Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Karacakılavuz Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 10808 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 898 ve 899 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Köseilyas (Namık Kemal) Mahallesi , 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18.Madde uygulama sınırlarının uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 916 sayılı kararıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Hürriyet Mahallesi , 3406 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 903 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Mursallı Mahallesi, 328 ada 1 parsel, Beyoğlu Mahallesi, 184 ada 9 parsel, Güzelköy Mahallesi içerisinde yer alan tapuda tescilsiz alanlar ile Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin Rüzgar Enerji Santrali (RES) amaçlı hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.10.2019 tarih 903 sayılı kararıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Kumbağ Mahallesi , 90,91,92,93,94,95,96,128,129,131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih 1080 sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nin 27.08.2019 tarih E.169736 sayılı yazısı doğrultusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 891 sayılı kararıyla iptal edilerek 10.10.2018 tarihinden önce geçerli olan Nazım İmar Planına dönülmüş olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Yavuz(Altınova) Mahallesi , 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 883 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Köseilyas Mahallesi , 2733 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 911 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Yavuz Mahallesi , 3047 ada 1 parsel ve 3401 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan imar yoluna ve park alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih 900 ve 901 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup bahsedilen İmar Planı değişiklikleri ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 10.10.2019
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi , Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde 1465 ada 22,24,25,26,27,28,29,46 ve 128 parselin bulunduğu alanda, ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak 3194 sayılı yasanın 18. madde uygulaması Süleymanpaşa Belediyesi'nin 17.09.2019 tarihli 643 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesin'nin 03.10.2019 tarihli, 1756 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair onaylanan kroki, pafta ve cetveller ekte sunulmuştur.
|