Meclis Kararları

2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde 4848 parselin önündeki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 4848 parsel ile tevhiti için satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 213 ada 3439 (eski 1399) nolu parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 1259 no’lu parsele ait kamulaştırma talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi 1524 ada 7 nolu parselde kayıtlı imar planında “Belediye Hizmet Alanında” bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında hisseli bulunan taşınmazın “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak kullanılmak üzere 196408/251045 hissenin Büyükşehir Belediye Başkanlığından bedelsiz devrinin istenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansına sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan “Süleymanpaşa İlçesi Serada Çiçekçilik Fizibilitesi” başlıklı faaliyet desteği talebinin uygulanmasına, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Tekirdağ Sahil Şubesinde faaliyet hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve faaliyet yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında kurumumuzu temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 360 ada 418 ve 421 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tapuda 1523 ada 10 parsel olarak kayıtlı taşınmaz ile ilgili satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi ve ilçemizin sosyal - kültürel yaşamını tanıtmak, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de hediye edilmek amacıyla basılacak resimli öykü kitaplarımız için “1.000TL Telif Ödüllü Öykü Yarışması” düzenlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Evciler Mah. 220, 141 ve 183 parsellerde bulunan “tarla” vasfındaki taşınmazlar ile ilgili Belediyemize başvuran Kiralayanın, bu yıl adı geçen taşınmazlardan kira bedelinin alınmaması ve Belediye Meclisinin belirleyeceği bir heyetle, yerlerin hayvan geçiş noktası ve mera olup olmadığının tespitinin yapılması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1800 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yapılacak olan üzerinde İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Andımızın yer aldığı Atatürk Heykeli için üç Üniversitenin heykel bölümü başkanlıklarından teklif alınmasına ve yapılacak heykelin eskizinin seçiminden sonra heykelin yerleştirileceği alanın seçiminin yapılmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne, yapılacak olan Atatürk Heykeli için Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesinden görüş alınmasına, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre ve Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2016 Mali Yılında uygulanması Komisyon üyesi İrfan DEMİR ücrete tabi işler tarifelerindeki artış yapılan tüm maddelere red oyu verdiğinden konu Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de 8 red oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2016 yılı için alınacak Katı Atık toplama, taşıma hizmetleri ücret Tarifelerinin uygulanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ (Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından Süleymanpaşa İlçe Belediye Sınırları dahilindeki tüm su abonelerine ekteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatının yapılması, yapılan tahsilatların her ayın 20’sine kadar Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı hesabına aktarılması hususunun belirlenmesi gerekmektedir. 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma hizmetlerinden yararlanma ücreti tarife teklifine Komisyon üyesi İrfan DEMİR tarifelerdeki %10 fiyat artışlarını uygun bulmayıp red oyu vermiştir. Konu Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de 8 red oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 5 pafta, 870 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasında bulunan Mevcut Plan Paftalarında ve eklerinde hata olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1300 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü’nün olumlu görüşü bulunması sebebiyle talebin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 2357 ada 157 parsel nolu taşınmazın tamamının imar planında yolda kalmakta olduğundan tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2824 ada 1 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanında bulunduğu, tapu maliklerinin istediği takdirde burada yönetmeliklere uygun şekilde Sosyo-Kültürel Tesis yapabileceği ve bu nedenle imar planı ile kamulaştırmasız el atma durumu söz konusu olmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 568 ada 9 parsel imar planında yolda kalmakta olduğundan tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, 568 ada 10 parselin yapı adasında kalması sebebiyle kamulaştırma talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 433 adayı kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin “Avan Projesine Göre Uygulama Yapılacaktır” Plan Notu ilavesi ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2300 ada 61 nolu parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 7 parselin yolda ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 151 ada 3 parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanunun 17 ve 18. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 151 ada 4 parsel malikine satışına, 41 nolu parselin 42 nolu parsel ile tevhidinin uygun olması sebebiyle 41 nolu parsel satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2536 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada, 106 nolu parselin kamulaştırma kararı hakkındaki 03.07.2013 tarih 416 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararının iptaline Berk Öge’nin 1 çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonu oyçokluğu ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesi Kararı gereğince 01.10.2014 tarih 279 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı iptal edildiğinden, bahse konu 2562 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin yargılamalar öncesi kabul edilmiş olan 07.01.2009 tarih 26 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış plana dönülmesine 1 çekimser oya karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 8 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 nolu parselde kayıtlı taşınmazla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sunulan avan projedeki emsal hesaplarıyla ilgili teknik rapor istenmesi için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1678 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 1678 parselin yolda kalan kısmı yol2 parsel ile takas işleminin yapılması konusu ile ilgili alanda imar uygulaması yapılmamış olduğu görülmekle imar uygulamasından sonra yeniden değerlendirilmek üzere talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 1715 ada 27 nolu parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanunun 17 ve 18. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 22 ve 24 parsel numaralı parsellerin sahibine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda, 1715 ada, 14-16-17-22-23-24 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili konu komisyona havale edildikten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden iki yazı daha gelmesi sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1991 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 3335 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, Ruşen Güneş Caddesi, Adalet Sokak, Kat: 6 sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasını talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.11.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024