Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısını 06 Aralık 2022 Salı günü Saat 09.30’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 02.12.2022

GÜNDEM

1- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 03.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4920949 sayılıyazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 417 ada, Barbaros Mahallesi 7805 parselin batısındaki, 4130 parselin batısındaki ve 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescilsiz alanlar ile Kumbağ Mahallesi 1193 parsele dair sunulan ve 07.01.2020 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 334 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  11. maddesi, 24. maddesi ve 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 03.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4920949 sayılı yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 969 ada 102 sayılı parselin kuzeyinde bulunan tapuda tescil harici alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 439 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 326 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün03.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4920949 sayılı yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara dair sunulan ve 07.01.2020 tarih ve 17 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 331 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/25.000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Plan Notuna ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 6. maddesine, 7. maddesine, 21. maddesine, 22. maddesine ve 24. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. KonununBelediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 03.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4920949 sayılıyazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkii, 557, 578 ve 1583 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 24.12.2019 tarih ve 6518 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen; 04.02.2020 tarih ve 89 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 345 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. KonununBelediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün03.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4920949 sayılıyazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Merkez, Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan ve 04.02.2020 tarih ve 64 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 358 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 5. maddesi, 7. maddesi ile 26. maddesine ve İmar Kanununun  3. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun,Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 546 ada 18 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.097,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Taşınmazın hissedarları tarafından Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi' nin 2021/183 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan "Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat" davası 2022/241 Karar numarası ile 08/03/2022 tarihinde sonuçlanmış olup  alacaklı vekili ile imzalanan protokole istinaden Belediyemizce kamulaştırma bedelleri ödenmektedir. Taşınmazın kamulaştırma işleminin tamamlanması adına Mustafa Hasan SANGAR' a ait olan 137,22 m2' lik hissenin de kamulaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle taşınmazın 137,22m2'lik hissesine tekabül eden alanın kamulaştırılması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusununBelediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün11.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4703224 sayılı yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 390 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.12.2019 tarih ve 1173 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.  Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8-  Mustafa DEMİRALİ’nin dilekçesine istinaden Zafer Mahallesi Hasgül Sokak ve Uysal Sokak No:38 Daire 1-2 'de yapılan incelemede vatandaşımızın evlerinin yandığı ve ikamet alanlarının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Adı geçen kişiye ait ilgili evraklar ve raporlar sunulmuş olup, vatandaşımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi için mağduriyetinin giderilmesi konusununBelediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

9- Yağmur Aleyna KORAL yapmış olduğu başvurusuna istinaden yapılan incelemesinde, gelirinin olmadığı tespit edilmiş ve talep ettiği gıda ve bebek bezi yardımları kendisine yapılmıştır. Ayrıca çocuğunun tedavisi için maddi yardım talep ettiğinden mağduriyetinin giderilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

10- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün11.11.2022 tarihli ve E-82648598-300-4703224 sayılıyazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 391 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.12.2019 tarih ve 1174 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. KonununBelediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

11-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1710, 2757,2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 parsel numaralı taşınmazlar için İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

12-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1041 ada 2 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.030,40 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Bu nedenle taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

13-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 2292 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 48,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı fiiliyatta yol alanında kalmaktadır. Bu nedenle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

14- Belediye Meclisinin Kasım ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

15-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

 

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020