Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Temmuz Ayı meclis toplantısını 05 Temmuz 2022 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 01.08.2022

GÜNDEM                                                                                                                                            :   

1-  Belediyemizin mevzuatta yer alan görev, yetki ve sorumluluklarını daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması kapsamında yürüteceği Akıllı Pazar Yerleri isimli proje ve faaliyet uygulamalarının desteklenmesi maksadıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusununBelediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2- BelediyemizHukuk İşleri, Fen İşleri, Mali Hizmetler, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler ve Emlak ve İstimlak Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda faaliyetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek ihtiyacı doğmuştur. Belediyemizin 2022 Yılı bütçesine ek olmak kaydıyla; Ödenek Cetvelinde (A) yer alan Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik Kodları belirtilen bütçe tertiplerine 101.554.000,00TL gider bütçesi; Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetvelinde yer alan 83.820.000,00TL gelirlere karşılık gösterilmek ve 17.734.000,00TL Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde belirtildiği şekilde borçlanma öngörüsünde bulunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3-Zorlu Enerji Doğalgaz Dağıtım A.Ş.nin 27.05.2022 tarih ve 130 sayılı yazısına istinaden;yapılan saha çalışmasında Süleymanpaşa İlçesi  Karadeniz Mahallesi'nin doğalgaz arzının karşılanması amacıyla imalatları planlanan doğalgaz basınç düşürme istasyonu (BR) yeri  olarak ayrılan alanın    mevcuttaki yaya kaldırımı ve yolda kaldığı tespit edildiği, belediyemiz teknik personelleri ile birlikte yerinde yapılan tespitler neticesinde belirlenmiş olan ve yazı ekinde sunulan  krokide belirtilen alana alınması talebinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4- Sosyal Yardım Projeleri kapsamında her ay ihtiyaç sahibi ailelere 100.00 TL yüklenmesi şeklinde hayata geçirilen “İMECE KART” uygulanmasının 150.00 TL' ye artırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5-Seldağ LEYLAK adına kayıtlı dilekçeye istinaden  Topağaç Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Koru Evleri Sitesi B1 Blok No:18/9' D:14'te yapılan incelemede vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Adı geçen kişiye ait ilgili evraklar ve raporlar yazımız ekinde sunulmuş olup, vatandaşımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için mağduriyetinin giderilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6- Belediye Meclisinin Haziran ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020