imar-aski-ilanlari
İmar Plan Değişikliği Askı İlanları - T.C. Süleymanpaşa Belediyesi
Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 10.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1465 ada 22,24,25,26,27,28,29,46 ve 128 parselin bulunduğu alanda, ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması Süleymanpaşa Belediyesi'nin 17.09.2019 tarihli 643 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesin'nin 03.10.2019 tarihli, 1756 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair onaylanan kroki, pafta ve cetveller ekte sunulmuştur.
Duyuru Tarihi: 30.09.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesinin 29.11.2018 tarihli ve 2018/1521 sayılı kararı gereğince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.09.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.09.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Köseilyas Mahallesi, Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.09.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Eskicami Mahallesi , 589 ada 30 parsel, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin batısındaki tescilsiz alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 30.09.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.