İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 12.07.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 13.06.2018 tarih ve716 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Aydoğdu Mahallesi, 343 ada 122 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 12.07.2018
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 90 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 13.06.2018 tarih ve714 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve ekte sunulan Yavuz Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve onayına dair alınan Belediye Meclis Kararları
Duyuru Tarihi: 03.07.2018
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsele ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih 705 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 18.04.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.