Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı Şubat Ayı meclis toplantısını 07 Mart 2023 Salı günü saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 03.03.2023

GÜNDEM 

1- Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kayı Mahallesi 1139 parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2- T.C.Tekirdağ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 07.02.2023 tarih ve 780284 sayılı yazısında belirtilen Seymenli, Avşar, Yeniköy, Yağcı, Taşumurca, Osmanlı, Ortaca, Nusratlı, Köseilyas, Kılavuzlu, Kazandere, Kayı, Kaşıkçı, Karaçalı, Karahalil, Karaevli, Karacakılavuz, Husunlu, Gündüzlü, Generli, Gazioğlu, Evciler, Dedecik, Banarlı, Ahmedikli mahallelerinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak bütün kadastro işlemlerinde Kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) adet Bilirkişinin seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- Belediye Meclisinin Şubat ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020