Gülcan EROL


1972 Almanya doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekirdağ’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezundur.

Mezuniyetinin ardından dört sene özel sektörde görev aldıktan sonra 1999 yılında Tekirdağ Belediyesi’nde Peyzaj Mimarı olarak göreve başlamıştır. Park Bahçeler, İmar İşleri, Temizlik İşleri, Plan-Proje ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çeşitli görevler de yer almıştır.

2014-2016 yılları arasında Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdür Vekili olarak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesidir.


 • Kent bütününde fiziki ve sosyal bakımdan az gelişmiş yerlere projeler geliştirmek ve prestij merkezlerinin projelendirilmesi için uzmanlar ile çalışmak.
 • Kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve projeleri geliştirmek, proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek.
 • Projeler üretilirken; kamu yararı ile kaynakların kısa, orta ve uzun vadelerde kullanımı göz önüne alınarak hazırlanmasını, koordine edilmesini, uyumlaştırılmasını, izlenmesini ve optimizasyonunu sağlamak.

ETÜD PROJE İŞLEMLERİ

 • Prestij Projeleri Hazırlamak
 • Prestij Proje Alanları Araştırılması
 • Kurum ve Kuruluşlar İle Koordinasyonu Sağlamak
 • Ortak Çalışma Planı Oluşturmak
 • Danışmanlık Hizmeti
 • İhale Ön İşlemleri
 • Kontrollük Hizmetleri
 • Keşif, Metraj ve Şartnamelerini Hazırlamak
 • Tescilli Kültür Varlıklarının, Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri
 • Kentin Doğal Ve Kültürel Değerleri İçin Prestij Projeler Üretmek
 • Danışma Kurulları Oluşturmak
 •  Kardeş şehirler, kardeş ülkeler ya da kurumlar ile ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek.
 •  Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek, yerinde uygulamaları görmek ve öneriler hazırlamak müdürlüğün başlıca görevlerindendir.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024