Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı Ocak Ayı meclis toplantısını 02 Ocak 2024 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 29.12.2023

GÜNDEM :

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde ‘’Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2024 yılında Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde hangi gün toplanacağının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ‘’Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2024 yılında Belediye Meclisinin tatil ayının tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denildiğinden; Bu maddeye istinaden Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden; Bu maddeye istinaden huzur hakkı ücretinin tespit edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde; İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2024 yılı için denetim komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6- Afet işleri Müdürlüğüne ait revize edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7-  Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 64 sayılı kararı ile Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği kurulmuş olup, Zabıta Müdürlüğüne alt birim olarak bağlamıştır. Yeni kurulan birimin 07.03.2023 tarih ve 124 sayılı Belediye Meclis kararı ile Mevcut Zabıta Müdürlüğü ‘’Çalışma ve Görev Yönetmeliği’’ içerisine bölümler halinde eklenmiştir. Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğünün 02 Mayıs 2023 tarih ve 179 sayılı Meclis Kararı ile kurulmasına karar verilmiş ve Zabıta Müdürlüğümüzün alt birimi olan  Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği görevleri yeni kurulmuş olan  Afet İşleri Müdürlüğüne de bağlandığından  Zabıta Müdürlüğünün Çalışma ve Görev Yönetmeliğinden ilgili  tüm   bölüm - kısım metinleri çıkarılmıştır. Zabıta Müdürlüğü  ‘’Çalışma ve Görev Yönetmeliği’’ yeniden düzenlenerek revize edilmiş olup, Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8-Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 03.01.2022 tarih, 47 karar sayılı toplantısında ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisinde karar verilmişti.         Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 2024 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğu konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

 

9- Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat A.Ş.'nin 03.01.2023 tarih, 48 karar sayılı toplantısında ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisinde karar verilmişti. Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat A.Ş'nin 2024 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğu konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

 

10- Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi konusunun konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

11- Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesinin 2024 yılı için konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

12- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Ferhadanlı Mahallesi 189 adanın kuzeyi ve 127 adanın güneyinde yer alan tescilsiz alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

13- Belediye Meclisinin Aralık ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

14- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024