Milletvekillerimiz

Ad Parti
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

İstanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Ad Parti
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

İstanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Celâl Nuri Bey (Mehmet Celâl Nuri İLERİ) Celâl Nuri Bey (Mehmet Celâl Nuri İLERİ)

İstanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik – Miralay, Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36., 61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. ve III. Dönem Tekirdağ Milletvekili – III. Dönem Dâhiliye Encümeni Reisi - 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile çeşitli nişan ve Madalya sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Ad Parti
Mahmut Rasim Bey (MUTUK) Mahmut Rasim Bey (MUTUK)

Mürefte - 1897, Rasim – İclal – Berlin Yüksek Teknik Okulu Maden Mühendisliği Bölüm Tarihi - Almanca - Maden Yüksek Mühendisi – Almanya’da Maden Ocakları, Fabrikalar ve Sanayi Merkezlerinde Maden Mühendisi – IV. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Bekâr. Ölüm Tarihi: 28.07.1973
-
Celâl Nuri Bey (Mehmet Celâl Nuri İLERİ) Celâl Nuri Bey (Mehmet Celâl Nuri İLERİ)

İstanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik – Miralay, Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36., 61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. ve III. Dönem Tekirdağ Milletvekili – III. Dönem Dâhiliye Encümeni Reisi - 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile çeşitli nişan ve Madalya sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

stanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Ad Parti
Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK) Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK)

Babaeski - 1887, Hüsmen – Sabriye – Harbiye Mektebi - Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça - Askerlik, Miralay – Edirne Askerî Lisesi Fransızca Öğretmeni, 52. ve 53. Fırkalar Erkân-ı Harbiye Başkanı, Alay ve Liva Kumandanı, Moskova Ataşemiliteri, Erkân-ı Harbiye Öğretmeni, Kırklareli ve Ayvalık Süvari Alay Komutanı, Yazar – V. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.10.1963
-
Yahya Kemal BEYATLI Yahya Kemal BEYATLI

Üsküp - 1884, İbrahim Naci – Nakiye – Vefa İdâdisi, İshak Bey Camisi Medresesi, Paris Siyasal Bilgiler Okulunun Dış Siyaset Bölümü derslere katıldı – Arapça, Farsça, Fransızca – Edebiyat Eğitim, Şair, Yazar, Müderris – Dârü’ş-Şafaka Öğretmeni, İstanbul Darül-Fünûn Edebiyat Şubesi Müderrisi, Dergah Dergisi sahibi, Lozan Barış Konferansı Danışmanı, Varşova, Madrid, Lizbon Orta Elçisi - II. Dönem (Varşova Elçiliğine atanması nedeniyle İstifa: 23.05.1926) Urfa, IV. Dönem (Ara Seçim) Yozgat, V. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 01.11.1958
-
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Şakir KESEBİR
(Mehmet Şakir KESEBİR) Şakir KESEBİR (Mehmet Şakir KESEBİR)

Köprülü - 1889, Ahmet Vefik – Safiye - Mülkiye – İdareci - Fransızca - İdare ve Maliye – İpsala, Keşan ve Akçaabat Kaymakamı, Edirne Mektupçuluğu, Mülkiye Müfettişi, Edirne Vilâyeti Tasfiye Komisyonu Başkanı, Tekirdağ Mutasarrıfı Vekili - Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Gelibolu Mebusu – II. Dönem Çatalca, III. ve IV. Edirne, V. Dönem Tekirdağ Milletvekili – II. Dönem Muvâzene-i Maliye Komisyonu Başkanı – 5., 9. ve 10. Hükümet İktisat, 8. Hükümet Ziraat Vekili – IV. ve V. Dönem İktisat Komisyonu Başkanı - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.04.1966
-
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

stanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Ad Parti
Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK) Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK)

Babaeski - 1887, Hüsmen – Sabriye – Harbiye Mektebi - Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça - Askerlik, Miralay – Edirne Askerî Lisesi Fransızca Öğretmeni, 52. ve 53. Fırkalar Erkân-ı Harbiye Başkanı, Alay ve Liva Kumandanı, Moskova Ataşemiliteri, Erkân-ı Harbiye Öğretmeni, Kırklareli ve Ayvalık Süvari Alay Komutanı, Yazar – V. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.10.1963
-
Yahya Kemal BEYATLI Yahya Kemal BEYATLI

Üsküp - 1884, İbrahim Naci – Nakiye – Vefa İdâdisi, İshak Bey Camisi Medresesi, Paris Siyasal Bilgiler Okulunun Dış Siyaset Bölümü derslere katıldı – Arapça, Farsça, Fransızca – Edebiyat Eğitim, Şair, Yazar, Müderris – Dârü’ş-Şafaka Öğretmeni, İstanbul Darül-Fünûn Edebiyat Şubesi Müderrisi, Dergah Dergisi sahibi, Lozan Barış Konferansı Danışmanı, Varşova, Madrid, Lizbon Orta Elçisi - II. Dönem (Varşova Elçiliğine atanması nedeniyle İstifa: 23.05.1926) Urfa, IV. Dönem (Ara Seçim) Yozgat, V. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Bekâr. Ölüm Tarihi: 01.11.1958
-
Nazmi TRAK (H. Nazmi TRAK) Nazmi TRAK (H. Nazmi TRAK)

Malkara - 1886, Mazhar – Tevhide - Ortaokul – Ziraat ve Ticaret – Çiftçi, Tüccar, Vilâyet Meclisi Umûmî Azası – VI. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 1 Çocuk Ölüm Tarihi: 11.02.1957
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

stanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Ad Parti
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

stanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Nazmi TRAK (H. Nazmi TRAK) Nazmi TRAK (H. Nazmi TRAK)

Malkara - 1886, Mazhar – Tevhide - Ortaokul – Ziraat ve Ticaret – Çiftçi, Tüccar, Vilâyet Meclisi Umûmî Azası – VI. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 1 Çocuk Ölüm Tarihi: 11.02.1957
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK) Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK)

Babaeski - 1887, Hüsmen – Sabriye – Harbiye Mektebi - Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça - Askerlik, Miralay – Edirne Askerî Lisesi Fransızca Öğretmeni, 52. ve 53. Fırkalar Erkân-ı Harbiye Başkanı, Alay ve Liva Kumandanı, Moskova Ataşemiliteri, Erkân-ı Harbiye Öğretmeni, Kırklareli ve Ayvalık Süvari Alay Komutanı, Yazar – V. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.10.1963
-
Ekrem PEKEL Ekrem PEKEL

Tekirdağ - 1885, Mehmet – Tasvir - Eczacılık Mektebi - Fransızca - Eczacılık – Kumanova Belediye Eczacısı, Tekirdağ Belediye Başkanı – V. ve VI. Dönem Yozgat, VII. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Bekâr, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.08.1957
CHP
Emin Ataç Emin Ataç

Foça - 1902, Ahmet Necati – Fatma - Öğretmen Okulu – Az düzey Fransızca - Eğitim – Yeni Foça Çakmaklı Köyü Öğretmeni, Yeni Foça İlk Merkez Mektebi Öğretmeni, Söke Kazası Faik Ali Rızabey Mektebi Öğretmeni, Balıkesir Merkez Sındırgı Mıntıkası İlk Tedrisat Müfettişi, İzmir Vilâyeti İlk Tedrisat Müfettişi, Tekirdağ Kültür Direktörü, Kütahya Millî Eğitim Müdürü, Tekirdağ Halkevi Başkanı, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumları Başkanı – VII. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1963
CHP
Ad Parti
Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK) Rahmi APAK (Hüseyin Rahmi APAK)

Babaeski - 1887, Hüsmen – Sabriye – Harbiye Mektebi - Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça - Askerlik, Miralay – Edirne Askerî Lisesi Fransızca Öğretmeni, 52. ve 53. Fırkalar Erkân-ı Harbiye Başkanı, Alay ve Liva Kumandanı, Moskova Ataşemiliteri, Harp Akademisi Öğretmeni, Kırklareli ve Ayvalık Süvari Alay Komutanı, Lizbon, Orta, Bağdat Elçisi, Yazar – V., VI., VII. ve VIII. Dönem (İstifa: 03.09.1946 Lizbon Elçiliğine atanması nedeniyle) Tekirdağ Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 14.10.1963
CHP
Ekrem PEKEL Ekrem PEKEL

Tekirdağ - 1885, Mehmet – Tasvir - Eczacılık Mektebi - Fransızca - Eczacılık – Kumanova Belediye Eczacısı, Tekirdağ Belediye Başkanı – V. ve VI. Dönem Yozgat, VII. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Bekâr, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.08.1957
CHP
Ziya Ersin CEZAROĞLU149
(Eyyüp Ziya ERSİN) Ziya Ersin CEZAROĞLU149 (Eyyüp Ziya ERSİN)

Çorlu - 1892, Mustafa – Ayşe - Siyasal Bilgiler Okulu - Fransızca – Ziraat, İdare – Çiftçi, Edirne, Tekirdağ Vilâyet Umûmî Meclis Üyesi, Türk Ocağı Çorlu Şubesi Kurucusu – VIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Harp, Gümüş Muharebe ve Liyakat Madalyaları sahibi - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.07.1971
CHP
Emin Ataç Emin Ataç

Foça - 1902, Ahmet Necati – Fatma - Öğretmen Okulu – Az düzey Fransızca - Eğitim – Yeni Foça Çakmaklı Köyü Öğretmeni, Yeni Foça İlk Merkez Mektebi Öğretmeni, Söke Kazası Faik Ali Rızabey Mektebi Öğretmeni, Balıkesir Merkez Sındırgı Mıntıkası İlk Tedrisat Müfettişi, İzmir Vilâyeti İlk Tedrisat Müfettişi, Tekirdağ Kültür Direktörü, Kütahya Millî Eğitim Müdürü, Tekirdağ Halkevi Başkanı, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumları Başkanı – VII. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1963
CHP
Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN) Cemil Bey (Mehmet Cemil UYBADIN)

stanbul - 1883, Salih Raşit – Hatice Müfide – Erkân-ı Harbiye – Fransızca – Askerlik, Miralay – Selanik Polis Okulu Müdürü, İstanbul Astsubay Okulu Komutan Yardımcısı, Halep Fırkası Kurmayı, 6. Kolordu Nizamiye 26. Bölük Kurmayı, 6. Kolordu Kurmay Başkanı Vekili, 6. Kolordu Kurmayı, 1. Kolordu Kurmay Başkanı, 36-61. Fırka Komutanı, Çatalca Hattı Fasıl Komiseri, Çatalca Bölge Komutanı, Askerî Okullar Müfettişi – Halk Fırkası Kurucu Üyesi - II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 3. ve 4. Hükümet Dâhiliye Vekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişan ve madalyalar sahibi – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.07.1957
-
Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK) Faik Bey (M. Faik ÖZTIRAK)

Malkara - 1882, Ali – Naime – Mülkiye Mektebi – Fransızca – Mülki İdare Amiri – Edirne Vilâyeti Maiyet Müdürü, İstitlâât Encümeni üyesi, Çorlu, Keşan ve Uzunköprü Kaymakamı, Nablus Mutasarrıfı, Denizli Mutasarrıfı, Dâhiliye Vekâleti Sicil ve Memurin Müdürü, Teftiş Heyeti Umûm Müdürü – I. Dönem Cebelibereket ve II. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Kırmızı -Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.05.1951
-
Ad Parti
İsmail Hakkı AKYÜZ İsmail Hakkı AKYÜZ

Tekirdağ - 1903, Hüseyin Hüsnü – Zehra – İstanbul Yüksek Veteriner Okulu, Sorbonne Üniversitesi İhtisas - Fransızca - Zootekni Profesörü, İdare ve Maden İşleri – İstanbul Şehremaneti, Karaağaç Mezbahası Baytarı, Yüksek Baytar Okulu Zootekni Asistanı, Şefi, Profesör Yardımcısı ve Profesörü, Çifteler Aygır Deposu Müdürü, Edirne Numune Ağılı Müdürü, İnanlı İnekhanesi Mütehassıs Baytarı, Adalet Bakanlığı Edirne Yanıkkışla Cezaevi Müdürü ve Çocuk Islahevi Müdürü, Tarım Bakanlığı Akal Kurumu Teknik Müşaviri, İktisat Bakanlığı Neşriyat Müdürü, Ekonomi Bakanlığı Maden İşleri Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanı – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.10.1977
DP
Hüseyin BİNGÜL Hüseyin BİNGÜL

Ezine - 1892, Abdurrahman – Fatma - Hususi - Ticaret ve Belediyecilik – Çiftçi, Serbest Ticaret, Ezine Sandık Emini, Ezine Belediye Başkanı – VIII. Dönem Çanakkale, IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.12.1957
DP
Zeki ERATAMAN
(Ahmet Zeki ERATAMAN) Zeki ERATAMAN (Ahmet Zeki ERATAMAN)

Erzincan - 1915, Yusuf (Ziya) – Münire - İstanbul Tıp Fakültesi - Fransızca – Tıp – Demirköy, Saray Hükümet Tabîbi, Serbest Doktor – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.11.1966
DP
Şevket MOCAN
(İsmail Şevket Adem MOCAN) Şevket MOCAN (İsmail Şevket Adem MOCAN)

İstanbul - 1895, Hüseyin Remzi – Ayşe Mediha - Lise - Fransızca – Ziraat, Ormancılık – Çiftlik İşletmecisi – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Bekâr, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.11.1961
DP
Yusuf Ziya TUNTAŞ
(Yusuf Ziya TUMTAŞ) Yusuf Ziya TUNTAŞ (Yusuf Ziya TUMTAŞ)

Kırklareli - 1891, Ali – Feride - Lise - Fransızca – Ziraat – Çiftlik Müdürü, Zonguldak Fransız Kömür İşletmeleri Tercümanı, Uşak ve Alpullu Tarım Bölgesi Amiri, Eskişehir Haşere Laboratuarı Asistanı, Alpullu Bölge Şefi, Tohum Tecrübe Laboratuarı Şefi, Eskişehir, Turhal Şeker Fabrikası Ziraat Müdür Muavini, Zonguldak Türk-İş Maden Şirketi İşletme Muhasebe Şefi – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.02.1953
DP
Ad Parti
Ferit ALPİSKENDER
(Abdurrahman Ferit ALPİSKENDER) Ferit ALPİSKENDER (Abdurrahman Ferit ALPİSKENDER)

Diyarbakır - 1909, Zülfikar Zülküfül – Zahra - İstanbul Hukuk Fakültesi - İngilizce - Hukuk – Galata Gümrük Müdürlüğü Kâtibi ve Teftiş Heyeti Kalemi Kâtibi, Tarsus Amerikan Koleji Tarih-Coğrafya ve Medeni Bilgiler Öğretmeni, Gürün Savcı Yardımcısı, Tunceli Sorgu Hâkimi, Bergama Sulh Yargıcı ve Sorgu Hâkimi, Elmalı Hukuk Yargıcı, Diyarbakır Hazine Müşavir Avukatı, Serbest Avukat, Yazar – IX. Dönem Diyarbakır, X. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.07.1989
DP
Samim YÜCEDERE
(Mehmet Samim YÜCEDERE) Samim YÜCEDERE (Mehmet Samim YÜCEDERE)

İstanbul - 1915, Enver – Fatma - Lise - Ticaret – Tüccar, Müteahhit, Nakliyatçı, Üsküdar ve Kadıköy Tramvayları İdare Meclisi Üyesi – X. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Bekâr. Ölüm Tarihi: 19.04.1992
DP
Necmi ARMAN
(İbrahim Necmeddin ARMAN) Necmi ARMAN (İbrahim Necmeddin ARMAN)

İstanbul/Büyükçekmece - 1919, Mehmet Şehabeddin – Cemile Saffet - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Eczacılık Okulu - Almanca - Eczacılık - Serbest Eczacı, Çorlu Belediye Başkanı – X. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 01.07.2007
DP
Fethi MAHRAMLI Fethi MAHRAMLI

Tekirdağ - 1915, Ziver – Fıtnat - Lise - İngilizce - Ziraat - Çiftçi, Tüccar, Fabrikatör, İl Genel Meclis ve Daimî Komisyon Üyesi – X. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.06.1972
DP
İsmail Hakkı AKYÜZ İsmail Hakkı AKYÜZ

Tekirdağ - 1903, Hüseyin Hüsnü – Zehra – İstanbul Yüksek Veteriner Okulu, Sorbonne Üniversitesi İhtisas - Fransızca - Zootekni Profesörü, İdare ve Maden İşleri – İstanbul Şehremaneti, Karaağaç Mezbahası Baytarı, Yüksek Baytar Okulu Zootekni Asistanı, Şefi, Profesör Yardımcısı ve Profesörü, Çifteler Aygır Deposu Müdürü, Edirne Numune Ağılı Müdürü, İnanlı İnekhanesi Mütehassıs Baytarı, Adalet Bakanlığı Edirne Yanıkkışla Cezaevi Müdürü ve Çocuk Islahevi Müdürü, Tarım Bakanlığı Akal Kurumu Teknik Müşaviri, İktisat Bakanlığı Neşriyat Müdürü, Ekonomi Bakanlığı Maden İşleri Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Uzmanı – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.10.1977
DP
Zeki ERATAMAN
(Ahmet Zeki ERATAMAN) Zeki ERATAMAN (Ahmet Zeki ERATAMAN)

Erzincan - 1915, Yusuf (Ziya) – Münire - İstanbul Tıp Fakültesi - Fransızca – Tıp – Demirköy, Saray Hükümet Tabîbi, Serbest Doktor – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.11.1966
DP
Ad Parti
Zeki ERATAMAN
(Ahmet Zeki ERATAMAN) Zeki ERATAMAN (Ahmet Zeki ERATAMAN)

Erzincan - 1915, Yusuf (Ziya) – Münire - İstanbul Tıp Fakültesi - Fransızca – Tıp – Demirköy, Saray Hükümet Tabîbi, Serbest Doktor – IX. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.11.1966
DP
Nurettin AKNOZ
(Ahmet Nurettin AKNOZ)
Nurettin AKNOZ (Ahmet Nurettin AKNOZ)

İstanbul - 1896, Mehmet Sadık – Gülistan - Harp Akademisi – Az düzey İngilizce, Fransızca, Almanca - Askerlik, Orgeneral - Zırhlı Birlikler Tümen, Kolordu, Ordu ve Örfî İdare Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı – XI. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Harp, Liyakat, İstiklâl, Alman ve Avusturya Harp Madalyaları ve Takdirname sahibi - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 21.06.1964
DP
Ali ÇAKIR Ali ÇAKIR

Gevgili95 - 1915, Hakkı – Hacer - İlkokul - Ticaret - Tüccar, Hayrabolu Belediye Başkanı – XI. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.01.1973
DP
Hasan GÜRKAN Hasan GÜRKAN

Malkara - 1914, Mehmet – Zihniye - İlkokul – Sanatkâr - Atölye sahibi, Malkara Belediye Başkanı – XI. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Bekâr. Ölüm Tarihi: 13.06.1987
DP
İsmail ÖZDOYURAN İsmail ÖZDOYURAN

Tekirdağ - 1921, Nazmi – Hatice - Lise - Az düzey Fransızca - Ticaret - Fabrikatör, Tekirdağ Belediye Başkanı – XI. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.02.2007
DP
Ahmet PEKER Ahmet PEKER

Pazarcık - 1910, Osman – Hatice - Rüştiye - Romence, Bulgarca, Rumca - Ticaret, Ziraat, Belediyecilik - Tüccar, Çiftçi, Çorlu Belediye Başkanı – XI. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.09.1987
DP
Ad Parti
Fethi MAHRAMLI Fethi MAHRAMLI

Tekirdağ - 1915, Ziver – Fıtnat - Lise - İngilizce - Ziraat - Çiftçi, Tüccar, Fabrikatör, İl Genel Meclis ve Daimî Komisyon Üyesi – X. Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.06.1972
DP
Turhan KUT (Mustafa Turhan KUT) Turhan KUT (Mustafa Turhan KUT)

stanbul – 1916, Ömer Fevzi – Hatice Umran – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk – Ankara Muhakemat Müdürlüğü Mukakemat Memuru, Malatya ve Tekirdağ Cumhuriyet Müddeî-i Umûmi Muavini, Serbest Avukat, Çorlu Belediye ve Hazine Avukatı – I. (XII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.03.1998
CHP
Hayri MUMCUOĞLU
(Mehmet Hayri MUMCUOĞLU) Hayri MUMCUOĞLU (Mehmet Hayri MUMCUOĞLU)

stanbul – 1914, Hüseyin – Safiye – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İngilizce – Hukuk, Savcı ve Hâkim - İstanbul Asliye 1. Hukuk Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Bartın Hâkim Yardımcısı, Akçaabat ve Safranbolu Ceza Hâkimi, Safranbolu Cumhuriyet Savcısı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri, Genel Müdür Yardımcısı, Ankara Hâkimi, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Başyardımcısı, Ankara Cumhuriyet Savcısı, Adalet Başmüfettişi, Yargıtay Üyesi, Serbest Avukat, Yazar - Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyesi (06.01.1961 – 15.10.1961) – I. (XII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – 24. ve 25. Hükümet Devlet, 27. Hükümet İmar ve İskân Bakanı – Anayasa ve Adalet Komisyon Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanı - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.06.1986
YTP/BAĞIMSIZ/CHP
Orhan ÖZTRAK
(A. Orhan ÖZTRAK) Orhan ÖZTRAK (A. Orhan ÖZTRAK)

Malkara – 1914, M. Faik – Hesna – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İsveçre Neuchatel Hukuk Fakültesi Doktora – Fransızca – İdare, Hukuk Doktoru – Ankara İli Maiyet Memuru, Ankara İli Zir ve Cebeci Bucak Müdürü, Tavas, Yalova, Afşin Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi, Serbest Avukat – Kurucu Meclis Tekirdağ İli Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961) - I. (XII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – 27. Hükümet Gümrük ve Tekel, 28. Hükümet İçişleri Bakanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.12.1995
CHP
Ad Parti
Halil BAŞOL Halil BAŞOL

Hayrabolu – 1925, Ahmet Tevfik – Mürüvet – İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – Almanca – Çiftçi, Mali Müşavir, Mensucat Fabrikası İdare Müdürü – II. (XIII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
AP
İlyas DEMİR İlyas DEMİR

Saray – 1922, Garip – Zeynep – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi – Az düzey Almanca – Serbest Doktor, Çiftçi – II. (XIII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.03.1982
AP
Kemal NEBİOĞLU Kemal NEBİOĞLU

Pazar – 1926, Cemal – Selime – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi terk – Az düzey Fransızca – Sendikacılık – Oleyis Sendikası Genel Sekreteri, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Sekreteri, Petrol-İş Sendikası çalışanı, Toreyis Sendikası Kurucusu, Gıda-İş Genel Başkanı, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Genel Başkanvekili – Türkiye İşçi Partisi Kurucu Üyesi - II. (XIII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.08.2006
TİP
Orhan ÖZTRAK
(A. Orhan ÖZTRAK) Orhan ÖZTRAK (A. Orhan ÖZTRAK)

Malkara – 1914, M. Faik – Hesna – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İsveçre Neuchatel Hukuk Fakültesi Doktora – Fransızca – İdare, Hukuk Doktoru – Ankara İli Maiyet Memuru, Ankara İli Zir ve Cebeci Bucak Müdürü, Tavas, Yalova, Afşin Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi, Serbest Avukat – Kurucu Meclis Tekirdağ İli Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961) - I. (XII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – 27. Hükümet Gümrük ve Tekel, 28. Hükümet İçişleri Bakanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.12.1995
CHP
Ad Parti
Yılmaz ALPASLAN Yılmaz ALPASLAN

Karaköse - 1933, Ahmet – Musibe - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Gazetecilik - Devrim Gazetesi Sahibi, Serbest Avukat, Yazar – III. (XIV) Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.12.2004
CHP
Nedim KARAHALİL Nedim KARAHALİL

Trabzon - 1919, Ahmet – Hidayet - Lise - Almanca – Ticaret, Zahire ve Taahhüt İşleri – Vakfıkebir İaşe Amiri, Tüccar, Tekirdağ Ticaret Borsası ve Sanayi Odası Başkanı – III. (XIV) Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 07.10.1989
AP
Mustafa Sabri SÖZERİ Mustafa Sabri SÖZERİ

Malkara/Dereköy - 1926, Halil – Zehra - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi - Almanca, Arapça, Az düzey Fransızca - Eğitim, Din İşleri - İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi – III. (XIV) Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.11.2000
AP
Orhan ÖZTRAK
(A. Orhan ÖZTRAK) Orhan ÖZTRAK (A. Orhan ÖZTRAK)

Malkara – 1914, M. Faik – Hesna – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İsveçre Neuchatel Hukuk Fakültesi Doktora – Fransızca – İdare, Hukuk Doktoru – Ankara İli Maiyet Memuru, Ankara İli Zir ve Cebeci Bucak Müdürü, Tavas, Yalova, Afşin Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi, Serbest Avukat – Kurucu Meclis Tekirdağ İli Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961) - I. (XII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – 27. Hükümet Gümrük ve Tekel, 28. Hükümet İçişleri Bakanı – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.12.1995
CHP
Ad Parti
Nihan İLGÜN Nihan İLGÜN

Malkara – 1940, Hıfzı – Hacer – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – Fransızca – Ticaret – Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişi, Tüccar, Tekirdağ İl Genel Meclis Üyesi – IV. (XV) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli.
AP
Ömer KAHRAMAN Ömer KAHRAMAN

Malkara – 1930, Mehmet – Hasibe – Kepirtepe Köy Enstitüsü Öğretmenlik Bölümü – Eğitim – Malkara Aksakal, Alaybey ve Balabancık Köyü Öğretmeni, Çanakkale Lülüce ve Çokal Köyleri Öğretmeni – IV. (XV) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 3 Çocuk.
CHP
Yılmaz ALPASLAN Yılmaz ALPASLAN

Karaköse - 1933, Ahmet – Musibe - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Gazetecilik - Devrim Gazetesi Sahibi, Serbest Avukat, Yazar – III. (XIV) Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.12.2004
CHP
Halil BAŞOL Halil BAŞOL

Hayrabolu – 1925, Ahmet Tevfik – Mürüvet – İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – Almanca – Çiftçi, Mali Müşavir, Mensucat Fabrikası İdare Müdürü – II. (XIII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
AP
Ad Parti
Mustafa YILANKIRAN Mustafa YILANKIRAN

Divriği – 1928, Ali Rıza – Safiye – İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi – Fransızca – Makine Yüksek Mühendisi – Karayolları Genel Müdürlüğü Mühendisi, Van ve Sivas Bölge Müdürü, Serbest Mühendis – V. (XVI) Dönem Sivas Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 18.03.2010
CHP
Yılmaz ALPASLAN Yılmaz ALPASLAN

Karaköse - 1933, Ahmet – Musibe - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Fransızca - Hukuk, Gazetecilik - Devrim Gazetesi Sahibi, Serbest Avukat, Yazar – III. (XIV) Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 03.12.2004
CHP
Halil BAŞOL Halil BAŞOL

Hayrabolu – 1925, Ahmet Tevfik – Mürüvet – İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – Almanca – Çiftçi, Mali Müşavir, Mensucat Fabrikası İdare Müdürü – II. (XIII) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
AP
Nihan İLGÜN Nihan İLGÜN

Malkara – 1940, Hıfzı – Hacer – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – Fransızca – Ticaret – Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişi, Tüccar, Tekirdağ İl Genel Meclis Üyesi – IV. (XV) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli.
AP
Ömer KAHRAMAN Ömer KAHRAMAN

Malkara – 1930, Mehmet – Hasibe – Kepirtepe Köy Enstitüsü Öğretmenlik Bölümü – Eğitim – Malkara Aksakal, Alaybey ve Balabancık Köyü Öğretmeni, Çanakkale Lülüce ve Çokal Köyleri Öğretmeni – IV. (XV) Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 3 Çocuk.
CHP
Ad Parti
Selçuk AKINCI Selçuk AKINCI

Edirne – 1949, Nail – Mihri – İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu – İngilizce – Eczacılık – Serbest Eczacı, 19. Bölge Tekirdağ Eczacılar Odası Temsilcisi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi – XVII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.02.2006
HP/Bağımsız/DYP
Salih ALCAN Salih ALCAN

Hemit – 1943, Osman – Naime – Ortaköy Öğretmen Okulu – Orta düzey Fransızca – Ticaret, Eğitim – Düzce İlçesi Soğuksu Köyü, İstanbul Esenler Köyü, Malkara Şahin Köyü Silivri Büyük Kılıçlı Köyü Öğretmeni, Serbest Ticaret - Halk Partisi Kurucu Üyesi – XVII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
HP/SHP/Bağımsız/Halk P/Bağımsız/DSP
Ali Rıfkı ATASEVER Ali Rıfkı ATASEVER

Eskicuma (Bulgaristan) – 1931, Mehmet – Zehra – Almanya’da Yol, Su, Su Ekonomisi, Köprü ve Mimarî Tahsili – Almanca – Mimar – Avrupa’da Şantiye Şefi, İthalatçı, İhracatçı, Serbest Tüccar, Müteahhit, İnşaat ve Sanayi Makine Ticareti – XVII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
ANAP
Ahmet KARAEVLİ Ahmet KARAEVLİ

Kayı – 1949, Mehmet – Hamide – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi – İngilizce – Metalürji Mühendisi, Proje Uzmanı – Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği Bölümü Asistanı, Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, İş Güvenliği Müfettişleri Ankara Grup Başkanı, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Teknik Yardımcı ve İzleme Müdürü – XVII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 45. Hükümet Devlet Bakanı – Evli, 2 Çocuk.
ANAP
Ad Parti
Enis TÜTÜNCÜ Enis TÜTÜNCÜ

Malkara – 1943, Emin – Zeliha – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngiltere Manchester Üniversitesi Yüksek Lisans, ABD Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Enstitüsü Ulusal Ekonomi Yönetimi Seminerleri – İngilizce – Ekonomist ve Plancı – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, OECD-Paris, SOPEMİ Uzmanlar Komitesi Üyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çalışma Turu (Pakistan, Endonezya, Güney Kore) Raportörü ve Başbakanlık Özel Danışmanı, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Yazar – Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi - XVIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 1 Çocuk.
SHP
Güneş GÜRSELER
(İzzet Güneş GÜRSELER) Güneş GÜRSELER (İzzet Güneş GÜRSELER)

stanbul – 1952, Mehmet Nazım – Hasene – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – İngilizce – Hukuk – Serbest Avukat – XVIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
SHP
Ahmet KARAEVLİ Ahmet KARAEVLİ

Kayı – 1949, Mehmet – Hamide – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi – İngilizce – Metalürji Mühendisi, Proje Uzmanı – Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği Bölümü Asistanı, Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, İş Güvenliği Müfettişleri Ankara Grup Başkanı, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Teknik Yardımcı ve İzleme Müdürü – XVII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 45. Hükümet Devlet Bakanı – Evli, 2 Çocuk.
ANAP
Ali Rıfkı ATASEVER Ali Rıfkı ATASEVER

Eskicuma (Bulgaristan) – 1931, Mehmet – Zehra – Almanya’da Yol, Su, Su Ekonomisi, Köprü ve Mimarî Tahsili – Almanca – Mimar – Avrupa’da Şantiye Şefi, İthalatçı, İhracatçı, Serbest Tüccar, Müteahhit, İnşaat ve Sanayi Makine Ticareti – XVII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
ANAP
Ad Parti
Halil BAŞOL Halil BAŞOL

Hayrabolu – 1925, Ahmet Tevfik – Mürüvet – İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi – Almanca – Çiftçi, Mali Müşavir, Mensucat Fabrikası İdare Müdürü, S.S. Fındık Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü – II. (XIII), IV. (XV), V. (XVI) ve XIX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 39. ve 43. Hükümet Ticaret Bakanı – Evli, 2 Çocuk.
DYP
Muhtar MAHRAMLI Muhtar MAHRAMLI

Tekirdağ – 1950, Fethi – Firdevs – Özel Şişli Koleji – İngilizce – Ziraat, Ticaret – Çiftçi, Tüccar, Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı – XIX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli.
DYP
Ferhiye ÖZVER Ferhiye ÖZVER

Deliller – 1952, Ahmet – Şerife – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Paris 10 Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Paris 7 Üniversitesi İslâm Dünyası Master – İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca – Uluslararası Ekonomik ve Politik İlişkiler – Paris Textil Firması Satış Şefi, Paris’te Ekonomik Danışman, Sinema Eleştirmeni, Ekonomi Danışmanı – XIX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Bekâr.
DYP
Hasan PEKER Hasan PEKER

Çorlu – 1960, Fuat – Adile – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – İngilizce – İşletme, Maliye – Uncular AŞ Un Nişasta Glikoz Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Marmara Bölgesi Değirmenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – XIX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
DYP
Ad Parti
Fevzi AYTEKİN Fevzi AYTEKİN

Ormanlı – 1946, Aziz Ferit – Emine – Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksekokulu – İnşaat Mühendisi – Serbest İnşaat Mühendis Müteahhit, Tekirdağspor Kulübü Başkanı, Futbol İI Temsilcisi, Tekirdağ Belediye Başkanı – XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 56. Hükümet Çevre Bakanı – Evli, 2 Çocuk.
DSP
Bayram Fırat DAYANIKLI Bayram Fırat DAYANIKLI

Edirne – 1965, Suad – Işıl – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Sağlık Politikası Master ve İç Hastalıkları İhtisası, Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp İhtisası – İngilizce, Almanca – Uzman Tıp Doktoru – Alman Hastanesi Nükleer Tıp ve Nükleer Kardiyoloji Departman Şefi, Amerikan Nükleer Tıp Kolejleri Derneği, Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Kardiyoloji Derneği Üyesi, Yazar – XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Bekâr.
DSP
Nihan İLGÜN Nihan İLGÜN

Malkara – 1940, Hıfzı – Hacer – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – Fransızca – Ticaret – Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişi, Tüccar, Tekirdağ İl Genel Meclis Üyesi – IV. (XV), V. (XVI) ve XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Serbest Ticaret, Çiftçi – Evli.
DSP
Enis SÜLÜN
Enis SÜLÜN

Marmara Ereğlisi – 1952, Osman – Hatice – Lise – Orta düzey İngilizce – Ziraat – Serbest Ticaret, Çiftçi, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı – XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 3 Çocuk.
ANAP
Hasan PEKER Hasan PEKER

Çorlu – 1960, Fuat – Adile – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – İngilizce – İşletme, Maliye – Uncular AŞ Un Nişasta Glikoz Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Müdürü, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Marmara Bölgesi Değirmenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – XIX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
DYP
Ad Parti
Ahmet ZAMANTILI Ahmet ZAMANTILI

Manisa – 1956, Ziya – Mehrinnisa Ceyda – Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü – Fransızca – Eczacı – Tekirdağ Devlet Hastanesi Eczacısı, Serbest Eczacı, Türk Eczacılar Birliği 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı – XXI. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 1 Çocuk.
DSP/Bağımsız/YTP
Fevzi AYTEKİN Fevzi AYTEKİN

Ormanlı – 1946, Aziz Ferit – Emine – Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksekokulu – İnşaat Mühendisi – Serbest İnşaat Mühendis Müteahhit, Tekirdağspor Kulübü Başkanı, Futbol İI Temsilcisi, Tekirdağ Belediye Başkanı – XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – 56. Hükümet Çevre Bakanı – Evli, 2 Çocuk.
DSP
Bayram Fırat DAYANIKLI Bayram Fırat DAYANIKLI

Edirne – 1965, Suad – Işıl – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Sağlık Politikası Master ve İç Hastalıkları İhtisası, Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp İhtisası – İngilizce, Almanca – Uzman Tıp Doktoru – Alman Hastanesi Nükleer Tıp ve Nükleer Kardiyoloji Departman Şefi, Amerikan Nükleer Tıp Kolejleri Derneği, Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Kardiyoloji Derneği Üyesi, Yazar – XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Bekâr.
DSP
Nihan İLGÜN Nihan İLGÜN

Malkara – 1940, Hıfzı – Hacer – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi – Fransızca – Ticaret – Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişi, Tüccar, Tekirdağ İl Genel Meclis Üyesi – IV. (XV), V. (XVI) ve XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Serbest Ticaret, Çiftçi – Evli.
DSP
Enis SÜLÜN
Enis SÜLÜN

Marmara Ereğlisi – 1952, Osman – Hatice – Lise – Orta düzey İngilizce – Ziraat – Serbest Ticaret, Çiftçi, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı – XX. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 3 Çocuk.
ANAP
Ad Parti
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT Tevfik Ziyaeddin AKBULUT

Bulgaristan/Kırcalı – 1949, Tevfik – Adile – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – İyi düzey İngilizce – Mülki İdare Amiri – Ulus, Cihanbeyli, Atabey, Şavşat, Çivril, Elmalı Kaymakamı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Genel Sekreteri, Şanlıurfa, Konya ve Merkez Valisi – XXII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – İçişleri Komisyonu Başkanı – Evli, 3 Çocuk
AK PARTİ
Ahmet KAMBUR Ahmet KAMBUR

Karacakılavuz – 1954, Necip – Huriye – Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü – İngilizce – İş Adamı – Karacakılavuz Belediye Başkanı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi, Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis Üyesi – Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi – XXII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 4 Çocuk.
AK PARTİ
Erdoğan KAPLAN Erdoğan KAPLAN

Saray – 1954, Davut – Behire – Diyarbakır Dicle İlköğretmen Okulu – Eğitim – Öğretmen, Üç Dönem Saray Belediye Başkanı – XXII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 3 Çocuk.
CHP
Mehmet Nuri SAYGUN Mehmet Nuri SAYGUN

Tekirdağ – 1952, Ali Niyazi – Ayşe Türkan – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Fransızca – Serbest Avukat – Tekirdağ Baro Başkanı, Tekirdağ Halkevi Başkanı, Tekirdağ Demokrasi Platformu Kurucu Üyesi – XXII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
CHP
Enis TÜTÜNCÜ Enis TÜTÜNCÜ

Malkara – 1943, Emin – Zeliha – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngiltere Manchester Üniversitesi Yüksek Lisans, ABD Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Enstitüsü Ulusal Ekonomi Yönetimi Seminerleri – İngilizce – Ekonomist ve Plancı – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, OECD-Paris, SOPEMİ Uzmanlar Komitesi Üyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çalışma Turu (Pakistan, Endonezya, Güney Kore) Raportörü ve Başbakanlık Özel Danışmanı, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Yazar – Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi - XVIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 1 Çocuk.
CHP
Ad Parti
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT Tevfik Ziyaeddin AKBULUT

Bulgaristan/Kırcalı – 1949, Tevfik – Adile – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – İyi düzey İngilizce – Mülki İdare Amiri – Ulus, Cihanbeyli, Atabey, Şavşat, Çivril, Elmalı Kaymakamı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Genel Sekreteri, Şanlıurfa, Konya ve Merkez Valisi – XXII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – İçişleri Komisyonu Başkanı – Evli, 3 Çocuk
AK PARTİ
Enis TÜTÜNCÜ Enis TÜTÜNCÜ

Malkara – 1943, Emin – Zeliha – İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngiltere Manchester Üniversitesi Yüksek Lisans, ABD Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Enstitüsü Ulusal Ekonomi Yönetimi Seminerleri – İngilizce – Ekonomist ve Plancı – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, OECD-Paris, SOPEMİ Uzmanlar Komitesi Üyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çalışma Turu (Pakistan, Endonezya, Güney Kore) Raportörü ve Başbakanlık Özel Danışmanı, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Yazar – Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi - XVIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 1 Çocuk.
CHP
Faik ÖZTRAK Faik ÖZTRAK

Ankara – 1954, A. Orhan – Ayten – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngiltere Birmingham Üniversitesi Kalkınma Finansmanı üzerine Yüksek Lisans – İngilizce, Fransızca – Ekonomist – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi, TUSİAD – Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü – XXIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Avrupa - Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi – Evli, 1 Çocuk
CHP
Kemalettin NALCI Kemalettin NALCI

Malatya – 1966, Kemal – Saadet – Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü – Orta düzey İngilizce – İnşaat Mühendisi – Serbest Müteahhit, Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Çerkezköy Temsilcisi, Çerkezköy Polis Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı, Çerkezköy Spor Kulübü Başkanı – XXIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
MHP
Necip TAYLAN Necip TAYLAN

Malkara / Yörücek Köyü – 1946, Tahir – Fatma – İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, Aynı Enstitüde Sistematik Felsefe Mantık Yüksek Lisansı ve Doktora – İyi düzey Arapça, Orta düzey Farsça ve İngilizce – Profesör Doktor – Uşak ve Tekirdağ’da Öğretmen, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yazar – XXIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi - Evli, 2 Çocuk
AK PARTİ
Ad Parti
Bülent BELEN Bülent BELEN

Bülent Belen, Tekirdağ Çorlu'da doğdu. Babası'nın adı Osman annesinin adı Hayriye'dir. Mali Müşavir Çorlu Lisesini bitirdi. Halen Öalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yükseköğrenimine devam etmektedir. Çorlu Eğitim Derneği Başkanlığında veDiyanet Vakfı Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
MHP
Emre KÖPRÜLÜ Emre KÖPRÜLÜ

Emre Köprülü 26 Mayıs 1981'de Çorlu'da doğdu. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Hamiyet'tir. Avukat Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Tekirdağ Barosu Çorlu Temsilciliği ile Adli Yardım Bürosu Çorlu Temsilciliği görevlerini yürüttü. Çok sayıda mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Türk Hava Kurumu Çorlu şubesi, Kızılay Çorlu şubesi ve Balkan Türkleri Derneği üyesidir. İngilizce bilen Köprülü evlidir.
CHP
Özlem YEMİŞÇİ Özlem YEMİŞÇİ

Özlem Yemişçi, 30 Ağustos 1971'de Tekirdağ Çorlu'da doğdu. Babasının adı Yener annesinin adı Gülten'dir. İş Kadını; Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirdi. Sigorta acenteliği, inşaate ve otomotiv sektörlerinde çalıştı. 2009 yılında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek Türkiye'nin ilk ve tek kadın oda başkanı unvanını kazandı. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı, Trakya Kalkınma Ajansı Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu. Genç ve kadın girişimcilere yönelik çalışmalarda aktif rol aldı. Dünya Gazetesi'nin 2005 yılı "Tekirdağ Başarılı İş Kadını" ödülü sahibidir. 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine seçildi. Orta düzey İngilizce bilen Yemişçi, evli ve 1 çocuk annesidir.
AK PARTİ
Candan YÜCEER Candan YÜCEER

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973'te Malatya Hekimhan'da doğdu. Babasının adı Hacı, Annesinin adı Sultan'dır. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tabip Odası üyeliği görevlerini üstlendi. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.
CHP
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT Tevfik Ziyaeddin AKBULUT

Bulgaristan/Kırcalı – 1949, Tevfik – Adile – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – İyi düzey İngilizce – Mülki İdare Amiri – Ulus, Cihanbeyli, Atabey, Şavşat, Çivril, Elmalı Kaymakamı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi ve Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Genel Sekreteri, Şanlıurfa, Konya ve Merkez Valisi – XXII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – İçişleri Komisyonu Başkanı – Evli, 3 Çocuk
AK PARTİ
Faik ÖZTRAK Faik ÖZTRAK

Ankara – 1954, A. Orhan – Ayten – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngiltere Birmingham Üniversitesi Kalkınma Finansmanı üzerine Yüksek Lisans – İngilizce, Fransızca – Ekonomist – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi, TUSİAD – Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü – XXIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Avrupa - Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi – Evli, 1 Çocuk
CHP
Ad Parti
Candan YÜCEER Candan YÜCEER

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973'te Malatya Hekimhan'da doğdu. Babasının adı Hacı, Annesinin adı Sultan'dır. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tabip Odası üyeliği görevlerini üstlendi. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.
CHP
Emre KÖPRÜLÜ Emre KÖPRÜLÜ

Emre Köprülü 26 Mayıs 1981'de Çorlu'da doğdu. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Hamiyet'tir. Avukat Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Tekirdağ Barosu Çorlu Temsilciliği ile Adli Yardım Bürosu Çorlu Temsilciliği görevlerini yürüttü. Çok sayıda mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Türk Hava Kurumu Çorlu şubesi, Kızılay Çorlu şubesi ve Balkan Türkleri Derneği üyesidir. İngilizce bilen Köprülü evlidir.
CHP
Bülent BELEN Bülent BELEN

Bülent Belen, Tekirdağ Çorlu'da doğdu. Babası'nın adı Osman annesinin adı Hayriye'dir. Mali Müşavir Çorlu Lisesini bitirdi. Halen Öalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yükseköğrenimine devam etmektedir. Çorlu Eğitim Derneği Başkanlığında veDiyanet Vakfı Çorlu Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
MHP
Ayşe DOĞAN Ayşe DOĞAN

19 Kasım 1971’de Anamur / Mersin’de doğdu. Girit göçmeni bir ailenin çocuğudur. 1983 yılında Anamur Temel Eğitim İlkokulundan, 1989 yılında ise Anamur Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu ve serbest muayenehanesini açtı. 2007 – 2008 yıllarında AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Yönetim Kurulunda, Kasım 2008 – Şubat 2011 tarihleri arasında Çerkezköy İlçe Yönetiminde İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan olarak çalıştı. Riccon Akademi Aile Danışmanlık Sertifikası bulunmaktadır. Evlidir ve Mustafa Mert, Ahmet Berk ve Fatih Emre isimli 3 çocuk annesidir.
AK PARTİ
Mustafa YEL Mustafa YEL

1 Temmuz 1968 de Tekirdağ'da doğdu. Baba adı Nazmi, anne adı Servet'tir. Mülki İdare Amiri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İngiltere'deki Canterbury Yabancı Dil Eğitim Okulunda bir yıl süre ile eğitim gördü. Tekirdağ Kaymakam Adaylığı, Edirne - Süloğlu Kaymakam Vekilliği, Aydın - Yenipazar Kaymakam Vekilliği, Kırklareli - Pehlivanköy Kaymakamlığı, Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, Edirne - İpsala Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönemlerde Tekirdağ Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyon Üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanlık bünyesinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK Parti MKYK Üyesidir. 27. Dönemde tekrar Tekirdağ Milletvekili seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa YEL evli ve 2 çocuk babasıdır.
AK PARTİ
Ad Parti
Faik ÖZTRAK Faik ÖZTRAK

Ankara – 1954, A. Orhan – Ayten – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngiltere Birmingham Üniversitesi Kalkınma Finansmanı üzerine Yüksek Lisans – İngilizce, Fransızca – Ekonomist – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi, TUSİAD – Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü – XXIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Avrupa - Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi – Evli, 1 Çocuk
CHP
Candan YÜCEER Candan YÜCEER

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973'te Malatya Hekimhan'da doğdu. Babasının adı Hacı, Annesinin adı Sultan'dır. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tabip Odası üyeliği görevlerini üstlendi. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.
CHP
Emre KÖPRÜLÜ Emre KÖPRÜLÜ

Emre Köprülü 26 Mayıs 1981'de Çorlu'da doğdu. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Hamiyet'tir. Avukat Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Tekirdağ Barosu Çorlu Temsilciliği ile Adli Yardım Bürosu Çorlu Temsilciliği görevlerini yürüttü. Çok sayıda mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Türk Hava Kurumu Çorlu şubesi, Kızılay Çorlu şubesi ve Balkan Türkleri Derneği üyesidir. İngilizce bilen Köprülü evlidir.
CHP
Ayşe DOĞAN Ayşe DOĞAN

19 Kasım 1971’de Anamur / Mersin’de doğdu. Girit göçmeni bir ailenin çocuğudur. 1983 yılında Anamur Temel Eğitim İlkokulundan, 1989 yılında ise Anamur Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu ve serbest muayenehanesini açtı. 2007 – 2008 yıllarında AK Parti Çerkezköy İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Yönetim Kurulunda, Kasım 2008 – Şubat 2011 tarihleri arasında Çerkezköy İlçe Yönetiminde İlçe Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan olarak çalıştı. Riccon Akademi Aile Danışmanlık Sertifikası bulunmaktadır. Evlidir ve Mustafa Mert, Ahmet Berk ve Fatih Emre isimli 3 çocuk annesidir.
AK PARTİ
Mustafa YEL Mustafa YEL

1 Temmuz 1968 de Tekirdağ'da doğdu. Baba adı Nazmi, anne adı Servet'tir. Mülki İdare Amiri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İngiltere'deki Canterbury Yabancı Dil Eğitim Okulunda bir yıl süre ile eğitim gördü. Tekirdağ Kaymakam Adaylığı, Edirne - Süloğlu Kaymakam Vekilliği, Aydın - Yenipazar Kaymakam Vekilliği, Kırklareli - Pehlivanköy Kaymakamlığı, Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, Edirne - İpsala Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönemlerde Tekirdağ Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyon Üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanlık bünyesinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK Parti MKYK Üyesidir. 27. Dönemde tekrar Tekirdağ Milletvekili seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa YEL evli ve 2 çocuk babasıdır.
AK PARTİ
Metin AKGÜN Metin AKGÜN

1958 yılında Çorlu’ya bağlı Yulaflı köyünde doğdu. İlkokulu Yulaflı Köyü’nde, orta öğrenimini ise Velimeşe Beldesi’nde tamamladı. Çorlu Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında tarım ile başladığı iş hayatına, 1980 yılında Kıbrıs’ta tamamladığı vatani görevi sonrasında inşaat ve turizm sektörü ile devam etti. Halen Çorlu’da, Akgün Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. Me-Ke İnşaat Gıda Taş. Ve Turz. Tic. Ltd. Şti.‘nin Yönetim Kurulu Üyesi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2004-2008 yıllarında meclis başkanlığı ve 2004-2008 yıllarında Tekirdağ il genel meclis üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca, 2011 yılında yapılan 24. dönem genel seçimlerinde Ak Parti Tekirdağ millet vekili aday adayı oldu. 25. dönem genel seçimlerinde de Ak Parti 3. Sıra Tekirdağ millet vekili adayıydı.
AK PARTİ
Ad Parti
Faik ÖZTRAK Faik ÖZTRAK

Ankara – 1954, A. Orhan – Ayten – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngiltere Birmingham Üniversitesi Kalkınma Finansmanı üzerine Yüksek Lisans – İngilizce, Fransızca – Ekonomist – Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı, Hazine Müsteşarı, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi, TUSİAD – Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü – XXIII. Dönem Tekirdağ Milletvekili – Avrupa - Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi – Evli, 1 Çocuk
CHP
Candan YÜCEER Candan YÜCEER

Candan Yüceer, 4 Mayıs 1973'te Malatya Hekimhan'da doğdu. Babasının adı Hacı, Annesinin adı Sultan'dır. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy'de Sağlık Bakanlığı kadrosunda görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tabip Odası üyeliği görevlerini üstlendi. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.
CHP
İlhami Özcan AYGÜN İlhami Özcan AYGÜN

Edirne / Havsa - 1969, Muharrem, Hüsniye. Ziraat Yüksek Mühendisi; Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesini bitirdi. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yüksek lisans yaptı. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora yapmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilen Aygun, evli ve 2 çocuk babasıdır.
CHP
Mustafa ŞENTOP Mustafa ŞENTOP

Tekirdağ - 1968, Ahmet, Nazire. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.
AK PARTİ
Mustafa YEL Mustafa YEL

1 Temmuz 1968 de Tekirdağ'da doğdu. Baba adı Nazmi, anne adı Servet'tir. Mülki İdare Amiri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İngiltere'deki Canterbury Yabancı Dil Eğitim Okulunda bir yıl süre ile eğitim gördü. Tekirdağ Kaymakam Adaylığı, Edirne - Süloğlu Kaymakam Vekilliği, Aydın - Yenipazar Kaymakam Vekilliği, Kırklareli - Pehlivanköy Kaymakamlığı, Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, Edirne - İpsala Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 25. ve 26. Dönemlerde Tekirdağ Milletvekili seçildi. İçişleri Komisyon Üyeliği ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanlık bünyesinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK Parti MKYK Üyesidir. 27. Dönemde tekrar Tekirdağ Milletvekili seçilmiştir. İyi düzeyde İngilizce bilen Mustafa YEL evli ve 2 çocuk babasıdır.
AK PARTİ
Çiğdem KONCAGÜL Çiğdem KONCAGÜL

4 Nisan 1969 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Baba Adı Erdoğan, anne adı Naciye'dir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Mezunudur. İş hayatına Tekirdağ'da aile şirketinde yöneticilik yaparak başlamış ve Milletvekili seçilinceye kadar devam etmiştir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almıştır.2002 Mayıs ayında aldığı atama belgesiyle AK Parti Tekirdağ Kurucu İl Kadın Kolu Başkanlığı görevine başlamıştır. 2002-2014 yılları arasında 1 dönem atama, 3 dönem kongreyle seçilerek Kadın Kolu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2008 yılında yapılan ilk Siyaset Akademisi mezunudur. 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tekirdağ Belediye Meclis Üyeliği, 2014 Yerel Seçiminde AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı olmuş ve bir sonraki dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK yedek üyeliği yapmıştır. 5 Aralık 2015'te yapılan AK Parti Kadın Kolları Kongresi ile Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeliği Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Bölge Sorumlusu olarak görevlerine devam etmiştir. 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyeliğine seçilmiş, MYK Üyesi görevine getirilmiştir. Halen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan Kongrede AK Parti Genel Merkez MKYK Yedek Üyeliğine seçilmiştir. Orta düzeyde İngilizce bilen Koncagül, evli ve 2 çocuk annesidir.
AK PARTİ
Enez KAPLAN Enez KAPLAN

Tekirdağ - 1962, Tahsin, Filize. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekirdağ'da bitirdi. 1982 - 1983 yıllarında askerliğini yaptı. 1984 yılında kendine ait inşaat firmasını kurarak iş hayatına atıldı. 10 yılı aşkın süre Tekirdağspor'da profesyonel yöneticilik yaptı. Ticaret ve sanayi odasında meslek grup temsilciliğinde bulundu. 2003 - 2009 yılları arasında MHP Merkez İlçe Başkanlığı, 2009 - 2015 yılları arasında MHP İl Başkanlığı yaptı. İYİ Parti Kurucular Kurulunda bulundu. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kaplan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
IP
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024