Rafet BAYRAK


1971 yılında Tekirdağ’ da doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Programından 1991 yılında mezun oldu. Aynı yıl Tekirdağ Belediyesinde işe başladı. Ayrıca iş hayatı devam ederken Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Tekirdağ Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğünde tekniker olarak çalıştı. 6360 sayılı Kanun ile kapanan Tekirdağ Belediyesinden sonra 2014 yılında kurulan Süleymanpaşa Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışmaya devam etti.

2019 yılında Emlak ve İstimlak Müdür V. görevine atanan Rafet BAYRAK evli ve iki çocuk babasıdır.


  • Belediyenin her türlü gayrimenkullerinin korunması ve değerlendirilmesi
  • Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması ve 775 sayılı kanuna göre Zabıta Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle birlikte işgalden arındırılması
  • Belediyeye gelir getirmek amacıyla kiraların zamanında belirlenmesi ve tahsillerinin sağlanması
  • İmar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 2942/4650 sayılı yasaya göre istimlâk işlemlerinin yürütülmesi ve konularına göre ilgili yasalar uyarınca işlemlerin yürütülmesi müdürlüğün başlıca görevleridir.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020