Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 45 (Kırk Beş) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır. Satışa konu taşınmazlar, Köy Yerleşik Alanı dışında Tarım Alanında kalmaktadır.
Duyuru Tarihi: 17.06.2022

İLAN

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

MADDE 1- İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 45 (Kırk Beş) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.

Satışa konu taşınmazlar, Köy Yerleşik Alanı dışında Tarım Alanında kalmaktadır.

 

MADDE 2- İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

Satılacak taşınmazların aşağıda ki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli, şartname bedeli ile ihale tarih ve saati gösterilmiştir.

Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Caddesi No:10Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

 

MADDE 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alınması mecburidir.

İhaleye katılmak isteyenler,  aşağıdaki belgeleri 27.06.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesigünü saat 17:00’akadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunanSüleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

A) Gerçek kişilerden:

 1. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.  
 2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.  
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri. 
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
 6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı.

 

B) Tüzel Kişilerden:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,
 2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.  
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
 6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

 

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

 

 

 

 

Sıra
No

Pay

Payda

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m2

Taşınmazın Cinsi

Tahmin Edilen
 Satış Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarih
ve Saati

1

1

1

AKÇAHALİL

161

70

2793,42

TARLA

55.868,40 

1.676,06 

28.06.2022

09:00

2

1

1

AKÇAHALİL

161

77

1260,02

TARLA

 22.050,35

661,51 

28.06.2022

09:15

3

1

1

ARAPHACI

104

5

10601,16

TARLA

 111.312,18

3.339,37 

 

28.06.2022

09:30

4

1

1

BARBOROS

 

999

4250,00

TARLA

637.500,00

 19.125,00

 

28.06.2022

09:45

5

1

1

BARBOROS

 

1110

1150,00

BAHÇE

 287.500,00

 8.625,00

 

28.06.2022

10:00

6

1

1

BIYIKALİ

142

8

3659,08

TARLA

 100.624,70

3.018,75 

 

28.06.2022

10:15

7

1

1

ÇANAKÇI 

108

10

3342,66

TARLA

116.993,10 

 3.509,80

 

28.06.2022

10:30

8

1

1

DEDECİK

 

175

6000,00

TARLA

 127.500,00

 3.825,00

 

28.06.2022

10:45

9

1

1

EVCİLER

 

22

1538,00

TARLA

30.760,00 

 922,80

 

28.06.2022

11:00

10

1

1

EVCİLER

 

262

5625,00

TARLA

112.500,00 

3.375,00 

 

28.06.2022

11:15

11

1

1

FERHADANLI

138

47

1847,92

TARLA

 64.677,20

1.940,32 

 

28.06.2022

11:30

12

1

1

FERHADANLI

141

129

1073,02

TARLA

 32.190,60

965,72 

 

28.06.2022

11:45

13

1

1

GENERLİ

 

119

17500,00

TARLA

 371.875,00

11.156,25 

 

28.06.2022

13:00

14

1

1

GENERLİ

 

320

7300,00

TARLA

 155.125,00

 4.653,75

 

28.06.2022

13:15

15

1

1

GENERLİ

 

323

7700,00

TARLA

 163.625,00

 4.908,75

 

28.06.2022

13:30

16

1

1

GENERLİ

 

251

2200,00

TARLA

 49.500,00

1.485,00 

 

28.06.2022

13:45

17

1

1

GENERLİ

 

138

2100,00

TARLA

 44.625,00

1.338,75 

 

28.06.2022

14:00

18

1

1

HACIKÖY

129

1

1650,44

TARLA

 49.513,20

 1.485,40

 

28.06.2022

14:15

19

1

1

IŞIKLAR

104

21

32110,65

TARLA

 802.766,25

 24.082,99

 

28.06.2022

14:30

20

1

1

IŞIKLAR

106

1

13571,95

TARLA

305.368,88 

9.161,07 

 

28.06.2022

14:45

21

1

1

IŞIKLAR

185

1

3988,80

TARLA

 59.832,00

1.794,96 

 

28.06.2022

15:00

22

1

1

KARAÇALI

135

77

7596,83

TARLA

 155.735,02

 4.672,05

 

28.06.2022

15:15

23

1

1

KARAHİSARLI

159

10

2128,27

TARLA

 53.206,75

 1.596,21

29.06.2022

09:00

24

1

1

KILAVUZLU

 

414

2650,00

TARLA

 66.250,00

 1.987,50

29.06.2022

09:15

25

1

1

KINIKLAR

104

23

6798,40

TARLA

110.474,00 

3.314,22 

29.06.2022

09:30

26

1

1

KINIKLAR

109

42

2277,73

TARLA

 34.165,95

 1.024,98

29.06.2022

09:45

27

1

1

MAHRAMLI

125

4

13153,03

TARLA

 328.825,75

 9.864,78

29.06.2022

10:00

28

1

1

ORMANLI

122

8

6919,89

TARLA

 103.798,35

 3.113,95

29.06.2022

10:15

29

1

1

ORMANLI

173

14

430,51

BAHÇE

 9.686,48

290,60 

29.06.2022

10:30

30

1

1

ORMANLI

137

2

721,30

BAHÇE

 16.229,25

486,88 

29.06.2022

10:45

31

1

1

OTMANLI

112

25

7556,52

TARLA

141.684,75 

4.250,55 

29.06.2022

11:00

32

1

1

SEMETLİ

174

1

5255,37

TARLA

 131.384,25

3.941,53 

29.06.2022

11:15

33

1

1

SEMETLİ

147

1

20110,04

TARLA

 301.650,60

 9.049,52

29.06.2022

11:30

34

1

1

SEMETLİ

136

51

2409,06

TARLA

 48.181,20

1.445,44 

29.06.2022

11:45

35

1

1

YAĞCI

 

1203

6050,00

TARLA

196.625,00 

5.898,75 

29.06.2022

13:00

36

1

1

YAĞCI

 

900

3000,00

BAĞÇE

 120.000,00

3.600,00 

29.06.2022

13:15

37

1

1

YAYABAŞI

111

1

5295,11

TARLA

205.185,52 

 6.155,57

29.06.2022

13:30

38

1

1

YENİKÖY

108

29

12553,86

TARLA

376.615,80 

11.298,48 

29.06.2022

13:45 

39

1

1

YENİKÖY

112

23

8276,35

TARLA

 331.054,00

9.931,62 

29.06.2022

14:00 

40

1

1

YENİKÖY

137

14

11302,54

TARLA

 226.050,80

6.781,53 

29.06.2022

14:15 

41

1

1

YENİKÖY

137

16

18074,47

TARLA

 361.489,40

 10.844,69

29.06.2022

14:30 

42

1

1

YENİKÖY

300

1

5074,22

TARLA

 101.484,40

 3.044,54

29.06.2022

14:45 

43

1

1

YENİKÖY

314

31

10767,40

TARLA

 228.807,25

 6.864,22

29.06.2022

15:00

44

1

1

YENİKÖY

279

2

16158,92

TARLA

 343.377,05

10.301,32 

29.06.2022

15:15 

45

1

1

YENİKÖY

112

1

1991,51

TARLA

79.660,40 

2.389,82 

 29.06.2022

15:30

 

 

 

 

 

 

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020