31 Mart 2024 Mahalli idareler Genel Seçimleri sonucunda Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ilk meclis toplantısını 09 Nisan 2024 Salı günü Saat 10.00'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa Tekirdağ) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 05.04.2024

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından ve gizli oyla Birinci Meclis Başkan Vekili ve İkinci Meclis Başkan Vekili mahalli idareler seçimini takip eden ilk iki yıl görev yapmak üzere seçilmesi gerektiğinden Birinci Meclis Başkan Vekili ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçiminin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından ve gizli oyla 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katiplerinin mahalli idareler seçimini takip eden ilk iki yıl görev yapmak üzere seçilmesi gerektiğinden, 2 Asil, 2 Yedek Meclis Kâtibi seçiminin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir (1) yıl süreyle, gizli oyla üç Ercümen Üyesinin seçilmesi gerektiğinden Encümen Üyesi seçiminin ilgili kanun maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde " Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir." denilmektedir. Yine aynı maddede "İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur." denildiğinden, imar ve Bayındırlık, Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde " Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonlann bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir." denilmektedir. Yine aynı maddede "İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur." denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde " Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonlann bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir." denilmektedir. Yine aynı maddede "İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur." denildiğinden, Çevre, Sağlık ve Diğer işler Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesinde "Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir." denilmektedir. Yine aynı maddede "İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur." denildiğinden, Kültür Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 8. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde " Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir." denilmektedir. Yine aynı maddede "İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur." denildiğinden, Tarım Komisyonunun kaç kişiden oluşacağı, süresinin tespit edilmesi ve komisyona üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 9. 6183 Sayılı emme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyelerinin kendi arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin görevlendirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 10. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin son fıkrasında; "Belediye Meclisi toplantıları meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir." denilmektedir. Bu maddeye istinaden belediye meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması ve belediyenin kurumsal web sayfası üzerinden meclis toplantılarının naklen yayınlanması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 11. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Ilçesi, Aydoğdu Mahallesi 24 ada 36 parselin batısı ve 23 ada 7 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 12. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 05.04.2024 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Volkan NALLAR'ın Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7350 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını temsilen, Temsilci olarak atanması, konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 13. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 05.04.2024 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Volkan NALLAR'ın Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11488 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve inşaat Anonim Şirketine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını temsilen, Temsilci olarak atanması, konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 14. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 05.04.2024 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Volkan NALLAR'ın Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10773 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Personel Anonim Şirketine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanması, konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 15. Süleymanpaşa Belediyesi olarak üye olduğumuz Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü 8. Madde : "Birlik meclis üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer..." hükmü ve tüzüğün 9. Madde : "Belediyeler, Birlik Meclisi'nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilir..." hükümleri gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asil bir yedek üyenin seçilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 16. Süleymanpaşa Belediyesi olarak üye olduğumuz Sağlıkla Kentler Birliği birlik tüzüğünün 15. Maddesine istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından iki meclis üyesinin ( Belediye Başkanıyla birlikte 3) seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 17. Süleymanpaşa Belediyesi olarak üye olduğumuz Marmara Belediyeler Birliğinin birlik tüzüğünün 13. Maddesine istinaden Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından yapılacak ilk meclisinde kurumumuzu Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asil bir yedek üyenin seçilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 18. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nin 58'incisinin 2024 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 19. Meclis Denetim Komisyonu, Belediyemizin 2023 Mali Yılı Tablolarının incelemesini tamamlamış ve raporunu Başkanlık Makamına sunmuş olup, Meclis Denetim Komisyon raporu hakkında Belediye Meciisinin bilgilendirilmesi
 20. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına ilişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik ve aynı yönetmeliğin Geçiş Süreci konulu Geçici Madde 1 uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi 2023 Mali Yılı idare Faaliyet Raporunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 21. 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine 5 asil, 5 yedek üye ve Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi gerektiğinden, üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
 22. Belediye Meciisinin Mart ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
 23. Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı Imar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024