Meclis Kararları

2021 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi hususu incelenerek, Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türk ve İslam nüfusunun yoğun olduğu Balkan (Bulgaristan ve Yunanistan) ve Avrupa ülkelerinde hemşehri dernekleri ile iletişime geçip, yurtdışında programlar yapmak ve Ramazan ayı süresince yurtdışında ramazan ziyaretleri gerçekleştirmek üzere 15.03.2021 – 15.09.2021 tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyemizi temsilen, Belediye Meclis Üyeleri, Sosyal Yardım İşleri Müdür V. Yaşar YAVAŞ, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi yöneticisi Hasan ALP, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre GÜNGÖR ve Tercüman olarak Mithat SEDA’nın seyahati gerçekleştirmelerine, seyahat giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu Kanalizasyon Terfi Hattı Yapım çalışmasında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ile protokol yapmak için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin süreleri dolmuş olup, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesine 12 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 414 ada 1 sayılı parsel ve 248 ada 39 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 yılı için Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine 12 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce düzenlenmiş olan “İstiklal Marşını Oku – Kaydet – Gönder” temalı “Online İstiklal Marşı Okuma Yarışması”nda İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödül olarak verilecek olan (birinci-ikinci-üçüncü) 9 (dokuz) adet Tablet Bilgisayar ile Anaokulu kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödül olarak verilecek olan (birinci-ikinci-üçüncü) 3 (üç) adet Bisiklet alımının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizi ferdi ve takım olarak temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcularına Belediyemiz tarafından verilecek ödülleri belirleyen 05.11.2019 tarih ve 382 nolu Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilerek, yeniden düzenlenen ödül tarifesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde Uygulama İmar Planında Park alanında kalan alana trafo konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tema Vakfı kurucularından olan, onursal başkan Hayrettin KARACA'nın isminin ileride yapılacak parka verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1994 yılında terörle mücadelede Iğdır Bölgesinde şehit olan Yaşar TÜRKSEVEN' in adını yaşatmak için ikametleri olan, Zafer Mahallesinde ileride yapılacak parka isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Müjgan Kalelioğlu Caddesi isminin değiştirilerek, bir şehidimizin isminin verilmesi talebinin reddine caddenin isminin aynı kalmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2021 yılı için yıllık 1.250TL bedel ile tahsis edilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Mehmet YÜRÜK’e ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 178 ada 16 parsel ile 178 ada 17 parselin arasında kalan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 178 ada 19 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 67,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılmasına Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık, Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı kanun ile belde belediyesinden mahalle statüsüne dönüşen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallelerinde, plan onama sınırı dışındaki parsellerde yol kotu tutanak belgesi ücreti alınmaması hususunun kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla ve 2366 adanın batısına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Altyapı kurumları tarafından bozulan cadde ve sokaklardan sökülen parke taşların ve inşaat atıklarının konkasörle kırılarak Temel -alttemel malzemesi elde ederek geri dönüşüme kazandırılması için 1 adet mobil konkasör'ün 2021 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.03.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yılı olan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması nedeniyle şehrimiz genelinde uygun görülen işlek caddelere "İstiklal Marşı Caddesi" isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024