Özge KAYAZ ARSU


  • Belediyenin her türlü gayrimenkullerinin korunması ve değerlendirilmesi
  • Resmi Kurum ve Kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması ve 775 sayılı kanuna göre Zabıta Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle birlikte işgalden arındırılması
  • Belediyeye gelir getirmek amacıyla kiraların zamanında belirlenmesi ve tahsillerinin sağlanması
  • İmar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 2942/4650 sayılı yasaya göre istimlâk işlemlerinin yürütülmesi ve konularına göre ilgili yasalar uyarınca işlemlerin yürütülmesi müdürlüğün başlıca görevleridir.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024