Sevilay BOZDOĞAN


  • Belediye Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin, Belediye Başkanının Onayı Ve Görev Emirleri Doğrultusunda Her Türlü İş, İşlem, Proje Ve Diğer Hizmetlerine İlişkin Denetim ve İnceleme İşlerini Yürütmek.
  • Belediye Başkanının Onayı İle Belediye Birimlerinde İstihdam Edilen Her Statü ve Seviyedeki Personel Hakkında Soruşturma, İnceleme-Araştırmayı Yürütmek.
  • 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında, Yetkili Merciler Tarafından Tevdi Edilen Araştırma ve Ön İnceleme Görevlerini Yürütmek.
  • Mer’i Mevzuatın Öngördüğü Diğer Görevleri Yerine Getirmek.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020