İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 11.05.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 321 ada 5,6,13 ve 14 parsellere ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarih 473 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 18.04.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 03.04.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 2762 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarih 362 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 02.03.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 03.04.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 127 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 tarih 125 ve 134 sayılı kararlarla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarih 374 sayılı Krarıyla iptal edilmiş ve 10.01.2018 tarihindne önce onaylı planlara dönülmüş olup söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 02.03.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Duyuru Tarihi: 03.04.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100.yıl) Mahallesi, 1800 ada 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarih ve 355 sayılı Kararıyla, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel nolu taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarihli 2017/1873 nolu Kararı gereğince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2018 tarih ve 356 sayılı Kararıyla onaylanmış olup bahse konu plan paftaları ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 02.03.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır