Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı Şubat Ayı meclis toplantısını 07 Şubat 2023 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 03.02.2023

GÜNDEM

1-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2023 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 01.11.2022 tarih 283 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiş olup;

     Ücrete tabi işler tarifesinde belirtilen 5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifesinde RODOSTOBİS AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ TARİFESİ 5.6- maddesinin I - fıkrası "Kiralama Ücretleri" başlıklı 1.4- bendinden sonra gelmek üzere 1.5 - bendine 0-5 dakika arası Ücretsiz olarak uygulanması ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.

       Yukarıda belirtilen 5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifesinde; RODOSTOBİS AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ TARİFESİNDE 5.6 maddesinin I - fıkrası "Kiralama Ücretleri" başlıklı 1.4 -bendinden sonra gelmek üzere 1.5- bendine 0-5 dakika arası Ücretsiz olarak uygulanması ifadesinin eklenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2-Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine;

      1- “Süleymanpaşa İlçe mülki sınırları içerisinde, Altyapı ve Üstyapı/Kurum/Firma/Şahıslar tarafından İzinsiz olarak, Binaların dış yüzeylerine, görüntü kirliliği sebebiyet verecek ve kent estetiğini bozacak şekilde fiber optik hat kablosu vb. geçirilmesi/çekilmesi yasaktır.’’ kabahatini oluşturan fiil hüküm hususunun Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde yer alan madde 34'e ( b)  bendi şeklinde eklenmesi

   2- ''Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Alan inşaat/Firma yetkilisi/Hafriyatçı/Şahısların Hafriyat toprağı ile inşaat atıklarını, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atılması/dökülmesi ve izinsiz olarak inşaat alanında/sahasında depolanması yasaktır.'' kabahatini oluşturan fiil hükmü hususunun; Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde yer alan madde 6'ya (b) bendi şeklinde eklenmesi     

    3- ‘’ İşyerleri ve Zincir Marketlerde ’’  ibarelerinin Emir Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 5’ inci maddesinde yer alan kabahati oluşturan fiil çerçeve hüküm içeriğinin başına  “(MADDE 5 – İşyerleri ve Zincir Marketlerde, Binalarda, Konutlarda, İnşaat ve Hafriyat Alanlarında;)”  şeklinde eklenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3-  5393 sayılı Belediye Kanununun,  İKİNCİ BÖLÜM, Belediye Zabıtası İtfaiye ve Acil Durum planlaması Başlıklı, Zabıtanın Görev ve Yetkileri Bölümünün, Acil Durum Kısmının 53'üncü maddesinde; ‘’Belediye yangın, sanayi, kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alınarak gerekli afet ve acil durum planlarına ekip ve donanım hazırlar’’ yönünde açık hüküm mevcut bulunduğundan Belediyemizde Zabıta Müdürlüğünün alt birimi olarak Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği kurulmasına ihtiyaç duyulduğu ilgili mevzuat hükümleri ve anılan yasa maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.     

 

4-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi, Olcay Sokak ile Emek Sokak arasında kalan ve Tapuda (Yavuz Mah.)  1406 ada,  182-184-185 parsellerde kayıtlı taşınmazlar İmar Planlarında pazaryeri alanı olarak ilan edilmiş, fiziki şartları; 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış olan  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesinde belirtilen şartları taşıdığından bahisle; İlçemizde  Çarşamba günleri semt pazarı kurulmasına ilişkin,  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7.inci maddesinde metni yazılı  hükümler gereğince Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu oluşturulmuş ve konu ile ilgili olarak 18.01.2023 tarihinde Komisyon tarafından hazırlanan rapora ait  toplantı tutanağına istinaden konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.   

 

5-Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal (Köseilyas) Mahallesi 120 ada 3 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.                                       

 

6-25.01.2023 tarihli ve E-24850855 -81620-2023012314480145709 sayılı yazı ile Değirmenaltı Mahallesi, Alkaya Paşa Sahil yolunda kurulan Cumhuriyet Polis Noktası devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Renault Twizy Marka Elektrikli aracın İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesinin istenilmektedir. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan Renault Marka 59 EL 546 plakalı Twizy Elektrikli aracın İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7-Belediye Meclisinin Ocak ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020