Sevilay BOZDOĞAN


 

Belediye kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa, yasalar, kanun hükmünde ki kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre;

  • Belediye Başkanı tarafından verilen vekâletnamede saptanan sınırlar içerisinde, Belediye Tüzel Kişiliğini temsil eden bütün yargı mercilerinde, (Mahkemeler, Danıştay, Yargıtay, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterler) görev yapmak Müdürlüğün başlıca görevleridir.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024