Meclis Kararları

2024 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler seçimlerinden sonraki ilk Belediye Meclis Toplantısında 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine üye seçilmesi gerekmektedir. Ancak ilk Belediye Meclis Toplantısı Ramazan Bayramı arefesine denk geldiğinden, Çiftçi Malları Koruma Heyetine ve Murakabe Heyetine üye seçilmesinin Mayıs ayı meclis toplantısında yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi olarak Trakya Belediyeler Birliğine üye olunmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile "Süleymanpaşa Belediyesinin ortaklaşa, Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında yapılacak olan etkinliğin organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 126 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına 8 red oya karşı 21 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu ilave edilmesi amacıyla hazırlanan ve 23.01.2024 tarih ve 9914 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle, 23.01.2024 tarih ve 9913, 9919, 9944 sayılı kararlar ile gönderildiği şekli ile uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin kabulüne Cenk KORKMAZ ve İlhan İMRAK’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına 8 red oya karşı 21 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan ve 23.01.2024 tarih ve 9914 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin kabulüne Cenk KORKMAZ ve İlhan İMRAK’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına 8 red oya karşı 21 oy ile oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 7798, 7799, 7800, 7801 ve 8095 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin görüşüne ihtiyaç duyulduğundan sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 2837 ve 2862 adalar arasında yer alan tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne Cenk KORKMAZ ve İlhan İMRAK’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına 8 red oya karşı 21 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanın Mevcut İmar Planlarında yer alan Kınalı-Çanakkale Otoyolu Bağlantı kavşağına olan yakınlığından dolayı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüş vermesi sebebi ile talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Altınova (Yavuz) Mahallesi 2118 ada 2 parsel kuzeyi, İstiklal (Zafer) Mahallesi 2422 ada 1 parsel kuzeyi, 2447 ada 16 parsel kuzeyi, 2408 ada 9 parsel kuzeyi, Bahçelievler (Karaevli) Mahallesi 128 ada 1 parsel kuzeyi, 751 parsel güneyi ile Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 1120 parsel ve 2106 parsel numaralı taşınmazlara Trafo konulması teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine ve Murakabe Heyetine üye seçilmesi konusunun gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik ve aynı yönetmeliğin Geçiş Süreci konulu Geçici Madde 1 uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi 2023 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunu 8 meclis üyesi yeterli görmüş olup, 20 meclis üyesi yetersiz bularak Süleymanpaşa Belediyesi 2023 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince oyçokluğu ile reddine karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere Belediye Meclis Üyelerinden Emin Benan UTKU Asıl Üye, Muzaffer CUMHUR Yedek Üye olarak Gayrimenkul Satış Komisyon Üyesi seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden İsmet ŞİRİN, Serkan ERİŞ, Mustafa Can EKİCİLER, Mehmet Cemil GÖKAY ve Hikmet MUTLU Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Kemal KASIRGA, Büşra Nur PELEN, Selim İLDENİZ, Rasim ŞİNİK ve Nihal KÖŞDERE Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Ünal DURGUT, Mustafa TURHAN, Nurcan BALIBEY, Muzaffer CUMHUR ve Osman YATMAN Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 1yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Meclis Üyelerinden Filiz ÖREGEN, Tuncer AKBULUTLAR, Elçin BAYOL, Mustafa Erdem ERDENER ve Caner GÜNAY Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak Burak Boğaç BAYKAL, Ergün GÜLERYÜZ, Vedat TURUNÇ, Sami Can KİREMİTÇİ ve Şahin UMUR seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Burak Boğaç BAYKAL, Ergün GÜLERYÜZ ve Tuncer AKBULUTLAR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Büşra Nur, Filiz ÖREGEN,Asıl Meclis Katibi, Mustafa Erdem ERDENER, Mustafa Can EKİCİLER Yedek Meclis Katibi seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi 2023 Mali Yılı Tablolarının incelenmesi tamamlanmış ve denetim raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 58'incisinin 2024 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli idareler genel seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler genel Seçimine kadar kurumu Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Volkan NALLAR doğal üye, Burak Boğaç BAYKAL Asıl üye, Elçin BAYOL Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli idareler genel seçimi sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında, Sağlıklı Kentler Birliği birlik tüzüğünün 15. Maddesine istinaden birlik meclisinde belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Volkan NALLAR ile Belediye Meclis Üyeleri Nurcan BALIBEY ve Filiz ÖREGEN Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli idareler genel seçimi sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında, Tarihi Kentler Birliği Meclisine Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asıl bir de yedek meclis üyesi olarak, Ergün GÜLERYÜZ Asıl Üye, Emin Benan UTKU Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve başlayan Belediye Başkanı Volkan NALLAR’ın Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10773 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Personel Anonim Şirketine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve başlayan Belediye Başkanı Volkan NALLAR’ın Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11488 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında göreve başlayan Belediye Başkanı Volkan NALLAR’ın, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7350 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketine; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, , Aydoğdu Mahallesi 24 ada 36 parselin batısı ve 23 ada 7 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasına ve belediyenin kurumsal web sayfası üzerinden meclis toplantılarının naklen yayınlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Birinci Meclis Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Serkan ERİŞ (30) oy, ikinci Meclis Başkan Vekili Oral ÇELİKKOL (30) oy alarak seçilmişlerdir.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024