Nuray AŞAN


1968 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra 2014-2016 yıllarında Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

1990-2019 yıllarında Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Erenköy Vergi Dairelerinde Gelir Uzmanı, Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığında Strateji Müdürü olarak görev yaptı.

03 Ekim 2019 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğü görevine atanan Nuray AŞAN evli ve bir çocuk annesidir.


EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ

 • Emlak Beyanı Kabulü (Arsa, Bina, Arazi), Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü ve Tarh, Tahakkuk ve Tebliği (işyerleri için)
 • Emlak ve Çevre Temizlik için Düzeltme İşlemleri
 • Emlak Vergi Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı (Tapu İçin)
 • Yeşil kart, Asker Aylığı, Evde Bakım, 65 Yaş Evrakı
 • Emlak Arşivinin Düzenlemesi


TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

 • İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Eğlence Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Harcamalara Katılım Payı Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Belediye Harçlarının Tarh ve Tahakkukunu Yapmak
 • İlan ve Reklâm ve Eğlence Vergisi Yoklama Tespiti Yapmak
 • İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi Vergi ve Ceza İhbarnameleri tanzim ve Tebliği
 • Elektrik ve Havagazı Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Haberleşme Vergisi Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Vergi Düzeltme İşlemleri
 • Ücret Tarifelerinin hazırlanarak Belediye Meclisine sunulması

 

TAHSİL ŞEFLİĞİ

 • Vergi, Resim ve Harçların Tahsilâtını Yapmak
 • Ödeme Emri Haciz Varakası Tanzim Etmek ve Tebliğini Sağlamak
 • İmar Para Cezaları, Encümen Para Cezası, Hafriyat Para Cezası ve İdari Yaptırım
 • Tutanağı (K.K.) Tebliği ve Tahsilâtını Yapmak
 • Tellaliye Harcını Tahsil Etmek
 • Ecrimisil ve Kira Tahsil İşlemleri
 • İcra ve Haciz İşlemleri
 • Posta ve Banka İşlemleri (Makbuzlarının kesilmesi)


MASRAF (MUHASEBE) ŞEFLİĞİ

 • Müteahhit Alacaklarının Ödemesi
 • Yapı Denetim Ödemesi
 • Asker Ailesine Maaş Ödemesi
 • Teminat Mektubu ve Akçelerinin Ödenmesi
 • Personel Maaş, SDS ve Tazminatlarının Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi( Memur, Sözleşmeli Memur, İşçi ve Stajer)
 • Emekli Sandığı, SGK ödemesi
 • Vergi Dairesi Beyan ve Ödemeleri
 • Otomatik Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telefon Ödemeleri
 • Günlük Tahakkuk ve Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Mizanların Girilmesi
 • Sayıştay Raporlarının Girilmesi
 • Payların Ödenmesi (Darülacezede, Verem Savaş, Sendikalar, İl Özel İdare)
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • Avans açma ve Kapama İşlemleri
 • Dava Dosyaları Ödemeleri
 • Günlük Kasa Giriş çıkışlarının İşlenmesi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri
 • Yıllık Bütçe Hazırlanması
 • Kesin Hesap İşlemleri


KENTLİ SERVİSİ

 • Sicil Açma ve Güncelleme (Kişi ve Kurum İçin)
 • Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi İçin (Taşınmaz) Oluşturmak
 • Müdürlükler İçin “Borcu Yoktur” Yazısının Verilmesi
 • Hesap Ekstresi Vermek
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020