Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 2 (iki) yıl müddetle kiraya verilecektir.
Duyuru Tarihi: 16.09.2022

 Madde 1– Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 2 (iki) yıl müddetle kiraya verilecektir. 

Madde 2- Taşınmazların Mahalle, ada, parsel, tapu alanı, kiralanacak alan, niteliği, yıllık tahmini bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartname bedeli 50,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alması mecburidir.

Madde 4- Geçici teminat 2 (iki) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (YüzdeÜç)’ tür.

Madde 5- Kesin teminat 2 (iki) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (YüzdeAltı)’dır.

Madde 6- Taşınmazlar, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince 27-28 Eylül tarihlerinde aşağıda belirtilen saatlerde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler,  aşağıdaki belgeleri 26.09.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhaleye katılacak olan isteklilerin;

1-Yerleşim Yeri Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

     a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

     b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

4-Çiftçilik Belgesi.

5-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 26.09.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar yatırması ve şartnameyi de yine 26.09.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar satın alması zorunludur.)

6-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

8-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

9-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

 

 

 

KİRALANACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

SIRA NO 

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

EKİLEBİLİR ALANI

(m2)

CİNSİ

YILLIK KİRA BEDELİ 

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT 

(TL)

İHALE TARİH VE SAATİ 

1

AKÇAHALİL

102

2

7.104,00

 

TARLA

3.730,00

223,80

27.09.2022

10:15

2

AKÇAHALİL

161

71

6.992,00

 

TARLA

3.671,00

220,26

27.09.2022

10:30

3

ARAPHACI

104

5

10.601,00

7.500,00

TARLA

3.938,00

236,28

27.09.2022

10:45

4

ARAPHACI

107

136

30.772,00

20.000,00

TARLA

10.500,00

630,00

27.09.2022

11:00

5

BARBOROS

 

378

5.550,00

 

TARLA

3.677,00

220,62

27.09.2022

11:15

6

BARBOROS

 

600

11.650,00

 

TARLA

7.719,00

463,14

27.09.2022

11:30

7

BIYIKALİ

120

36

1.719,00

 

TARLA

1.032,00

61,92

27.09.2022

11:45

8

ÇANAKÇI

110

3

19.990,00

 

TARLA

11.245,00

674,70

27.09.2022

13:00

9

EVCİLER

 

64

6.450,00

 

TARLA

3.870,00

232,20

27.09.2022

13:15

10

FERHADANLI

174

184

3.595,00

 

TARLA

2.337,00

140,22

27.09.2022

13:30

11

GENERLİ

 

195

30.900,00

 

TARLA

20.858,00

1.251,48

27.09.2022

13:45

12

IŞIKLAR

104

20

58.245,00

30.700,00

TARLA

18.420,00

1.105,20

27.09.2022

14:00

13

İNECİK

133

1

21.720,00

10.500,00

TARLA

7.350,00

441,00

27.09.2022

14:15

14

KARAHİSARLI

145

20

17.384,00

 

TARLA

11.952,00

717,12

27.09.2022

14:30

15

KARANSILLI

 

110

10.500,00

 

TARLA

6.300,00

378,00

27.09.2022

14:45

16

KILAVUZLU

 

782

11.400,00

 

TARLA

7.838,00

470,28

27.09.2022

15:00

17

NAİP

186

130

22.976,00

 

TARLA

15.796,00

947,76

27.09.2022

15:15

18

NAİP

186

131

20.388,00

 

TARLA

14.017,00

841,02

28.09.2022

13:00

19

NAİP

186

132

10.362,00

 

TARLA

7.124,00

427,44

28.09.2022

13:15

20

NAİP

207

21

510,00

 

TARLA

351,00

21,06

28.09.2022

13:30

21

OĞUZLU

114

20

21.396,00

 

TARLA

12.036,00

722,16

28.09.2022

13:45

22

OTMANLI

101

290

3.226,00

 

TARLA

2.138,00

128,28

28.09.2022

14:00

23

OTMANLI

114

8

3.534,00

 

TARLA

2.342,00

140,52

28.09.2022

14:15

24

SEMETLİ

117

288

14.310,00

 

TARLA

6.798,00

407,88

28.09.2022

14:30

25

SEMETLİ

117

290

22.732,00

 

TARLA

10.798,00

647,88

28.09.2022

14:45

26

YAĞCI

 

391

7.650,00

 

TARLA

5.451,00

327,06

28.09.2022

15:00

27

YAĞCI

 

849

63.950,00

 

TARLA

45.565,00

2.733,90

28.09.2022

15:15

28

YENİCE

113

64

7.907,00

 

TARLA

3.954,00

237,24

28.09.2022

15:30

29

YENİCE

115

47

11.775,00

 

TARLA

5.888,00

353,28

28.09.2022

15:45

30

YENİCE

125

1

3.308,00

 

TARLA

1.654,00

99,24

28.09.2022

16:00

31

YENİCE

127

2

7.513,00

4.500,00

TARLA

2.250,00

135,00

28.09.2022

16:15

32

YUVA

101

77

35.678,00

 

TARLA

20.961,00

1.257,66

28.09.2022

16:30

33

YUVA

101

8

9.316,00

 

TARLA

5.474,00

328,44

28.09.2022

16:45

34

YUVA

115

44

33.637,00

 

TARLA

19.762,00

1.185,72

28.09.2022

17:00

35

YUVA

121

24

6.240,00

 

TARLA

3.666,00

219,96

28.09.2022

17:15

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020