Barbaros


 Barbaros Süleymanpaşa’ya 10 km uzaklıkta bulunan Barbaros, Süleymanpaşa belediyesinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Antik Dönemde küçük bir sahil kenti olan Bizanthe’nin adı sonradan Panion ve Panidos olarak değişmiş, günümüzde Barbaros olmuştur. Antik yerleşim alanı bugün yeni belde yerleşmesinin altındadır.  Barbaros Beldesi sahilinde, mezarlık ve madenler mevkilerinde kültürel varlıkların izlerini saptamak mümkündür. Barbaros Beldesinden Tekirdağ Müzesine getirilen ilk eserler, İ.Ö. 4.y.y.’a ait Grekçe yazıtlardır. Beldenin batısında bulunan mezarlık alanın güneyinde, 2006 yılında yapılan kazılar sonucunda, 13.y.y.’a tarihlenen bir kilisenin varlığı belgelenmiştir. Ayrıca kazı çalışmalarında sahil kesiminde görülen surların batıya doğru devam eden bölümleri bulunmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda Antik Bizanthe kentinin Geç Roma ve Bizans dönemlerinde yayılım alanları tespit edilmiştir.

Şimdilerde küçük bir balıkçı kasabası olan Barbaros’un nüfusu yaklaşık 5.000’dir. Bölgede tarım, hayvancılık ve balıkçılık önemli geçim kaynaklarıdır. Bununla birlikte 2015 yılında hizmete giren Avrupa’nın en büyük limanları arasında bulunan Asyaport Limanı bölgeye ciddi derecede iş imkanı sağlamış ve bölgenin Türkiye’nin en önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır.

Yazlıkçıların önemli bir nüfus oluşturduğu Barbaros, yaz aylarında temiz denizi ve ince kumsalı ile deniz-kum-güneş üçlüsünü sevenleri mutlu edecek kumsallara ve denize sahiptir. Süleymanpaşa ilçesinin şehir efsanelerine konu olan değeri Kral Yolu, Barbaros kumsalı boyunca uzanıp Barbaros iskelesinde son bulur. Denize paralel uzanan yapısı sebebi ile dalgakıran vazifesi de gören Kral Yolu, kıyı boyunca oluşturduğu sığ alan sayesinde çocukların denize girmesi için güvenli bir alan sağlar.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024