Meclis Kararları

2015 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Kiraz festivalinin bu yıl 51. si düzenlenecek olup; 51. Kiraz festivalinin 27-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanmasına, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile görüşülerek festivalin belediyemiz tarafından yapılıp, yapılamayacağının karara bağlanması ve Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi tapunun 1268 ada 63 parsel ve 531 ada, 9 parsel nolu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince “Belediye Hizmet Alanı” yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına, işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 192 ada 42 ve 45 nolu parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talep konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barboros Mahallesi 8146 ve 8165 nolu belediyemize ait parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince “yük terminali” yapılması amacı ile bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devir işlemlerinin yapılmasına ,Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi tapunun 531 ada 6 ve 7 nolu belediyemize ait parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince “meyve ve sebze toptancı hali” yapılması amacı ile bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 325 ada 443 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talep konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 418 ve 421 nolu parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği talep konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 99-100-150-121-2355 ve 3370 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talep konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yüksel ABLAK ‘ın 02/03/2015 Tarih ve 3043 kayıtlı dilekçesi ile belirttiği hibe talebi Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eski Cami-Orta Cami Mahallesi, 102 ada 13 parsel 18 bağımsız nolu, Süleymanpaşa Belediyesine ait umumi tuvaletlerin mülkiyetini Belediye İş Merkezi Yöneticiliği adına bedelsiz devir taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde bulunan 73 mahallenin evsel nitelikli atıkların toplanması, bertaraf tesisine götürülmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işi için üç yıl süre ile ihaleye çıkılmasına bu işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki iş yerlerinden, belirlenen kriterleri yakalayarak cinsiyet eşitliğini sağlayabilenlere; iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığını gösteren işyerlerine, Mor Bayrak adlı projenin uygulanması Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi Tapuda 2786 nolu parsel,cinsi "Park" alanı olarak belirlenmiş olduğundan,Süleymanpaşa Belediyesi adına,3194 sayılı İmar Kanununun 11. Maddesi gereğince park yapılmak amacıyla bedelsiz devrinin kabulune,devir işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesine göre 2015 yılı T cetveline dahil edilmesine ve projenin yatırım programında yer almasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 ada, 57 nolu parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talep konusunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1688 nolu parselin 7 parselin tamamının İmar planında yeşil alan ve park alanında kaldığıdan, kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün budama işlerinde vatandaşa yansıtılacak vinç ücretinin, belirmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş ülkemizdeki cemevlerine yönelik ayrımcılık içeren uygulamalar olduğu yönündeki karar ile 5393 Sayılı Kanun'un Yetki ve İmtiyazları başlıklı 15. maddesinin (a) bendinde yer alan 'Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak' şeklindeki hüküm göz önünde bulundurulmuş; İlçemizde yaşayan insanların müşterek ihtiyacı olduğu açık olan bu husustaki talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyon üyesi Serpil NALCIOĞLU ve Şükriye GÜNDÜZLER’in çekimser oylarına karşılık 3 kabul oy ile kabul edilmiştir. Konunun gündemden çekilmesi ile ilgili verilen ÖNERGE oylanarak 17 kabul, 10 red ve 5 çekimser oyla önerge red edilmiştir. Belediye Meclisince de komisyonun almış olduğu karar 17 kabul, 10 red ve 5 çekimser oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi'nde bulunan Kurtbağrı Sokak'ın isminin 'Ali Reis Sokak' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin ve eki olan Disiplin Amirleri Çizelgesi'nin ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde mükerrer Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evler olduğuna rastlanmıştır. Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 14. Maddesine göre ‘her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde sokak ve küme evleri verilemez.’ denilmektedir. Mükerrer Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evlerin isimlerinde değişiklik yapılması konusunda Çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde henüz isim verilmemiş İsimsiz Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evlere isim verilmesi konusunda Çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Komisyon tarafından Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde, hem bölge olarak uygun hem de bölge sakinlerinin talepleri ile örtüşecek bir alan tespit edememiş olup; bu konudaki çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün talebinin kabulünün yanı sıra; 05 Haziran Dünya Çevre Gününü'nden itibaren, yeniden kullanılabilir nitelikteki file, bez torba, kese kağıdı ile çevre dostu biyobozunur poşetlerin kullanımının özendirmesi kapsamında çalışmalar yapılması yönünde tavsiye kararı alınmasına çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararındaki tarihin 15 Eylül olarak değiştirilmiş haliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1268 ada 28 parsel için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu taşınmazın tamamının yolda kalıyor olmasından dolayı ve çevresinde yapılaşmalar tamamlanmış olduğundan yolun açılmasının zaruri olması sebebiyle kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de evveliyatı incelenerek komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 504 ve 505 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2259 ada 437 nolu parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinde İmar yolunun daraltılıyor olmasından dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2060 ada, 1 nolu parsel ve 2062 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde mevcut park alanı daraltılmış ve toplam inşaat alanının arttırılmış olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 2193 ve 2194 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinde devamlılığı olan İmar yolunun kapatılıyor olmasından dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Belediyemize ait tapuda 1161 ada, 4 parselin, 1161 ada, 2 parselle tevhid edilmek üzere satış talebinin İmar Kanunu’nun 15. 16 ve 17. maddelerine istinaden tevhid şartı ile kabulüne konu hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9238 ve 10474 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İlçe Müftüğü’nden talep edilen görüş yazısı doğrultusunda değerlendirilmek üzere çalışmalarının devamına İmar ve bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 45 ada, A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 45 ada, 3 parselle birleştirilmesi için satışının yapılması ihdasen satış talebinin İmar Kanunu’nun 15. 16 ve 17. maddelerine istinaden tevhid şartı ile kabulüne konu hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 533 ada, 55 parsel Belediyemiz adına kayıtlı olup, yola terk işleminin yapılmasından sonra kalan kısmının 533 ada, 26 parselin yolda kalan kısımları ile takas işleminin yapılması konusunun İmar Kanunu’nun 15. 16 ve 17. maddelerine istinaden kabulüne konu hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda 45 ada, K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 45 ada, 1 parselin yolda kalan kısmı ile takas talebinin İmar Kanunu’nun 15. 16 ve 17. maddelerine istinaden tevhid şartı ile kabulüne konu hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 04/062013 tarih ve 8/9364 sayılı 2013/17 No.lu Genelgesi’nin (ç) maddesi “ Kesinleşen planların tespit edilen aykırı kısımlarının Bakanlıkça verilecek süre içerisinde düzeltilmesi ve onaylanması yasal zorunluluk olduğu” hükmüne istinaden, 04.04.2012 tarih 499 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararını iptaline, 02.07.2002 tarih 304 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan plana dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 04/062013 tarih ve 8/9364 sayılı 2013/17 No.lu Genelgesi’nin (ç) maddesi “ Kesinleşen planların tespit edilen aykırı kısımlarının Bakanlıkça verilecek süre içerisinde düzeltilmesi ve onaylanması yasal zorunluluk olduğu” hükmüne istinaden, Plan notlarının 2.4. Maddesine ek yapılmasını kabul eden 07.03.2012 tarih 478 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilerek, bahse konu meclis kararı ile 2.4 maddesine eklenen kısımların ’İmar planına ve bu plana uygun nitelikteki açık çıkmalar, hava bacaları, iç yüksekliği 1.80 m.yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan, yapının kendi ihtiyacı için kullanılacak ve bağımsız bölüm numarası almayan ve ortak kullanıma ait otopark alanı ve katları ve yine bağımsız bölüm numarası almayan ve ortak kullanımda olan yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer daireleri, kömürlükler, sığınaklar, çamaşırlıklar, tesisat ile ilgili teknik odalar, kapıcı dairesi, açık yüzme havuzu ve denge havuzu, sauna, spor salonu, toplantı ve yönetim odası gibi alanlar, emsal ve kaks hesabına dâhil edilmezler. Binaya giriş amaçlı koridorlar, geçitler, merdivenler ve sahanlıkları ise hangi katta olursa olsun emsal ve kaks hesabına katılırlar. Ayrıca, tamamıyla ve minimum 60 cm. Doğal (tabii) zemin kotu altında kalmak şartıyla yapı çekme mesafeleri dışına taşmayan bina ortak kullanımındaki ve bağımsız bölüm numarası almayan otoparklar, taks hesabı dışında tutulurlar’ şeklindeki plan notunun kaldırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 04/062013 tarih ve 8/9364 sayılı 2013/17 No.lu Genelgesi’nin (ç) maddesi “ Kesinleşen planların tespit edilen aykırı kısımlarının Bakanlıkça verilecek süre içerisinde düzeltilmesi ve onaylanması yasal zorunluluk olduğu” hükmüne istinaden, Plan notlarına 2.23. Maddesinin eklenmesini kabul eden 04.04.2012 tarih 503 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilerek 2.23 maddesinin plan notlarından kaldırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 04/062013 tarih ve 8/9364 sayılı 2013/17 No.lu Genelgesi’nin (ç) maddesi “ Kesinleşen planların tespit edilen aykırı kısımlarının Bakanlıkça verilecek süre içerisinde düzeltilmesi ve onaylanması yasal zorunluluk olduğu” hükmüne istinaden 07.03.2012 tarih 453 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararının iptaline, 04.07.2001 tarih 97 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan plana dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2.25. planda yapılacak özel sağlık tesisi ve turizm tesisi gibi özellik arz eden binalarda birden fazla bodrum yapılabilir. Özel sağlık tesislerinde bodrum katlarında, yatak dışı ihtiyaçlar yer alabilir. (Otopark, ameliyathane, yemekhane vs.) Turizm tesislerindeki tesisi destekleyici ve tamamlayıcı birimler (fitness salonu, spa merkezleri, spor alanları, yüzme havuzları (Çatıda yapılacak yüzme havuzları hariç olmak üzere)) bodrum katları haricinde yapılırsa emsale dahil edilir.” Bodrum katta Yer alan ticari amaçlı kullanımlar toplam bodrum inşaat alaının %30’unu geçtiği takdirde, %30’un üzerindekiler emsale dahil edilir.” şeklinde değiştirilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararına turizm tesislerindeki tesisi destekleyici ve tamamlayıcı birimler kısmına toplantı ve seminer salonu ibaresinin eklenerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 116 ada 2 parsel malikinin daha önce yapılan bir plan değişikliğinden dolayı ortaya çıkan mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırlanan ve komisyonca imzalanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 2362 ada 61 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde bitişiğindeki 2362 ada 62 parselde yer alan ruhsatlı yapıya ön ve arka cepheden istikamet alacak şekilde, arka bahçe ve 2362 ada 94 parselle olan yan bahçe mesafesini 3 metreden aşağı düşürmemek şartı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 176 ada, 28 nolu parselde kayıtlı 97.96m2 yüzölçümlü taşınmaz tek başına yapılaşmaya müsait olduğundan ve belediyeye ait gayrimenkullerin kişilere doğrudan satışı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğundan İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1814 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının park ve yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup, Belediye Meclisi de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 131 ada, 15-16 parselde kayıtlı taşınmazlardan 15 parselin bir kısmının ve 16 parselin tamamının yer aldığı Park Alanı 15.000 m2 üzerindeki park olmasından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev sorumluluğunda olması sebebiyle, diğer kısmının ise Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün sorumluluğundaki bir yolda kaldığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde yer alan ve tapuda 2404 ada, 1 parsel numarada kayıtlı taşınmazın yer aldığı Ağaçlandırılacak Alan 15.000m2 üzerindeki ağaçlandırılacak alanlardan olmasından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından talebin reddine oy birliği ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 82648598-305.02-1074 sayılı ve 06.02.2015 tarihli yazısı ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait 335 ada 146, 148, 149 parseller ve 3030 ada 12 ve 13 parsellerin Ticaret Borsası olarak kullanımına ilişkin 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ne itiraz edilmesi; Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın Red, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI’nın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında yer alan, Uygulama sınırının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2444 ada, 1 parselin Resmi Kurum Alanı, 2445 ada, 1 parselin de imar planında Spor Alanında gözükmesi nedeniyle kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1564 ada, 7 parselin belirli bir kısmının imar planında yolda kaldığı ve kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, Bayol Apartman, C Blok Kat 4 Daire 10 adresinde bulunan dairenin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına lojman olarak kullanılmak üzere 1 (bir) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı kanunun uygulaması GEÇİCİ MADDE 7’sinde ve ilgili Yönetmeliğin Norm Kadro Fazlası Kadrolar GEÇİCİ MADDE 3’ünde sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir denildiğinden G.İ.H. Sınıfında 2 dereceli Yazı İşleri Müdürü, 2 dereceli Mali Hizmetler Müdürü, 1 dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü, 1 dereceli Temizlik İşleri Müdürü, 1 dereceli 2 adet İlçe Özel İdare Müdürü ve 2 dereceli İlçe Özel İdare Müdürü kadroları atama, 6360 sayılı kanun gereğince devir ve emeklilik nedeni ile kadroları boşalmıştır. “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince hazırlanan cetvellerde 7 (yedi) adet kadronun (G.İ.H. S ınıfında 2 dereceli Yazı İşleri Müdürü, 2 dereceli Mali Hizmetler Müdürü, 1 dereceli İmar ve Şehircilik Müdürü, 1 dereceli Temizlik İşleri Müdürü, 1 dereceli 2 adet İlçe Özel İdare Müdürü ve 2 dereceli İlçe Özel İdare Müdürü kadrolarının) iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan Mühendis ünvanlı kadroya ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında 31/12/2015 tarihine kadar 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) adet Sözleşmeli Personel için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (08/01/2015 tarih ve 247 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1891 ada, A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1891 ada, 335 ve 336 nolu parsellerle birleştirilmesi için satışının yapılmasına, satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 28 pafta, 360 ada, 418 ve 421 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 25 sayılı kararı ile reddedilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.03.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünde 7530 No ile kayıtlı bulunan Baltek Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin belediyemize bedelsiz olarak devredilme konusu hakkında Belediye Meclisine bilgi verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024