encumen
Encümen - T.C. Süleymanpaşa Belediyesi
Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

Encümen

Encümen
;
 
Cüneyt YÜKSEL
Encümen Başkanı
 
Şenol KARAKÜÇÜK
Encümen Üyesi
 
Muhammet KARAMAN
Encümen Üyesi
 
 Şahin UMUR
Encümen Üyesi
 
İslam ATAK
Mali Hizmetler Müdür V.
 
Gamze DEMİR
Ruhsat ve Denetim Müdürü
 
Şeniz ÖZARSLAN
İmar ve Şehircilik Müdür V.
 
 
 

Encümen Görev ve Yetkileri

Belediye encümenünün görev ve yetkileri şunlardır;

  • Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
  • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
  • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
  • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
  • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
  • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
  • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
  • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
  • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.