İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 05.11.2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Turgut Mahallesi, 106 ada 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 01.09.2020 tarih ve 265 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2020 tarih 1043 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 05.11.2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyindeki uygulama imar planında Park Alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 01.09.2020 tarih ve 235 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2020 tarih 1042 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.10.2020
2019-2023 Cumhurbaşkanlığı 5 Yıllık Kalkınma Planında yer alan Örnek İmar Uygulaması Projesi Kapsamında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi (Tapuda Yavuz) sınırları içerisinde kalan yaklaşık 127 hektarlık alanda, ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi'nin 01.10.2020 tarihli, 806 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan ve ekte sunulan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi v e 2081/3290 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta, cetveller 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince, 06.10.2020 tarihinden 21.10.2020 tarihine kadar 15 gün süre ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nın Askı İlan Memurluğunda askı ilana çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.10.2020
İdaremizce Meri İmar Planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin Plan Notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 07.07.2020 tarih ve 193 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye. Meclisi'nin 09.09.202 tarih 889 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.10.2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 11.06.2020 tarih ve 154 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.2020 tarih ve 755 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı bildirilerek bir. ay süre ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nın Askı İlan Memurluğunda ve Resmi İnternet Sayfasında ilana çıkarılmıştır.
Etkinliklerimizden haberdar olmak ister misiniz?
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020