Gamze DEMİR


27 Ağustos 1972 yılı, Rize doğumludur.

19 Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Araştırmacı Biyolog olarak mezun olmuş olup Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra Pedagojik Formasyon ek derslerini de alarak Eğitimci olarak iki diploma ile tahsilini tamamlamıştır.

1997 senesinde Tekirdağ İl Belediyesi Ruhsat Bölümünde göreve başlamış, sırasıyla Şeflik ve Amirlik görevlerinde bulunmuş, 2004 senesinde de Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak atanarak görevine devam etmiştir. Bu görevi kesintisiz yürütürken, ek görev olarak başta Çevre Sağlığı Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü vb olmak üzere belediyede birçok müdürlüğe vekalet etmiştir. Ayrıca Belediyemizin kuruluşundan itibaren de Belediye Encümen üyeliği görevine devam etmektedir.

Halen Belediye Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup ayrıca Teftiş kurulu müdürü ve Destek hizmetleri müdürü olarak da ek görev yapmaktadır.. Evli ve biri erkek ve biri kız olmak üzere iki çocuk annesidir.

  • Belediye Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin, Belediye Başkanının Onayı Ve Görev Emirleri Doğrultusunda Her Türlü İş, İşlem, Proje Ve Diğer Hizmetlerine İlişkin Denetim ve İnceleme İşlerini Yürütmek.
  • Belediye Başkanının Onayı İle Belediye Birimlerinde İstihdam Edilen Her Statü ve Seviyedeki Personel Hakkında Soruşturma, İnceleme-Araştırmayı Yürütmek.
  • 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında, Yetkili Merciler Tarafından Tevdi Edilen Araştırma ve Ön İnceleme Görevlerini Yürütmek.
  • Mer’i Mevzuatın Öngördüğü Diğer Görevleri Yerine Getirmek.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024