Duyuruda belirtilen şartları taşıyan personelimizin son başvuru tarihi olan 01.02.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar duyuru ekinde örneği yer alan dilekçe ile Yazı İşleri Müdürlüğü gelen evrak kısmına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Duyuru Tarihi: 31.01.2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarih ve E­26073187­774.05.07­8348753 sayılı yazısına istinaden; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında, 2024 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görev yapan belediyemiz personeline yönelik olarak Ek­2 , Ek­3 ve Ek­4 te genel ve özel nitelikleri, sınıfı, kadro unvanı ve dereceleri ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

EK dosyaları indirmek için tıklayın.

Duyuruda belirtilen şartları taşıyan personelimizin son başvuru tarihi olan 01.02.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar duyuru ekinde örneği yer alan dilekçe ile Yazı İşleri Müdürlüğü gelen evrak kısmına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024