Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısını 05 Aralık 2023 Salı günü saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 01.12.2023

GÜNDEM :   

 

1-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 125 ada 1 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması.

 

2-Belediye Meclisinin Kasım ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024