Meclis Kararları

2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Muratlı Belediye Başkanlığının Makedonya Merkez Jupa Belediyesine hediye ettiği Atatürk Heykelinin açılış töreni ile iki Belediye arasında 7-12 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacak kardeş şehir protokolünün imza törenine Belediye Meclis üyelerimizden Meral ÖZDEMİR ve Gönül DİNÇER’in katılmalarına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan “Bilal Sokak” isminin değiştirilerek “Osman TABAK Sokak” isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi Tapuda 700 ada 37-38-39-40-228-237 parseller, 360 ada, 35-36-43-44-45 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İş Sağlığı ve Güvenliği birimi hizmetleri Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup; bu hususta hazırlanan İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlık İşleri Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği birimi hizmetlerinin yürütülmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği birimi oluşturulması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1904 ada, 12 parsel, Eskicami Mahallesi 589 ada, 24 parsel- 1616 ada, 1 parsel, Gündoğdu Mahallesi 1509 ada, 1 parsel- 1549 ada, 9 parsel- 1567 ada, 1 parsel- 1568 ada, 1 parsel- 1574 ada, 2 parsel- 2783 ada, 2 parsel- 2896 ada, 2 parsel- 2897 ada, 2 parsel- 2901 ada, 2 parsel- 2915 ada, 1 parsel- 2919 ada, 1 parsel, Hürriyet Mahallesi 224 ada, 1 parsel- 224 ada, 2 parsel- 228 ada, 3 parsel- 243 ada, 1 parsel- 243 ada, 2 parsel- 243 ada, 3 parsel- 243 ada, 33 parsel- 244 ada, 1 parsel- 256 ada, 9 parsel- 256 ada, 11 parsel-256 ada, 14 parsel- 256 ada, 17 parsel- 648 ada, 1 parsel nolu taşınmazların Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin kabulüne devir işlemleri için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 01.10.2014 tarih ve 351 Sayılı Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hacıköy Mahallesinde bulunan köy kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan tapuda 655 parselde kayıtlı 158,00m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusu Tahir GÜNER’e satışının ya da kiralama yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde kendisine ait binası olduğunu beyan eden Zülfükar AYDOLAR’a satışının yapılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan taşınmazlar, imar planında park alanı olarak gözüktüğünden bu alanların kamulaştırılması yada imara açık konuma getirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2547 ada, 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, ve 20 parsellerde bulunan taşınmazların kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesine ait olup hizmet dışı bırakılan 59 KA 024 Fiat Doblo marka ve 59 EZ 473 plakalı Mercedes marka araçların Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına devredilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarının tamir, bakım onarım, yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 5 adet kamyon, 1 adet taş döşeme makinası,2 adet kompaktör,3 adet pick-up araç, 1 adet silindir makinası, 1 adet asfalt robotunun 2014 yılı satın alma programına alınıp, T cetvelinde kayıt edilmesi oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda,1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Avan Proje Değişikliği talebinin reddine dair alınan 01.10.2014 tarihli ve 276 sayılı Belediye Meclis Kararına itiraz talebi 17 red, 15 çekimser oy kullanılarak itirazın reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahahllesi Tapuda 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi Tapuda 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Yol”da kalmakta olduğu belirtilen taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi Tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında bir kısmı “Park Alanı”nda bir kısmı da “Yol” da kalmakta olduğu belirtilen taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin 2014 yılı bütçesi kamulaştırma programında olan ve ekte ada ve parsel numaraları belirtilen yerlerin kamulaştırılması gerektiğinden ekli listede bulunan yerlerin kamulaştırılması için İller Bankasından 9.000.000,00TL. kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği’nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan “Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliği”nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan 2961 parsel nolu taşınmazın “HOBİ BAHÇESİ” olarak ayrılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için 10 (on) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün oluşturulması gerekmektedir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğümüz Meclis İşleri Servisi, Encümen İşleri Servisi, Yazı İşleri Servisi (Genel Gelen-Giden Evrak, Dilekçe Servisi) ve Personel İşleri Servisinden oluşmaktadır. Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici, diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün oluşturulması gerektiğinden Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazlar hakkında alınan 01.10.2014 tarih ve 280,308 sayılı karar, kişilerin yol ve park terk mecburiyeti bulunmadığı nedeniyle Belediye Meclisine iade edilen talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 837 parselde kayıtlı taşınmaz hakkında alınan 01.10.2014 tarih ve 329 sayılı kararda ifraz parselin bütünlüğünü bozduğu nedeniyle yasaya uygun yeni bir karar alınmak üzere Belediye Meclisine iade edilen talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece değişikliği ile eki EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında bildirilen “Barınma Hizmet Grubu” operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, yazıdaki tabloda belirtilen Nisan 2014 tarihinde tespit edilen Çadırkent Alanlarının kontrol edilmesi ve Çadırkent Alanlarının tespit edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yazısında bildirilen “Barınma Hizmet Grubu” operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre ilgi yazıdaki tabloda belirtilen büyüklüklerde konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'içkili yer bölgesi' konulu yazıya ve bu yazıya dayanak teşkil eden Nevra TANRIVERDİ isimli vatandaşın 29.09.2014 tarihli talebine istinaden yapılan incelemede; söz konusu bölgenin, eğitim kurumlarına yakınlığı ve bulunduğu yer itibariyle ortaya çıkması muhtemel güvenlik ve asayiş sorunları göz önünde bulundurulmuş ve talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca reddine oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisi de Komisyon kararını oylayarak 16 red, 1 çekimser,15 kabul oyuna karşı komisyon kararının reddine vatandaşın talebinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde geçerli olacak içkili yer bölgelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Belediye Meclisimizce alınmış olan kararlara ilişkin Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görüş istenmiş olup; Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nın görüşünde, komutanlık sınırları içinde kalan işletmelerin genel güvenlik ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın söz konusu olmadığı hususunda rapor tanzim edilmiştir. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili tanzim edilmiş olan raporda ise; Altınova Kavşağı'ndan başlayıp, Atatürk Bulvarı'nın devamı olan sağlı sollu ana arterlerinin Yelken Kulübü önüne kadar olan bölgelerin askeri bölge, resmi daireler, okul ve Bölge İdare Mahkemesi'nin bulunması nedeniyle; Yavuz Mahallesi Adalet Sokak No:22 sayılı işyerinin en üst katının, emniyet ve asayiş açısından kontrolü mümkün olamayacağı nedeniyle; Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi No:248 sayılı adreste faaliyet gösteren Tekira AVM zemin katının da, bahse konu yerin dershaneler bölgesi olması nedeniyle; içkili yer bölgesine alınmasının sakıncalı olacağı görüşü bildirilmiştir. Aynı raporda, Barbaros Kavşağı Yelken Kulübü'nden başlayıp Köseilyas-Tekirdağ Çevreyolu Kavşağı'na kadar, Atatürk Bulvarı'nın İstanbul yönüne doğru devam eden sağlı sollu ana arterlerinin, yola cephe olan kısımlarının içkili yer bölgesine alınmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı görüşü de bildirilmiştir. Komisyonumuz; daha önce Belediye Meclisimizce yapılmış olan çalışmaların, bahsedilen görüşlere uygun olacak şekilde değiştirilerek kabulüne; Barbaros Kavşağı Yelken Kulübü'nden başlayıp Köseilyas-Tekirdağ Çevreyolu Kavşağı'na kadar Atatürk Bulvarı'nın İstanbul yönüne doğru devam eden sağlı sollu ana arterlerinin yolun sağ ve sol taraflarının, yola cephe olan kısımlarının yanı sıra; yola cephe olmakla birlikte, girişi bir başka sokak ya da tali yol ile sağlanmakta olan işyerlerinin de içkili yer bölgesine alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu Şükriye GÜNDÜZLER’in red oyuna karşı oy çokluğuyla karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararında geçen Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi No:248 sayılı adreste faaliyet gösteren “Tekira AVM zemin katı ile ilgili Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünün görüşünün benimsenmesine yönelik kısmının reddi ile kalan kısımların aynen kabulüne, 16 kabul, 1 çekimser, 15 red oyuna karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'mükerrer sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi' talebine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmalarının devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı kabul edilerek çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelmiş olan 'isimsiz sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi' talebine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmalarının devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı kabul edilerek çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
20 Ocak 2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinde “Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmi veteriner hekim nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir.” denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 22. maddesinde “Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler.” denilmektedir. Ayrıca Süleymanpaşa İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun “Mavi Dil Hastalığı ile Mücadelede Alınması Gereken Tedbirler” konulu yazısının 8. maddesinde hastalık çıkan yerlerde ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yeri tespit edilmesi gerektiği İlgi sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenlerle yol, su ve meskenlerden uzak olması şartıyla en az 6000 m² alana sahip uygun yer belirlenmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliğiyle karar vermiştir.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Büyükşehir statüsüyle mahalleye dönüşen köylerimizin bazılarının ilçemize uzaklığı nedeniyle vatandaşlarımızın hizmet alması, ödeme yapmaları zaman ve nakit israfına neden olduğundan hizmeti yerinde verebilmek amacıyla hazırlanan projeye uygun bir belediye hizmet aracının devreye sokulması konusunun 2015 Yılı Mali Bütçesinde Mobil araç alımı bütçe programına konulmuş olup; “T” cetvelinde gösterilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçesinde köy statüsünde bulunan, yeni mahallelerimizde uygulanacak Köy Evleri Tip Projeleri Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 14.10.2014 tarih ve 4469 sayılı yazı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden 6360 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına istinaden Köy Evleri Tip Projeleri hakkında çalışma yapılması talep edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.09.2014 tarih ve 818-4705 sayılı yazısı ile konu hakkındaki çalışmaların başladığı İmar ve Bayındırlık Komisyonunda belirtilmiş olup; Belediye Meclisine de komisyon raporu doğrultusunda bilgi verilmiştir.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 83 pafta 433 ada 25 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Büyükşehir Belediyesi tarafından taslağı hazırlanan Uygulama İmar Plan değişikliği ile açılan yolun bölgedeki yol ihtiyacını karşılayacağı nedeniyle 2 ret oyuna karşı 3 kabul oyu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu oyçokluğu ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2362 ada 61 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi emsal artışına sebep olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 713 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Mevzi İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2259 ada 437 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi mevcut plandaki imar yolunu kaldırıyor olmasından dolayı talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahele Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi hakkındaki çalışmaların devamına ve Belediyemizin ilgili Müdürlüklerinin konu hakkında çalışma yapmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 116 ada 2 parsel malikinin dilekçesine istinaden, 116 ada 2 parsel, 115 ada 2 parsel ve 2638 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1864 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliği talebinin imar planında emsal artışına sebep olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oy birliği ile karar vermiştir.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesi, Hüseyin Arıtepe Sokak’ta yer alan parselsiz alandaki park alanının kiralanması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve 12 pafta 1966 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi sınırları içinde yer alan tapuda 703 ve 2961 parsellerde bulunan tarla vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis işlemlerinin yapılması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 703 parsel numaralı taşınmazın tahsisinin uygun olduğuna, 2961 parsel numaralı taşınmaz için ise Belediyemizin bu parsel üzerinde projeleri bulunduğundan tahsis talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu talep İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de 10 kabul oya karşı, 22 red oyla komisyon raporu kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel ile 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinde; İmar hattının bozulduğu ve bazı malikler ile ilgili mağduriyete sebep olacağı nedeniyle plan değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 2429 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu adaya dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde önerilen kitlenin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre bina derinlik şartlarını sağlamadığından İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Uygulama İmar Planı Değişikliğinin emsal artışına sebep olduğundan bahse konu talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun reddine çalışmaların devamına oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1213 no’lu Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Ali BOZKUŞ tarafından, taşınmazın 7269 sayılı kanuna istinaden 16.12.2011 tarihli ve 2011/2598 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Afete Maruz Bölge Alanı’ nda kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın Afete Maruz Bölge Alanı’ ndan çıkarılması ya da İmar Planına uygun şekilde ‘Yeşil Alan‘ yapılmak üzere kamulaştırılması talep edilmektedir. Bahse konu parselin bulunduğu park alanı, büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetkisinde olan park alanlarından olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 212 ada 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Söz Konusu İmar Planı Değişikliği talebinin, emsal ve yoğunluk artışı getirmediğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin kabulüne oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi, 218 Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında ‘Spor ve Konut’ alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talebinin bahse konu parselin bulunduğu otopark alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetkisinde olması sebebiyle reddine, imar planında spor alanında kalan kısmın ilgili kurumlardan (Valilik, Kaymakamlık vs.) ihtiyaçları olmadığına dair görüş olmadığı nedeniyle reddine, park ve yolda kalan kısımlarının belediyemiz yetki ve sorumluluğunda kalan alan olması sebebiyle kamulaştırılmasının uygun olduğuna ve konunun Plan Ve Bütçe Komisyonu tarafından da değerlendirilmesi gerektiğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 143 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmazın maliki Akdeniz İnş. Turizm Ltd. Şti. taşınmazın etrafındaki yolların açılması talebinin, mevcut durumda talep konusu parsele ulaşan yolların bulunması, inşaat yapılmasını, ruhsat alınmasını ve kullanılmasını engelleyen bir durum olmaması ve civardaki parsellerde yapılaşma olmaması sebebiyle yeni yol ihtiyacının doğmamış olmasından dolayı talebin uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu kabul edilerek talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 102 ada 9 numaralı parselin imar planı gereği bitişiğindeki 102 ada 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın satış talebi 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek başına yapılaşmaya uygun olmadığından, aynı kanunun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden 102 ada 8 parselle tevhid edilme şartı ile satışına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 28 pafta, 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için daha önce sunulan dair sunulan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 218 ada 34 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için daha önce sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 984 ada, A parselin ihdasen oluşturularak satışı, satış sonrası 984 ada 22 parselle tevhidi, tevhid parselinden de yola terk işleminin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 6,82m2 olup satışının kabulüne, satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Bütçe T Cetvelinde konteyner dağıtımı, tamir ve bakımını yapmak için; tek kabin kamyonet bulunmamaktadır. Bu nedenle 2 adet tek kabin kamyonetin 2014 yılı bütçesinden alınmak üzere satın alma programına alınması ve T cetveline eklenmesi talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrası, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler Başlıklı 97. Maddesi ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisinden yararlanacakların Belediyemizin yapacağı yatırım, işletme, bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakta yükümlü olduklarından bu hizmetlerimizden yararlanacaklardan 2015 yılı için alınacak Katı Atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretlerinin belirlenmesi gerektiğinden 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Tesisinden yararlanma ücreti tarife teklif talebinin görüşülerek karara bağlanması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olmayan parsellerin yabancı ot temizliği yapılması talepleri yoğun olarak gelmektedir. Gelen talepler genellikle mülk sahiplerinden değil yabancı otların rahatsızlık verdiği çevre sakinlerin talepleri olduğu, mülkiyetli parsellerin ot biçimleri hem hukuken hem de fiilen mümkün olmadığı, Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yerleşim bölgeleri içersinde otlanmış durumda yüzlerce mülkiyetli boş arsa bulunduğu, bu durumda gerek belediyemizin gerekse vatandaşların mağdur durumda kalmaması için, boş arsaların çevreye zarar vermemesi , haşerat-zararlı barındırmaması, yangın riskinin ortadan kaldırılması amacıyla yabancı ot temizliği yapılması sorumluluğunun mülkiyet sahiplerinin kendilerinde olduğunun belediyemizce mülkiyet sahiplerine tebliğ edilmesi, yapılmadığı takdirde yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında cezai yaptırım mekanizması oluşturulması konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilerek 02.07.2014 tarih ve 158 sayılı Belediye Meclis Kararı ile mülkiyeti belediyemize ait olmayan mülkiyetli arsaların yapılaşmanın yoğun olduğu, tehlike arz eden arsalarda ve konutların aralarında kalan yerlerdeki yabancı otların belediyemiz tarafından temizlenmesine karar verilmiştir. Her ne kadar mülkiyetli boş arsalar yabancı ot açısından tehlike arz ediyor olsa da, mülkiyet sahibinin yazılı başvurusu olmadan, aynı zamanda Ücrete Tabi İşler Tarifesinde mülkiyetli arsaların ot temizliği ücrete tabi olması nedeni ile mülkiyetli boş arsalara girilmesi hukuka ters düştüğünden konunun yeniden değerlendirilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 Pafta, 1890 parselde kurulu Yıldız Evler Sitesi etrafındaki İmar yollarının herhangi birine dilekçe sahibinin adının verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 2547 parselde kayıtlı (Halihazırda Belediye Hizmet Binası) taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından devrine ait talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.11.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı (Halihazırda Belediye Hizmet Binası) taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından devrine ait talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024