Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 23.01.2020

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10810 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih 71 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır.

Bahsedilen Nazım ve Uygulama imar Planı Değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 17.01.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 23.01.2020
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 10, 12, 13, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 52, 63 nolu, 2237 ada 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 nolu, 2254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 2264 ada 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, m 379, 380, 381, 382, 383, 384 nolu, 2265 ada 31, 359, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 nolu, 2266 ada 22, 23, 322, 380, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 nolu, 2267 ada 379, 396, 397, 407, 408, 409, 410, 411, 412, m 412, 414 nolu, 2269 ada 402, 403, 404, 405, 411, 412, 413, 414, 415 nolu, 2328 ada 1, 2, 3 nolu, 2926 ada 8 ve 9 nolu parsellere ait 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulama ( parselasyon ) işlemi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 09.01.2020 tarih ve 58 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. Bahsedilen 18. Madde uygulaması ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 13.01.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 23.01.2020

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 42 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih 108 sayılı kararlarıyla onaylanmış,

Gazioğlu ve Köseilyas Mahallelerinde yapılması planlanan imar uygulamasına ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uygulama sınırının imar planına işlenmesi ve bazı fonksiyonların düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih 79 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır.

Bahsedilen Nazım ve Uygulama imar Planı Değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 26.01.2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Duyuru Tarihi: 20.01.2020
Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 2733 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 489 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 03.12.2019 tarih 1205 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 20.01.2020
Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092, ve 153 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 391 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 08.11.2019 tarih 1174 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 20.01.2020
Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502, ve 530 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 390 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 08.11.2019 tarih 1173 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 26.12.2019
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 46,47,50,51,52,80 parseller ve Gündoğdu Mahallesi, 211 ada 43 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin "Millet Bahçesi" amaçlı sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 tarih 1202 ve 1208 sayılı kararlarıyla onaylanmış, Hürriyet Mahallesinde yapılması planlanan imar uygulamasına ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi Uygulama sınırının imar planına işlenmesi ve bazı fonksiyonların düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 tarih 1206 ve 1207 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. Bahsedilen Nazım ve Uygulama imar Planı Değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve resmi internet sitesinde 20.12.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 28.11.2019
Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notlarına, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarına, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına asansör ölçümlerine ilişkin tablonun eklenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 269 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 13.11.2019 tarih 1021 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 26.11.2019
Aydoğdu Mahallesi, 1904 ada 12 parsel sayılı taşınmazın batısındaki tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 438 sayılı Belediye Meclis Kararı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 13.11.2019 tarih 1029 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
|