Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 30 (Otuz) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.
Duyuru Tarihi: 25.11.2022

İLAN

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

MADDE 1- İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 30 (Otuz) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.

MADDE 2- İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

İhale, 07/12/2022 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Satılacak taşınmazların aşağıda ki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilmiştir. Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞadresindeki Süleymanpaşa BelediyesiHizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

MADDE 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler,  aşağıdaki belgeleri 05.12.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

A) Gerçek kişilerden:

 1. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. 
 2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. 
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
 6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı.

 

B) Tüzel Kişilerden:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,
 2. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
 3. Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti. 
 4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
 6. Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

 

C) Ortak girişim olması halinde:Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

 

SIRA NO

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

YÜZÖLÇÜM

(m2)

 

NİTELİK

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

İHALE SAATİ

 

1

BIYIKALİ

112

125

3.134,00

 

TARLA

313.414,00

9.402,42

09:30

 

2

ÇANAKÇI

102

11

4.170,00

TARLA

137.619,24

4.128,57

09:40

 

3

ÇANAKÇI

108

10

3.343,00

TARLA

80.223,84

2.406,71

09:50

 

4

ÇANAKÇI

112

50

6.371,00

TARLA

210.245,31

6.307,35

10:00

 

5

ÇANAKÇI

113

15

9.804,00

TARLA

411.781,44

12.353,44

10:10

 

6

EVCİLER

 

23

8.900,00

TARLA

409.400,00

12.282,00

10:20

 

7

FERHADANLI

141

413

7.371,00

TARLA

648.657,68

19.459,73

10:30

 

8

FERHADANLI

141

962

3.471,00

TARLA

194.384,40

5.831,53

10:40

 

9

FERHADANLI

172

1

7.751,00

TARLA

434.047,04

13.021,41

10:50

 

10

GENERLİ

 

251

2.200,00

TARLA

112.200,00

3.366,00

11:00

 

11

GENERLİ

 

258

11.100,00

TARLA

277.500,00

8.325,00

11:10

 

12

GENERLİ

 

96

9.850,00

TARLA

482.650,00

14.479,50

11:20

 

13

IŞIKLAR

104

21

32.111,00

TARLA

577.991,70

17.339,75

11:30

 

14

IŞIKLAR

162

22

24.941,73

TARLA

1.147.319,58

34.419,58

11:40

15

NUSRATLI

 

243

14.600,00

TARLA

1.430.800,00

42.924,00

11:50

 

16

ORMANLI

115

36

4.089,00

TARLA

179.930,08

5.397,90

13:00

 

17

ORMANLI

117

12

5.008,00

TARLA

220.357,72

6.610,73

13:10

18

ORMANLI

124

2

5.754,00

TARLA

253.193,60

7.595,80

13:20

19

ORTACA

102

26

15.536,00

TARLA

776.791,50

23.303,74

13:30

20

ORUÇBEYLİ

155

2

3.694,00

TARLA

365.723,82

10.971,71

13:40

21

SEMETLİ

174

1

5.255,00

TARLA

89.341,29

2.680,23

13:50

22

YAYABAŞI

118

2

6.765,00

TARLA

446.473,50

13.394,20

14:00

23

YENİKÖY

101

16

2.554,00

TARLA

117.469,74

3.524,09

14:10

24

YENİKÖY

103

1

3.438,00

TARLA

171.913,50

5.157,40

14:20

25

YENİKÖY

130

22

4.702,00

TARLA

103.442,46

3.103,27

14:30

26

YENİKÖY

137

14

11.303,00

TARLA

192.143,18

5.764,29

14:40

27

YENİKÖY

137

16

18.074,00

TARLA

325.340,46

9.760,21

14:50

28

YENİKÖY

267

9

15.256,00

TARLA

305.124,60

9.153,73

15:00

29

YENİKÖY

308

21

3.009,00

TARLA

60.189,40

1.805,68

15:10

30

YENİKÖY

299

1

6.053,00

TARLA

121.068,60

3.632,05

15:20

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020