Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

Komisyon Kararları

01.10.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı cinsi “Avlulu Kargir Ev” olan yüzölçümü 241.68 m2taşınmazın satışı talep edilmiştir. Söz konusu parselde yapı bulunmaktadır. İlçemiz Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı cinsi “Avlulu Kargir Ev” olan yüzölçümü 241.68 m2taşınmazın satışı için karar alınması hususunda komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık, bahse konu taşınmazın satışı konusunda encümen’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 • Konu 2:
  5393 sayılı Belediye Kanununda Meclisimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak Ücret Tarifesini belirler.” denilmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifeler ekte sunulmuş olup, 2020 Mali Yılında uygulanması konusunun karara bağlanması talep edilmiştir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2020 Yılı Uygulanacak olan Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin oy birliği ile kabulüne, 15.10.2019 tarih, 742 sayılı encümen kararında belirtilen tarifenin Ücrete Tabi İşler Tarifesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi Arazöz Kiralama (saat) 20,00TL (KDV Dahil) şeklinde 2020 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesine 10.10. madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 3:
  Mülkiyeti Mehmet Faik KESKİN ve hissedarlarına ait Gazioğlu Mahallesi 148 nolu parsel, Uygulama İmar Planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. İlgi dilekçeyle bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması talep edilmiş olup yol ve park alanının kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 4:
  Mülkiyeti Binnaz DOĞANGÜN ve hissedarlarına ait, İlçemiz Aydoğdu Mahallesi Papazdere mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01/10/2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığına ve taraflarına dönüş olmadığına dair ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 5:
  Mülkiyeti Adnan YILMAZ ve hissedarlarına ait, İlçemiz Kumbağ Mahallesi 390 ada 15 nolu parselin, mevcut İmar Planında “park ve yol” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep, 01/03/2017 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden, kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığına ve taraflarına dönüş olmadığına dair ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 6:
  Yavuz Mahallesi 3126 ada 24 nolu parsel, Mülkiyeti Mehmet KOCAGÖZ ve hissedarlarına ait olup söz konusu taşınmaz Uygulama İmar Planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Malikler dilekçeyle, kamulaştırılması talep edilmiş olup Belediyemizin sorumluluğundaki “yol” alanının kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir

02.05.2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 2:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin E.K.V.K. Bölge Kurulunun 20.07.2017 tarih 4217 sayılı Kararı gereğince hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 06.06.2018 tarih 175 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ve 12.07.2018 tarih 859 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına gönderilmiştir. 26.09.2018 tarih 5388 sayılı Kurul Kararında “…koruma amaçlı imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, imar hattı ve taban alanının yeniden etüt edilerek hazırlanacak koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi” şeklinde karar verilmiş olup ilgili karar doğrultusunda plan değişikliği revize edilmiştir. Revize edilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.12.2018 tarih 329 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.02.2019 tarih 246 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş ve 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Kurul Kararı ile plan değişikliği uygun görülmüştür. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 3:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 4:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonlu, Emsal:0,60 ve Yençok:7,50 m. (2 Kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 5:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 6:
  28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m² yer verilmesi gerekirken 1061 m² yer verilmiş olup kalan 910 m² yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Emine Nesrin Çelik’in talep dilekçesinin ekinde komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden takas talebinin reddine, 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Nahide Kaçar’ın tüm mirasçılarına bedelin ödenerek mağduriyetinin giderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

02.05.2019 tarihli Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen taşınmazın bulunduğu bölgeden alınan şifai bilgilerde bölgede bulunan mekanların gürültü kirliliğine yol açtığı, arbedelerin yaşandığı ve akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin güvenliklerinden endişe duydukları bildirilmiştir. Edinilen bilgilerle birlikte bulunduğu konum itibari ile yeterince içkili yer bölgesi bulunduğu da düşünülerek; bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile red verilmiştir.

02.05.2019 tarihli Kültür Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesine belediyemiz kültür komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

02.05.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Karadeniz Yayla Şenlikleri giderlerine festival bütçesinden 30.000,00TL(OtuzbinTL) ödenek ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 2:
  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 3:
  28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek bedelin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 • Konu 4:
  Yol kot tutanağı ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması talep edildiğinden konunun karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; meclis kararıyla ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen yol kot tutanağı ücretinin aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

16.04.2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonlu, Emsal:0,60 ve Yençok:7,50 m. (2 Kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 2:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

 • Konu 3:
  28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m² yer verilmesi gerekirken 1061 m² yer verilmiş olup kalan 910 m² yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden, bedelin ödenmesi ile ilgili detaylı inceleme yapılması gerektiğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

16.04.2019 tarihli Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen talebe konu yerin çevresinde ikamet etmekte olan vatandaşların konu ile ilgili görüşlerini almak üzere çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

16.04.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 • Konu 1:
  28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

  Karar:
  Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde yapılan imar uygulaması sonucunda söz konusu parsellerde bedel tespiti ve ödeme konusu ile ilgili çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

|