Komisyon Kararları

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
2020 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan festival ve şenlik programlarının aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. • 11-14 Haziran 2020 tarihleri arasında ULUSLARARASI 56. KİRAZ FESTİVALİ, • 9-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK FESTİVALİ, • 18-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında FERHADANLI KARPUZ ŞENLİĞİ, • 2-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında KARACAKILAVUZ KEŞKEK ŞENLİĞİ, • 14-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında ANADOLU ŞENLİKLERLERİ, • 29 Ağustos 2020 tarihinde SÜNNET ŞÖLENİ, • 29-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında UÇURTMA ŞENLİĞİ, • 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında SÜLEYMANPAŞANIN ŞAMPİYONLARI SPOR ŞENLİKLERİ, • 5-6 Eylül 2020 tarihleri arasında BAĞ BOZUMU VE SU SPORLARI FESTİVALİ, • 11 Ekim 2020 tarihinde GANOS YOL VE BİSİKLET ŞENLİĞİ.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 254 ada, 5 parsel sayılı 72,45 m2 yüzölçümlü “Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yapılması planlanan “Sosyal Etkinlik Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için taşınmazın kamulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmazın üzerindeki mevcut binası ile birlikte kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 254 ada, 5 parsel sayılı 72,45m2 yüzölçümlü “Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yapılması planlanan “Sosyal Etkinlik Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için taşınmazın kamulaştırılması gerektiğinden, söz konusu taşınmazın üzerindeki mevcut binası ile birlikte 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel numarasında kayıtlı 236,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” niteliğindeki taşınmazın bir kısmı yola kaldığından kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel numarasında kayıtlı 236,002m2 yüzölçümlü “Tarla” niteliğindeki taşınmazın bir kısmı yola kaldığından taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunda çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış olup, Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrık nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren Kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 57 sayılı Kararı ile onaylanarak kesinleşen 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait sınırın içinde kalması nedeniyle talebin reddine oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında aynı resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle ile karar vermiştir.

Konu 5:
Mülkiyeti Ekrem Atürek ve hissedarlarına ait olan tapuda Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 nolu parselde kayıtlı 189,95 m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın, yolda kaldığı belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 parsel sayılı taşınmazın yolda kalmasından dolayı 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde içkili yer bölgesine alınması talep edilen yerin Kumkent Tatil Sitesi sınırları içerisinde yer alan kafe olduğu, kafeden site sakinlerinin istifade ettiği, site giriş ve çıkışının denetime tabi olduğu, emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda, gereğini arz ederim. Toplantısında gündeme gelerek komisyonumuza sevk edilmiştir. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Komisyonumuzun yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Komisyonumuzun yapmış olduğu toplantı sonucunda; 1. 56. Kiraz Festivalinin 2020 Yılı 11-12-13-14 Haziran tarihlerinde yapılması ve festivalin kortej yürüyüşü ile başlaması uygun görülmüştür. 2. FESTİVAL YÜRÜTME KOMİSYONUNUN; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcıları Kültür Komisyonu Plan Bütçe Komisyonu Özel kalem Müdürü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Halkla İlişkiler Müdürü Zabıta Müdürü Sosyal Yardım İşleri Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Destek Hizmetleri Müdürü’nden oluşmasına, 3. FESTİVAL İCRA KOMİTESİNİN • Tekirdağ Valiliği , • Süleymanpaşa ;Belediye Başkanlığı • Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, • Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, • Süleymanpaşa Kaymakamlığı , • İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, • Turizm Dernekleri, • Sivil Toplum Kuruluşları • Gönüllü Kuruluşlardan ve • Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. 4. Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan diğer festival ve şenliklerin içeriği konusunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olan 56. Uluslararası Kiraz Festivali için 1.500.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzbinTL), 23 Nisan 6. Uluslar arası Çocuk Şenlikleri için 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) Trakya Şenlikleri 150.000,00 TL (YüzellibinTL) Harcama bütçesi ayrılmasına Diğer şenlikler için yapılacak etkinliklerin çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi ile ilgili 04.02.2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma Yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2020 yılı için tahsis bedelinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2020 yılı için tahsis bedelinin1.000 TL (BinTL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin onayladığı 18. Madde uygulama sınırları içerisinde kaldığından kamulaştırılmasına gerek kalmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusununda çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yol yapıldığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Kamu kurumları ve Belediyemiz tarafından yatırımları gerçekleştirilecek projelerin daha etkin projelendirilmesi amacıyla Süleymanpaşa İlçe sınırlarında yürürlükte olan Uygulama İmar Planı Notları’na “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Maddesinin eklenmesi için ile ilgili önergenin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 07.01.2020 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunulan önergede talep edilen “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Şeklindeki plan notunu içeren İdare tarafından hazırlanacak olan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin ise Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile kabulüne oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmıştır. Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren Kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si Belediye Hizmet Alanı’nda kalan taşınmazın kamulaştırılması talebi konusundaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 6:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında aynı resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın, 6360 sayılı kanun ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince mezarlık alanlarının sorumluluğu büyükşehir belediyelerine bırakıldığından, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın fiili durumda üzerinde mezarlık olmasından dolayı bedelsiz devir talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Belediye şirketlerine 02.05.2019 tarih ve 184 sayılı Süleymanpaşa Belediye meclis kararı ile; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi : Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Mutlu Tarım Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesine karar verilmişti. Şirket unvan değişikliklerinden dolayı; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi : Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi :Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından Başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu- Turgut Mahallesinin Çiftlikönü Mevkii'nin bulunduğu kısmının vatandaşlarımızca yıllardır Çiftlikönü olarak bilinen mevkinin Çiftlikönü Mahallesi olarak belirlenmesinin, yine bu mahallenin Hürriyet Mahallesinin üzerinden başlayıp çevre yoluna kadar olan kısmına ATATÜRK mahallesi isminin verilmesine, Altınova Mahallesinden sonra, Malkara Caddesine kalan ve İsmet İnönü bulvarının alt kısmında olan Nusratlı Mahallesinin bir kısmını da içerisine alan ve Vatandaşlarca Topağaç olarak bilinen Mevkinin Topağaç mahallesine dönüştürülmesine, Kanuni Sultan Süleyman bulvarının Kuzeyinin (Çevre yolunun) İstiklal Mahallesine dönüştürülmesine EskiCami-OrtaCami Mahallesinin Ortacami mahallesine dönüştürülmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, nüfusu nerdeyse Hayrabolu ilçemizi geçmiş olan Hürriyet Mahallesinin muhtarlık işl ve işlemlerinin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha hızlı karşılanabilmesi için Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Güney tarafında kalan kısmından Eski İskeleye kadar olan alanın Cumhuriyet Mahallesi olması olarak belirlenmesine Metin Çalışkan, Şahin Umur ve İdris Yatman’ın Evet Oylarına karşı Ufuk Bekir Ersöz ve Mustafa Turhan’ın Hayır oylarıyla Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Haritalar yazımızın ekindedir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde içkili yer bölgesine alınması talep edilen yerin Kumkent Tatil Sitesi sınırları içerisinde yer alan kafe olduğu, kafeden site sakinlerinin istifade ettiği, site giriş ve çıkışının denetime tabi olduğu, emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 1:
Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunun Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine alınması ile ilgili belediye meclis üyeleri Hüseyin UZUNLAR, Şenol KARAKÜÇÜK, Sabri ÇINAR Metin ÇALIŞKAN, Aytaş ERİZ, Muhammet POLAT, Hüseyin ÖZTEKİN, Şahin UMUR, Ayşe ŞEN SEVEN, Bülent TOPÇU, Muhammet KARAMAN, Hikmet MUTLU ve İdris YATMAN’nın vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunda; 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesine b bendi olarak “Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık ve benzeri atıkları çevreye atmak yasaktır.”ibaresinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 18. Madde uygulama çalışmaları yaptığından, askı süresi devam ettiğinden dolayı, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 03.02.2016 tarih ve 69 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 03.02.2016 tarih ve 69 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunda çalışmaların devamına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 04.05.2016 tarih ve 233 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilmiş olup bahse konu taşınmazın kamulaştırılması; konusunun belediye meclisinde tekrar görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 04.05.2016 tarih ve 233 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmamış olup, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Parsel, yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Parsel, yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Emsal:0,60 ve Yençok:5,50 m. Yapılaşma koşullarına sahip Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonu ve park fonksiyonlu sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar için sunulan Emsal:0,60 ve Yençok:5,50 m. Yapılaşma koşullarına sahip Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonu ve park fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan  “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde imar kanunun 18. Maddesine göre %45 e kadar düzenleme ortaklık payı alınabilirken bu alandan %30 kesinti yapılmak istenildiği ve üst ölçekli planlarda Bölgenin büyük bir kısmı günübirlik tesis alanında yer alırken bu parselde şahıslara özel değişiklik yapılmak istenildiği açıkça görülmekte olması sebebiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin 1 adet türbin alanı ve bağlantı yollarından oluşan Rüzgar Enerji Santrali kurulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin 1 adet türbin alanı ve bağlantı yollarından oluşan Rüzgar Enerji Santrali kurulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmıştır. Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki çalışmaların devam etmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan  “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5  kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki çalışmaların devam etmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan  “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 2 kat emsal:0,30 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 2 kat ve emsal: 0,80 ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi ve yapı inşaat alanını yaklaşık 2,6 kat arttırılmak istenmesi, bölgenin geri kalanın da emsalin 0,30 olduğu da dikkate alındığında çevresinde ki planlarla da uyumlu hazırlanmadığı gerekçesiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2’sinin Belediye Hizmet Alanında kalması sebebiyle kamulaştırılması talep edilmiştir. Kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmaması hususunun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin kamulaştırma talebi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğrul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğrul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği taleplerinin kabulüne; Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması konusundaki Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin ise talep edilen alanda doğalgaz dağıtım istasyonu bulunmasından dolayı reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 303 nolu kararı ile Belediyemiz Teşkilat yapısında yapılan değişiklik ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
Süleymanpaşa Belediyesinin 03.09.2019 tarih ve 303 karar numaralı Meclis Kararı ile kurulan Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği sunulmuş olup, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 3:
İlçemiz Eskicami-Ortacami Mahallesinde, Ortacami Sokak, Süleymanpaşa İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan park alanına Şehit Cem AKGÜN’ün isminin verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 4:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN’ın çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiştir. Bu sebeple oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 1:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden; Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında, 1.2 ve 1.10 nolu plan hükmünde değişiklik yapılması ve Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planlarındaki 1.10 nolu plan hükmüne eşdeğer olarak bulunan plan notlarının değiştirilmesi, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan 2.13. nolu maddenin değiştirilmesi ve aynı maddenin Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine ilişkin hazırlanan Plan Notu Değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında, 1.2 ve 1.10 nolu plan hükmünde değişiklik yapılması ve 1.10 nolu plan hükmüne eşdeğer olarak bulunan Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planlarındaki plan notlarının değiştirilmesi, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan 2.13. nolu maddenin değiştirilmesi ve aynı maddenin Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine ilişkin hazırlanan Plan Notu Değişikliklerinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 811 parsel sayılı taşınmaz 2001 onay tarihli uygulama imar planında kısmen konut, kısmen, yol ve kısmen park alanında kalmaktadır. İlgi dilekçe ile 06.09.1991 tarihinde yapı ruhsatı almış olan 811 parselin, ruhsat aldığı dönemki imar planına dönülmesi talepli konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiştir. Karaevli Mahallesi, 811 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 06.09.1991 tarihli yeni yapı ruhsatı, ruhsatın verildiği dönemde geçerli olan Mevzi İmar Planına göre düzenlenmiştir. Daha sonra 04.07.2001 tarihinde Tekirdağ Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı onaylanmış ve parsel konut, yol ve park fonksiyonlu alanlarda kalmıştır. 04.07.2001 onay tarihli uygulama imar planı notlarında “Bu Planın Yürürlüğe Girdiği Tarih Olan 04.07.2001 Tarihinden İtibaren, Bu Tarihten Önce Söz Konusu Planlama Alanıyla İlgili Yapılmış Tüm İmar Planları (Nazım Ve Uygulama İmar Planı, Islah İmar Planı Ve Mevzii İmar Planı), Plan Değişiklikleri İle Plan Notları Geçersizdir.” hükmü bulunmakta olup 811 nolu parselde yapılmış olan 2001 öncesi mevzi imar planları geçersiz kılınmıştır. İlgili dilekçede 811 parselin, ruhsat aldığı dönemki imar planına dönülmesi talep edilmiştir. Ancak dilekçenin ekinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilebilmesi için ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısı ve Bürosu tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyası bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle komisyonumuz oybirliği ile talebin reddine karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yol hattının ve arka bahçe mesafesinin değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yol hattının ve arka bahçe mesafesinin değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Barbaros Mahallesi, 5762 parsel sayılı taşınmazın batısındaki park alanına trafo yapılması talep edilen alan, uygulama imar planında doğalgaz basınç düşürme tesisi olarak belirlenmiş olduğundan GAZDAŞ’a yazı yazılmış olup henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
06.09.2019 tarih E.729439 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6230 sayılı Kurulu Kararı ile Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına “sit alanı içerisinde kalan taşınmazların tevhit, yola terk ve ifraz konuları Belediyesince değerlendirilir” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.2, 1.9, 1.11, 2.1 ve 2.3 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, 2.4 nolu plan hükmünün “Bağımsız çatı katı yapılamaz. Çatı eğimi %33’den fazla olamaz. Saçak genişliği ayrık nizam yapılarda 1.00 metreyi geçemez” şeklinde değiştirilmesine, 2.5, 2.8 ve 2.10 ve 2.11 nolu plan hükümlerinin kaldırılmasının kabulüne, 2.6 ve 2.7 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, sunulan teklifte kaldırılmış olan 2.9 nolu plan hükmünün “2.9. Yapılarda Renk, Çatı Kaplaması, Bina Birim Ölçülerinde Yöresel Mimari Karakteristiklerine Ve Topoğrafya İle Doğal Bitki Örtüsüne Uyulacaktır. İmar adasında Aynı yoldan cephe alan parsel sayısının en az %50’sinde mevzuata ve meri plana uygun yapılaşma teşekkül etmiş ise, yeni yapılacak yapıların yüksekliği aynı yoldan cephe alan, mevzuata ve meri plana uygun ruhsatlı yapı yüksekliğini aşamaz.” Şeklinde değiştirilmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu çalışmaların devamına karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
İlçemiz Çınarlı Mahallesi, Karaçam Sokak ve Çolak Salih Sokak arasında kalan park alanına “29 Ekim Barış Pınarı Parkı” ismi verilmesi hakkında belediye meclis üyelerinin vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 2:
İlçemiz Barbaros Mahallesi, 8500 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Mutlukent Çay Bahçesi olarak kullanılan alana eski belediye başkanı Fikret YILMAZ parkı ismi verilmesi hakkında belediye meclis üyelerinin vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 3:
Belediyemizin Teşkilat yapısı 03.09.2019 tarih ve 303 sayılı Belediye Meclis kararı ile yeniden düzenlenmiştir. İlgili karar gereğince, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kapatılarak, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün alt birimi olarak görevini yürütmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği (taslak) yeniden düzenlenerek yazımız ilişinde sunulmuştur.5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin m) fıkrası gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 4:
Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi (696 sayılı KHK göre ve Doğrudan Temin ile çalışan Hizmet alım işçileri) personellerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan Taslak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 5:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 6:
Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli ve 303 sayılı kararı gereğince, teşkilat yapımız yeniden oluşturulmuştur. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün; Sağlık İşleri Birimi, Veteriner İşleri Birimi, Sosyal Yardım İşleri Biriminden oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yenilenmesi ihtiyaç doğmuştur. Bu hususta hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği sunulmuş olup, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 7:
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esaslar Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 8:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATRMAN çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir Ersöz ve Mustafa Turhan red cevabı vermiş ve nedeni şöyle İfade etmiştir. ‘Değişiklik talebine ilişkin ismin verilişi 01.11.2017 tarihli Meclis Kararı ile tüm partililerin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alınmış bir karara dayanmaktadır. Bu nedenle talebin reddi yönünde karar alınması gerektiği kanaatindeyiz.’ İfadeler gözönünde tutularak oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 9:
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup; Görev ve Çalışma Yönetmeliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2 nolu parselin maliki Bayram KARBUZ tarafından İmar Planlarında park alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. 01.10.2014 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararında söz konusu talebin 01.10.2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşüldüğü Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işleminin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının ya da trampasının daha uygun olacağı, imar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olamayacağına, plan ve bütçe komisyonunda oybirliği ile karar verilmiş ve Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir. 18.10.2019 tarihinde verilen dilekçe ile bahse konu taşınmaza ait kamulaştırmaya yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı bu sebeple mağduriyete uğradığı belirtilmiştir. Alınan karar ve dilekçeye istinaden, mülkiyeti Bayram KARBUZ’a ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2 parselin kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 630 ada 3 nolu parsel mülkiyeti Hüseyin TAŞKIN’a ait taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Söz konusu parsel imar planında park alanı ve yolda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde bina mevcuttur. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
09.09.2019 tarih E.736704 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6234 sayılı Kurulu Kararı ile Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge “Korunma Alanı” olarak belirlenmiş olup Kurul Kararında Korunma Alanındaki tescilli yapıların kütle ve gabari özellikleri dikkate alınarak Belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin Kurula sunulması şeklinde karar verilmiştir. İlgili Kurul Kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 04.09.2019 tarih 6234 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden sunulan, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
06.09.2019 tarih E.729439 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6230 sayılı Kurulu Kararı ile Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına “sit alanı içerisinde kalan taşınmazların tevhit, yola terk ve ifraz konuları Belediyesince değerlendirilir” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.2, 1.9, 1.11, 2.1 ve 2.3 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, 2.4 nolu plan hükmünün “Bağımsız çatı katı yapılamaz. Çatı eğimi %33’den fazla olamaz. Saçak genişliği ayrık nizam yapılarda 1.00 metreyi geçemez” şeklinde değiştirilmesine, 2.5, 2.8 ve 2.10 ve 2.11 nolu plan hükümlerinin kaldırılmasının kabulüne, 2.6 ve 2.7 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, sunulan teklifte kaldırılmış olan 2.9 nolu plan hükmünün mevcut plan notlarında olduğu şekliyle korunmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 17.12.2018 tarih 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olup onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Söz konusu parsellerin Nazım İmar Planına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 09.10.2019 tarih 891 sayılı Meclis Kararına istinaden talep edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Mehmet Faik KESKİN ve hissedarlarına ait olan Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş olup yol ve park alanının kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 9:
Mülkiyeti Binnaz DOĞANGÜN ve hissedarlarına ait olan Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Papazdere Mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün değil ise kısıtlamasız eşdeğer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01.10.2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı ve taraflarına dönüş olmadığı ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmaz uygulama imar planında park, yol ve trafo alanında kalmaktadır. Belediyemiz sorumluluğunda olan park ve yol alanının kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Aydoğdu Mahallesi, 1724 ada 1 parsel sayılı taşınmazın park ve yolda kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 10:
Mülkiyeti Adnan YILMAZ ve hissedarlarına ait, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 390 ada 15 nolu parselin, uygulama imar planında park ve yol alanında kalması nedeniyle 2016 yılında kamulaştırılması talep edilmiştir. Söz konusu talep, 01.03.2017 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden, kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı ve taraflarına dönüş olmadığı ilgili dilekçe ile bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 390 ada 15 nolu parselin 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 11:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3126 ada 24 parselin mülkiyeti Mehmet KOCAGÖZ ve hissedarlarına ait olup söz konusu taşınmaz uygulama imar planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Yolun kamulaştırılması talep edilmiş olup Belediyemizin sorumluluğundaki yol alanının kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 3126 ada 24 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Performans Değerlendirme Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, 696 sayılı K.H.K. göre ve Doğrudan Temin ile çalışan hizmet alım işçileri olarak çalışan personelin performanslarını, değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde şirket işçilerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan taslak Yönetmeliğin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının,5393 sayılı Belediye Kanununun 18. madde (n) fıkrasına dayanılarak, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN’ın çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiş ve nedeni şöyle İfade etmiştir. ‘Değişiklik talebine ilişkin ismin verilişi 01.11.2017 tarihli Meclis Kararı ile tüm partililerin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alınmış bir karara dayanmaktadır. Bu nedenle talebin reddi yönünde karar alınması gerektiği kanaatindeyiz.’ İfadeleri de göz önünde tutularak oy çokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı cinsi “Avlulu Kargir Ev” olan yüzölçümü 241.68 m2taşınmazın satışı talep edilmiştir. Söz konusu parselde yapı bulunmaktadır. İlçemiz Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı cinsi “Avlulu Kargir Ev” olan yüzölçümü 241.68 m2taşınmazın satışı için karar alınması hususunda komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık, bahse konu taşınmazın satışı konusunda encümen’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 2:
5393 sayılı Belediye Kanununda Meclisimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak Ücret Tarifesini belirler.” denilmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifeler ekte sunulmuş olup, 2020 Mali Yılında uygulanması konusunun karara bağlanması talep edilmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2020 Yılı Uygulanacak olan Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin oy birliği ile kabulüne, 15.10.2019 tarih, 742 sayılı encümen kararında belirtilen tarifenin Ücrete Tabi İşler Tarifesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi Arazöz Kiralama (saat) 20,00TL (KDV Dahil) şeklinde 2020 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesine 10.10. madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Mülkiyeti Mehmet Faik KESKİN ve hissedarlarına ait Gazioğlu Mahallesi 148 nolu parsel, Uygulama İmar Planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. İlgi dilekçeyle bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması talep edilmiş olup yol ve park alanının kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Binnaz DOĞANGÜN ve hissedarlarına ait, İlçemiz Aydoğdu Mahallesi Papazdere mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01/10/2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığına ve taraflarına dönüş olmadığına dair ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Mülkiyeti Adnan YILMAZ ve hissedarlarına ait, İlçemiz Kumbağ Mahallesi 390 ada 15 nolu parselin, mevcut İmar Planında “park ve yol” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep, 01/03/2017 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden, kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığına ve taraflarına dönüş olmadığına dair ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 6:
Yavuz Mahallesi 3126 ada 24 nolu parsel, Mülkiyeti Mehmet KOCAGÖZ ve hissedarlarına ait olup söz konusu taşınmaz Uygulama İmar Planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Malikler dilekçeyle, kamulaştırılması talep edilmiş olup Belediyemizin sorumluluğundaki “yol” alanının kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1087, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 1087, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 17.12.2018 tarih 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olup onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliklerinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili çalışmaların devamına, İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 parsel sayılı taşınmazın imar planında yol alanında kalmakta olduğu belirtilerek kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karaevli Mahallesi, 1361 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapı yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 8:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarında “çocuk bahçesi” ve “yol” alanında kalmakta olduğu belirtilerek kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 9:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 1:
11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında Emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren BÜLBÜL isminin Süleymanpaşa İlçesinde bir sokak, park veya uygun görülecek bir yere verilmesi şeklindeki talebini, İyi Parti Tekirdağ İlçe Başkanlığı 25/07/2019 tarihli dilekçesi ile kurumumuza iletmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren Bülbül isminin Süleymanpaşa İlçesinde Karadeniz Mahallesi Kastamonu Sokak ve Kıymet Sokak arasında kalan Park alanına verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No: 34/A (tapuda 307 ada 18 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, Emniyet Müdürlüğünden gelen cevap yazısında işyerinin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş açısından sakıncalı olacağı belirtilmekte olup uygun görüş verilmemiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No:34/A (tapuda; 307 ada, 18 parsel 6 Nolu Bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı;Bahse konu Taşınmazın İçkili Yer bölgesime Alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1 (tapuda 1589 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, Emniyet Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda içkili yer bölgesi dışında kalan kişilere ayrıcalık tanıyacak şekilde tek tek işyerleri için noktalar halinde bölge tespiti ve eklemlerinin yapılmaması gerektiği bununla beraber içkili yer bölgesi adres ve nokta işyeri olarak değil bölge olarak tespit edilmelidir. Bu nedenle bu ve buna benzer umuma açık istirahat ve eğlence yerleri daha etkin bir şekilde kolluk kuvvetlerince kontrol ve denetiminin kolaylıkla yerine getirilmesi esas alınarak asayiş ve güvenliğin sağlanması ve korunması yönünde uygun yer ve konumda bulunmadığından işyerinin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş yönünden sakıncalı olacağı belirtilmekte olup uygun görüş verilmemiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1 (tapuda; 1589 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan ve Değirmenaltı Mahallesinde yeterli sayıda içkili yer bölgesi bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Çocuk Bahçesi” ve “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında çocuk bahçesi ve yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde yapılacak binalarda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen asansör ölçüleri ile ilgili verilen önergedeki tabloya istinaden değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Belediye Meclisine sunulan önergede bulunan asansör ölçülerine ilişkin tablonun Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notlarına, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Notlarına, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarına, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına eklenerek hazırlanacak olan plan notu değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu, kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28 m² alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45 m² alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takas işleminin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde kayıtlı taşınmaz ile 3027 ada 324 parselde kayıtlı taşınmazın bedeli mukabilinde takas yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 9925 ve 9919 parsellerin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Uygulama İmar Planında çoğunluğu yapılaşma alanında kalmak üzere yapılaşma, trafo, park ve yol alanında kalan toplam 42.500 m² arsa vasıflı taşınmazlar ile yine aynı mahallede mülkiyeti Belediyemize ait olan imar planında spor alanında kalan 105 ada 1 parselde 31.860,78 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın takas işleminin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 105 ada 1 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 9925 ve 9919 parsellerin takasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifindeki kadastral altlığın Belediyemizde bulunan kadastral altlıklar ile örtüşmemesi sebebiyle haritaların kontrolünün yapılması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclisinin ilgi sayılı kararında; Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Emlak birimi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan İstimlak birimlerinin kaldırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle, Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak ekte sunulmuştur. Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Bahse konu Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği’nin sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Yaşar ÖZTÜRK tarafından Başkanlığımıza verilen ilgi a dilekçeyle; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (Tapuda; Köyiçi mevkii,112 Parsel) adresinde bulunan taşınmazsın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. İlgi a dilekçeye istinaden İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta,’Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; adı geçen bölgenin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş yönünden uygun olmadığı’ belirtilmiş olup, konu Belediye Meclisine havale edilmiş ve 07.03.2019 tarihli 85 sayılı Meclis kararı ile ilgili yerin İçkili yer Bölgesine alınması talebi reddedilmiştir. İlgili kişi tarafından Başkanlığımıza verilen dilekçesiyle; bahse konu taşınmazın tekrar içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuş olup, konunun Mecliste Görüşülerek karar alınmasını talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup;Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi Mevkii, 112 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; Bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takas işleminin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir.2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan halen toprak veya stabilize durumda olan ile dumansız sanayi bölgesi olarak belirlenmiş olan alanlardaki bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yolların, parke, beton veya asfalt yapılması durumunda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı 86’ncı maddesine göre “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmasına, bunların dışında kalan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollar için “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmamasına Murat UYSAL ile Nurten YONTAR’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mehmet Şahin AKINCILAR’a ait tapuda 2649 ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş olup Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 248 sayılı Meclis Kararı ile 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına karar verilmiş fakat henüz kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu taşınmaz ile ilgili kamulaştırma işlemi yapılması ve bedelinin ödenmesi talep edilmiştir. 06/05/2015 tarih ve 248 sayı ile alınmış olan meclis kararına istinaden, İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiş olan, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda olup olmadığı ve kamulaştırmasının belediyemizce yapılıp yapılamayacağı hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parselin mülkiyeti Canan YILDIRIM’a ait olup, taşınmazın imar planlarında “yol”da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 nolu parselin Meri Uygulama İmar Planındaki ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,15 KAKS:0,30 olan yapılaşma koşullarının ayrık nizam, 2 katlı, Yençok:9,50 m. Olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması husunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 nolu parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ Valiliği tarafından, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/297 E. Sayılı dosyasından Karacakılavuz Mahallesinde bulunan 9325 parsel sayılı taşınmazın imar planında İlkokul olan kullanım kararının Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin Mülga Karacakılavuz Belediye Başkanlığının 06.06.2007 tarih 27 sayılı Meclis Kararının iptali istemiyle açılan dava, 2018/1521 K. İle 29.11.2018 tarihinde karara çıkmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme Kararına istinaden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu parselin Eğitim Alanına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 17.04.2019 tarih 439 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/1521 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak 06.06.2007 tarihinden önce geçerli kullanım olan “İlkokul Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/1521 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, parseldeki Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun kaldırılarak İlkokul Alanı’na çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 nolu parselin Mülkiyeti Mahattin KARADAĞ’ a ait olup, taşınmazın İmar Planlarında ‘ Yol ‘ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, imar planında yolda kalan Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı taşınmazın 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifindeki kadastral altlığın Belediyemizde bulunan kadastral altlıklar ile örtüşmemesi sebebiyle haritaların kontrolünün yapılması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 25.12.2017 tarih 4700 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 12.09.2018 tarih 950 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıkları bölge Kuruluna gönderilmiş ve 10.12.2018 tarih 5568 sayılı Kurul Kararı ile sit alanı sınırı genişletilerek plan uygun görülmüştür. Kurul Kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 13.02.2019 tarih 214 sayılı T.B.B. Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Kesinleşen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili uygunluk kararı alınması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının uygun olduğuna ve Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 107 ada 40 nolu 125.13 m2 arsa 2981 sayılı gecekondu affı kanuna göre 11.08.1997 tarih ve 3260 yevmiye ile tesis edilen taşınmaz gecekondu hak sahibi Bahri AKGÜL adına tahsis edilmiştir. Adı geçen hak sahibi verdiği dilekçe ile söz konusu taşınmazın tarafına satışını talep etmektedir. Konunun Belediyemiz meclisinde görüşülerek Turgut Mahallesi 107 ada 40 nolu parselin tapu tahsis belgesi sahibi Bahri AKGÜL’e satışı ve satış işlemleri için Belediyemiz Encümenine yetki vermesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Turgut Mahallesi, 107 ada 40 nolu parselde tapu tahsis belgesine konu olan yapının yerinde bulunmadığı tespit edildiğinden satışın reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak (tapuda; Barbaros Mahallesi, 1293 parsel ) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “ taşınmazın piknik alanı benzeri bir alan olması, meskun mahallin çok uzağında ve sapa bir bölgede bulunması sebebiyle denetim ve kontrollerin yapılmasının uygun şekilde yapılamayacak olduğunun değerlendirilmesi sebebiyle içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğu” belirtilmektedir. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak (tapuda; Barbaros Mahallesi, 1293 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusu ile ilgili çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Karadeniz Yayla Şenlikleri giderlerine festival bütçesinden 30.000,00TL(OtuzbinTL) ödenek ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin E.K.V.K. Bölge Kurulunun 20.07.2017 tarih 4217 sayılı Kararı gereğince hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 06.06.2018 tarih 175 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ve 12.07.2018 tarih 859 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına gönderilmiştir. 26.09.2018 tarih 5388 sayılı Kurul Kararında “…koruma amaçlı imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, imar hattı ve taban alanının yeniden etüt edilerek hazırlanacak koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi” şeklinde karar verilmiş olup ilgili karar doğrultusunda plan değişikliği revize edilmiştir. Revize edilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.12.2018 tarih 329 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.02.2019 tarih 246 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş ve 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Kurul Kararı ile plan değişikliği uygun görülmüştür. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonlu, Emsal:0,60 ve Yençok:7,50 m. (2 Kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 6:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m² yer verilmesi gerekirken 1061 m² yer verilmiş olup kalan 910 m² yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Emine Nesrin Çelik’in talep dilekçesinin ekinde komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden takas talebinin reddine, 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Nahide Kaçar’ın tüm mirasçılarına bedelin ödenerek mağduriyetinin giderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen taşınmazın bulunduğu bölgeden alınan şifai bilgilerde bölgede bulunan mekanların gürültü kirliliğine yol açtığı, arbedelerin yaşandığı ve akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin güvenliklerinden endişe duydukları bildirilmiştir. Edinilen bilgilerle birlikte bulunduğu konum itibari ile yeterince içkili yer bölgesi bulunduğu da düşünülerek; bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile red verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesine belediyemiz kültür komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Kiraz Festivali Hk. Ülkemizin ve yöremizin turistik gelişimine, kültürel tanıtımına, ve ticaretine katkı sağlayacak 55. Uluslararası Kiraz Festivali’nin tarihinin, komitesinin belirlenmesi, En İyi Kiraz, Kiraz Güzeli ve Hüseyin PEHLİVAN Güreş Yarışmalarının düzenlenmesi ve Lise Son Sınıf Öğrencilerine Kompozisyon Yarışması düzenlenmesi 30/04/2019 tarih ve 741-742-743 -745-750 sayı ve yazılar ile Meclise sunulmuş olup; 02/05/2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısında gündeme gelerek komisyonumuza sevk edilmiştir. Komisyonumuzun 03/05/2019 yapmış olduğu toplantı sonucunda

Karar:
1. 55. Kiraz Festivalinin 2019 Yılı 6-7-8-9 Haziran tarihleri arasında yapılması ve festivalin kortej yürüyüşü ile başlaması uygun görülmüştür. 2. FESTİVAL DÜZENLEME KOMİTESİNDE (İCRA KOMİTESİNİN) • Tekirdağ Valiliği , • Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, • Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, • Süleymanpaşa Kaymakamlığı , • İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, • Turizm Dernekleri, • Sivil Toplum Kuruluşları • Gönüllü Kuruluşlardan ve • Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. 3. Festival Kapsamında En İyi Kiraz Yarışmasının Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nün Başkanlığında bir komite ile düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Birinciye Cumhuriyet Altını İkinciye Yarım Altın Üçüncüye Çeyrek Altın verilmesi uygun görülmüştür. 4. Festival Kapsamında Kiraz Güzeli Yarışması düzenlenmesi, uygun görülmüş olup, yarışma jürisinin Kültür Komisyonu Başkanı Hikmet MUTLU tarafından oluşturulmasına ve Birinciye 10.000,00 TL değerinde Hediye Çeki İkinciye Cumhuriyet Altını Üçüncüye Yarım Altın verilmesi uygun görülmüştür 5. Festival Kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Yarışması düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Kültür Komisyonu Başkanı Hikmet MUTLU tarafından 70.000,00 TL ödenek ayrılmasına karar verilmiştir. 6. Festival kapsamında gerçekleşecek harcama giderleri için 1.200.000,00 TL bütçe ayrılması uygun görülmüştür. 7. Lise son sınıflar arası Kompozisyon yarışması düzenlenesi uygun görülmüş olup, yarışma jürisi olarak Kültür Komisyonu’nun görev alması ve Birinciye 5. 000,00 TL İkinciye 2.500,00 TL Üçüncüye 1.500,00 TL ödül verilmesi uygun görülmüştür.

Konu 1:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek bedelin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Yol kot tutanağı ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması talep edildiğinden konunun karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; meclis kararıyla ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen yol kot tutanağı ücretinin aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonlu, Emsal:0,60 ve Yençok:7,50 m. (2 Kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m² yer verilmesi gerekirken 1061 m² yer verilmiş olup kalan 910 m² yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden, bedelin ödenmesi ile ilgili detaylı inceleme yapılması gerektiğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen talebe konu yerin çevresinde ikamet etmekte olan vatandaşların konu ile ilgili görüşlerini almak üzere çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde yapılan imar uygulaması sonucunda söz konusu parsellerde bedel tespiti ve ödeme konusu ile ilgili çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020