Sağlık Hizmetleri

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı taramaları Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yapılan taramalarda Süleymanpaşa Belediyesi diş hekimleri ve hemşireleri, kişilerin sağlık durumunu kayıt altına alıp düzenli olarak yaptıkları ziyaretler ile kontrol altında tutmaktadır.

Ayrıca okullarda yapılan eğitimler ile de ağız ve diş sağlığının önemi çocuklarımıza uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

İLK YARDIM EĞİTİMİ HİZMETLERİ

İlk Yardım yetkinliği kazanmak isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak İlk Yardım Eğitimleri verilmektedir.

Belirli gruplar halinde yapılan eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ve pratik eğitimi, temel yaşam desteği ve pratik eğitimi, kanamalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yaralanmalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri ve pratik eğitimleri verilerek vatandaşlar bilgilendirme eğitiminden geçirilmektedir.

 CENAZE HİZMETLERİ

Süleymanpaşa sınırları içerisinde evinde vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemi için tabipler tarafından muayenesi yapılıp ölümü doğal kabul edilenlere ölüm belgesi düzenlenmektedir. 

SAĞLIKTA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Sağlıkta bilgilendirme toplantıları adı altında gerçekleşen çalışmalarda dönemin önemli hastalıkları, sağlık sorunları, toplumu ilgilendiren hassas konular, teşhis ve tedavi araçları ile yapılması gerekenler konusunda önemli bilgiler katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Katılımcıların merak ettiklerini de alanında uzman doktorlara sorup yanıtlarını hemen aldığı toplantılarda vatandaşlar aydınlatılıp tedavi yöntemlerini öğrenmektedirler.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024