Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Kasım Ayı meclis toplantısını 01 Kasım 2022 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 28.10.2022

 GÜNDEM                                                        :

1-  Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 854 ve 817 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

2- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın 12/10/2022 tarih ve 1356 sayılı Meclis Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,   Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parsel sayılı 50,67 m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’ inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "Çalgı Yapım Atölyesi" amacıyla kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e  yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

3- Belediye Meclisinin Ekim ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

4-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020