Meclis Kararları

2015 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sekomer Biriminde kullanılmak üzere iki adet TOURNEO CUSTOM 2.2 L 155 PS TİTANIUM 8+1 özelliklere sahip araç alımına, belirtilen aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine (Ek Cümle: 03/07/2015 5393/85mb) göre 2015 yılı satın alma programına alınması ve T cetveline kayıt edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
06.05.2015 tarih ve 258 nolu Belediye Meclis kararında Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.olarak belirtilen firma adının Abayrak Temizlik Hizmet Organizasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize ait 1998 model 59 KC 618 plakalı BMC Fatih 170-25 marka, 2001 model 59 EE 980 plakalı Ford 2114 marka, 1999 model 59 AP 071 plakalı BMC Fatih Çöp Kamyonu, 1999 model 59 DE 745 plakalı BMC Fatih marka araçların hibe işlemlerinin yaptırılabilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Atatürk Bulvarı Muhtarlık Binası yanında bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 433 ada, 4 ve 5 nolu parseller üzerinde 100. Yıl Aile Çay Bahçesini, ekte bulunan projedeki bina inşaatının yapılması kaydı ile Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.tarafından 5 yıl süre ile işletilmesine, Şirketin %10 ciro payının Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki tescilsiz alanda bulunan mevcut Mola Parkın, Çay Bahçesi olarak Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.tarafından 5 yıl süre ile işletilmesine, Şirketin %10 ciro payının Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediye Binası ve Ortacami yanında bulunan tescilsiz alanın Çay Bahçesi olarak Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.tarafından 5 yıl süre ile işletilmesine, Şirketin %10 ciro payının Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, İskele Caddesi Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 261 ada 1 nolu parselin Çay Bahçesi olarak Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.tarafından 5 yıl süre ile işletilmesine, Şirketin %10 ciro payının Süleymanpaşa Belediyesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde Uygulama İmar Planında bulunan mahallelerde kat yüksekliklerine açıklık getirilme konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1294 ada, 5 parsel ve 1295 ada, 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan 2752 ada ve 2755 ada arasında bulunan tescilsiz alanın, imar planında "Park" alanında kalan 7033m2'lik kısmının, Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 613 nolu parsel ve 727 nolu parseller Maliye Hazinesine kayıtlı olup, İmar Planında Belediye Plajı gözüken gayrimenkulün Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Belediyemize tahsisinin veya bedelsiz devrinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 5044, 5046,5047,5055 nolu parsellerin İmar Planlarında “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazların yol alanından çıkarılması yada kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 700 ada, 236 nolu parselin İmar Planlarında “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın yol alanından çıkarılması yada kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 69 pafta, 365 ada, 2 nolu parsel Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, İmar Planında iskele olarak işaretlenmiş, 5.632,00m2 yüzölçümlü taşınmazın rekreasyon alanı olarak kullanılmak üzere Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Belediyemize tahsisinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi ve Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde Maliye Hazinesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yaklaşık 1 km’lik sahil şeridinin (ekli krokide sunulmuştur.) halk plajı olarak belediyemizce işletilip, işletilemeyeceği işletilecek ise elde edilen hasılatın %2’sinin, üçüncü kişilere işlettirilmesi halinde ise %30’unun hazineye arz bedeli olarak ödenmesi şartıyla 10 yıllığına Protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesine istinaden Kara Taşıtı Alımları Tertibine Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları Tertibinden ödenek aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan cenaze pilavı hizmeti dağıtımında kullanılmak üzere 1 adet uzun şase kamyonet (BB Van) N1 sınıfı, motor hacmi en az 1.500cm3 üzerinde ve en az 5 EURO sınıfında motor hacmi en az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu, turbo dizel ve intercooler sistemine sahip, 3 motor gücü en az 100 HP ve üzerinde, maksimum tork en az 250 Nm ve üzerinde özelliklere sahip aracın alımına, belirtilen aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine (Ek Cümle: 03/07/2015 5393/85mb) göre 2015 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında yer alan, İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak uygulama sınırına ait 255750m2 alanın düzenleme ortaklık payı oranı 01/04/2015 tarih ve 197 sayılı meclis kararında % 41 olarak belirtilmiştir. Yapılan kontrollerde düzenleme ortaklık payının sehven %41 olarak hesaplanmış olmasına rağmen %40 olduğu görülmüş olup, yeni hesaplanan düzenleme ortaklık payının %40 olarak uygulanmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet M1 sınıfı, AA Sedan Otomobil, 2 adet, M2 sınıfı yolcu taşımasında kullanılan sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan küçük otobüs, 2 adet M1 sınıfı yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan VAN alımına, belirtilen araçların 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine (Ek Cümle: 03/07/2015 5393/85mb) göre 2015 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesine göre 2015 yılı bütçesinden tertibi bulunan Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri Ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle Özel Kalem Müdürlüğü bütçe kalemi Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri bütçe kaleminden ödenek aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Lions ve Leo Kulüpleri ve Yönetim Çevresi Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde 100 yataklı ileri yaş yaşam evi (huzur evi) yapmayı, 49 yıl kullanım hakkı ile tahsis edilmesini talep ettiğinden, tahsisle ilgili protokol görüşmesi yapma yetkisi için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hacıköy Mahallesi, 94 nolu parsel cinsi tarla mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince “ asfalt plent tesisi” yapılmak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesine, devir işlemleri için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 106 pafta, 531 ada, 10 nolu parsel olarak Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiş 1.153,40m2 yüzölçümlü taşınmazın Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden Belediyemize tahsisinin veya bedelsiz devrinin gerçekleştirilmesi işlemlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan Kimyager ünvanlı kadrolara ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında 31/12/2015 tarihine kadar 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 1 (Bir) adet Sözleşmeli Personel için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (08/01/2015 tarih ve 247 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Boş Kadro Ünvan Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
03.12.2014 tarihli 485 sayılı, 06.05.2015 tarihli 254 ve 255 sayılı Belediye Meclis Kararlarına istinaden, Yunanistan’ın Selanik ve Kavala şehirlerine düzenlenmiş olan geziler gerçekleştirilmiş olup, konuyla ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, Belediye İş Merkezi, Kat:2 No:201 adresinde bulunan işyerinin ‘içkili yer bölgesi’ ne alınmasının istenmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in, ilgili müdürlükçe sunulduğu şekli ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca kabulüne oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Turgut Mahallesi, 255 ada 31 ve 6 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 971 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu park alanının 15.000 m² den büyük park alanlarından olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olduğundan reddine, Ortaöğretim Tesis Alanında kalan kısmının ilgili kurum tarafından kamulaştırılması gerektiğinden reddine, Pazar alanında ve yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 168 ada, 21 ve 31 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların 16 ve 30 nolu parsellerin hangi parseller ile tevhit şartı bulunduğuna ilişkin imar durumu bulunmadığından ve bu parsellerin ancak tevhit şartlı yapılaşmaya izni olabileceğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1061 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, trafo alanında kalan kısmının ilgili kurum tarafından kamulaştırılması gerektiğinden reddine, park alanında kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 71 ada 20 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 121, 122, 123, 124, 125 ve 126 adalardaki parselerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin, alanın doğusundaki park alanını azaltarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık yarattığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunanan, tapuda 156 Ada, 22 Parselde kayıtlı, 23,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın İmar Planında ‘Trafo Alanı’nda kalması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca satış talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiş olup,Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2544 ada, 2 nolu parselin tamamının İmar Planında yapılaşmaya uygun olmadığından, kamulaştırılma talebinin, ilgilinin iptal talebi üzerine, reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, tapuda 218 ada, 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planında bir kısmının park, diğer kısmının ise yolda kalmasından dolayı, yolda kalan kısmının park alanında kalan kısmı ile takas talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama imar planları gereği tevhit zorunluluğu bulunduğundan satışı gerekli olan, tek başına inşaat yapılamayan, Belediyemiz adına kayıtlı veya ihdasen oluşturulacak parsellerin satışlarının yapılabilmesi hususunda, vatandaşların işlemlerinin hızlandırılması amacıyla genel bir karar alınıp alınmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 299 ada, 2 nolu Parselde kayıtlı Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 361 ada, 98 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1275 ada a parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1275 ada, 11 parsellerle birleştirilmesi için satışının yapılmasına, satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.06.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarında kullanılmak amacıyla 2015 yılında 2 adet Ford Tounrneo Courier Titanium 95PS araç satın alınması gerektiğinden, 2 adet Ford Tounrneo Courier Titanium 95PS aracın 2015 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024