Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Detayda Belirtilmiş Taşınmazların Satış İlanı
Duyuru Tarihi: 05.08.2022

İLAN

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULURMADDE 1- İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 21 (Yirmi Bir) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.


MADDE 2- İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

Satılacak taşınmazların aşağıda ki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli, şartname bedeli ile ihale tarih ve saati gösterilmiştir.

Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.


MADDE 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alınması mecburidir.

İhaleye katılmak isteyenler,  aşağıdaki belgeleri 15.08.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.


A) Gerçek kişilerden:

 1. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.  
 2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.  
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri. 
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
 6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı.


B) Tüzel Kişilerden:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,
 2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.  
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
 6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,


C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.


TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER


SIRAMAHALLE


ADA


PARSEL


YÜZÖLÇÜMÜ


NİTELİK


TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

(TL)


GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)


İHALE TARİH VE SAATİ


1


BARBAROS8799


287,70


ARSA


983.968,20 


29,519.05


16.08.2022

09:15


2


KUMBAĞ


114


8


226,55


ARSA


484,306.25 


14,529.19


16.08.2022

09:30


3


İNECİK


245


6


32,43


ARSA


152.449,50 


4,573.4916.08.2022

09:45


4


GENERLİ323


7700,00


TARLA


163,625.00 


4,908.7516.08.2022

10:00


5


ÇANAKÇI


108


10


3342,66


TARLA


116,993.10 


3,509.8016.08.2022

10:15


6


BARBAROS


*


2376


218,00


ARSA


327,000.00 


9,810.00


16.08.2022

10:30


7


ARAPHACI


104


5


10601,16


TARLA


111,312.18 


3,339.3716.08.2022

10:45


8


BARBAROS999


4250,00


TARLA


637,500.00 


19,125.0016.08.2022

11:00


9


BARBAROS1110


1150,00


BAHÇE


287,500.00 


8,625.0016.08.2022

11:15


10


GENERLİ119


17500,00


TARLA


371,875.00 


11,156.25


16.08.2022

11:30


11


GENERLİ320


7300,00


TARLA


155,125.00 


4,653.7516.08.2022

11:45


12


GENERLİ251


2200,00


TARLA


49,500.00 


1,485.0016.08.2022

13:00


13


IŞIKLAR


104


21


32110,65


TARLA


802,766.25 


24,082.9916.08.2022

13:15


14


KINIKLAR


104


23


6798,40


TARLA


110,474.00 


3,314.2216.08.2022

13:30


15


SEMETLİ


174


1


5255,37


TARLA


131,384.25 


3,941.5316.08.2022

13:45


16


SEMETLİ


147


1


20110,04


TARLA


301,650.60 


9,049.52


16.08.2022

14:00


17


SEMETLİ


136


51


2409,06


TARLA


48,181.20 


1,445.4416.08.2022

14:15


18


YENİKÖY


137


14


11302,54


TARLA


226,050.80 


6,781.5316.08.2022

14:30


19


YENİKÖY


137


16


18074,47


TARLA


361,489.40 


10,844.6916.08.2022

14:45


20


YENİKÖY


314


31


10767,40


TARLA


228,807.25 


6,864.22


16.08.2022

15:00


21


YENİKÖY


112


1


1991,51


TARLA


79,660.40 


2,389.8216.08.2022

15:15Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020