Meclis Kararları

2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 360 ada, 418 ve 421 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 335 ada K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 335 ada 131 parselin yolda kalan kısmı (B parsel) ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli K parsel 31,64 m2, takasa konu B parsel 1,35m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 335 ada K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 335 ada 131 parselin yolda kalan kısmı (B parsel) ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli K parsel 31,64 m2, takasa konu B parsel 1,35m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 335 ada K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 335 ada 131 parselin yolda kalan kısmı (B parsel) ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli K parsel 31,64 m2, takasa konu B parsel 1,35m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 335 ada K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 335 ada 131 parselin yolda kalan kısmı (B parsel) ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli K parsel 31,64 m2, takasa konu B parsel 1,35m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 335 ada K parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 335 ada 131 parselin yolda kalan kısmı (B parsel) ile takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli K parsel 31,64 m2, takasa konu B parsel 1,35m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1678 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
30.03.2014 tarihinden önce merkeze bağlı köylerin muhtarlarına teslim edilen silahların (cinsi, seri no’ları, teslim alanın adı soyadı) demirbaş listeleri İl Jandarma Komutanlığının 12.11.2014 tarih ve 0470-37989-14/Ruh.Ks. Sayılı yazıyla Başkanlığımıza bildirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yazı ilişiğinde olan listede 10 adet silahın durum çizelgesi (ruhsat cinsi, yönetmelik maddesi, veriliş tarihi, muhtarların adı soyadı ve kimlik bilgileri, silahların markası, çapı, seri nosu) bulunan Kırıkkale marka 7.65mm tabancaların Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
30.03.2014 tarihinden önce merkeze bağlı köylerin muhtarlarına teslim edilen silahların (cinsi, seri no’ları, teslim alanın adı soyadı) demirbaş listeleri İl Jandarma Komutanlığının 12.11.2014 tarih ve 0470-37989-14/Ruh.Ks. Sayılı yazıyla Başkanlığımıza bildirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yazı ilişiğinde olan listede 10 adet silahın durum çizelgesi (ruhsat cinsi, yönetmelik maddesi, veriliş tarihi, muhtarların adı soyadı ve kimlik bilgileri, silahların markası, çapı, seri nosu) bulunan Kırıkkale marka 7.65mm tabancaların Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
30.03.2014 tarihinden önce merkeze bağlı köylerin muhtarlarına teslim edilen silahların (cinsi, seri no’ları, teslim alanın adı soyadı) demirbaş listeleri İl Jandarma Komutanlığının 12.11.2014 tarih ve 0470-37989-14/Ruh.Ks. Sayılı yazıyla Başkanlığımıza bildirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yazı ilişiğinde olan listede 10 adet silahın durum çizelgesi (ruhsat cinsi, yönetmelik maddesi, veriliş tarihi, muhtarların adı soyadı ve kimlik bilgileri, silahların markası, çapı, seri nosu) bulunan Kırıkkale marka 7.65mm tabancaların Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
30.03.2014 tarihinden önce merkeze bağlı köylerin muhtarlarına teslim edilen silahların (cinsi, seri no’ları, teslim alanın adı soyadı) demirbaş listeleri İl Jandarma Komutanlığının 12.11.2014 tarih ve 0470-37989-14/Ruh.Ks. Sayılı yazıyla Başkanlığımıza bildirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yazı ilişiğinde olan listede 10 adet silahın durum çizelgesi (ruhsat cinsi, yönetmelik maddesi, veriliş tarihi, muhtarların adı soyadı ve kimlik bilgileri, silahların markası, çapı, seri nosu) bulunan Kırıkkale marka 7.65mm tabancaların Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
30.03.2014 tarihinden önce merkeze bağlı köylerin muhtarlarına teslim edilen silahların (cinsi, seri no’ları, teslim alanın adı soyadı) demirbaş listeleri İl Jandarma Komutanlığının 12.11.2014 tarih ve 0470-37989-14/Ruh.Ks. Sayılı yazıyla Başkanlığımıza bildirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığının yazı ilişiğinde olan listede 10 adet silahın durum çizelgesi (ruhsat cinsi, yönetmelik maddesi, veriliş tarihi, muhtarların adı soyadı ve kimlik bilgileri, silahların markası, çapı, seri nosu) bulunan Kırıkkale marka 7.65mm tabancaların Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne hibe edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan bir adet 59 DL 653 Plakalı Tümosan Römorklu Traktörün Çanakkale İli Kepez Belediye Başkanlığı’na hibe olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan bir adet 59 DL 653 Plakalı Tümosan Römorklu Traktörün Çanakkale İli Kepez Belediye Başkanlığı’na hibe olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan bir adet 59 DL 653 Plakalı Tümosan Römorklu Traktörün Çanakkale İli Kepez Belediye Başkanlığı’na hibe olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan bir adet 59 DL 653 Plakalı Tümosan Römorklu Traktörün Çanakkale İli Kepez Belediye Başkanlığı’na hibe olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan bir adet 59 DL 653 Plakalı Tümosan Römorklu Traktörün Çanakkale İli Kepez Belediye Başkanlığı’na hibe olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde gerekli bütçe ödeneklerinin açılmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Diğer Hizmet Alımları ödeneğinin yeni açılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne cetvelde gösterilen ödenekler arasında aktarım yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde gerekli bütçe ödeneklerinin açılmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Diğer Hizmet Alımları ödeneğinin yeni açılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne cetvelde gösterilen ödenekler arasında aktarım yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde gerekli bütçe ödeneklerinin açılmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Diğer Hizmet Alımları ödeneğinin yeni açılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne cetvelde gösterilen ödenekler arasında aktarım yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde gerekli bütçe ödeneklerinin açılmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Diğer Hizmet Alımları ödeneğinin yeni açılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne cetvelde gösterilen ödenekler arasında aktarım yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde gerekli bütçe ödeneklerinin açılmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Diğer Hizmet Alımları ödeneğinin yeni açılan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne cetvelde gösterilen ödenekler arasında aktarım yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman,G.İ.H Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 3 dereceli (1) adet Eğitmen, S.H.Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh,,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm. T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 1 dereceli (2) adet Mühendis T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı,T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet MimarT.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet, 6 dereceli (6) adet Tekniker,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet ve 5 dereceli (1) adet TeknikerT.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadroları’na ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 46 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman,G.İ.H Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 3 dereceli (1) adet Eğitmen, S.H.Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh,,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm. T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 1 dereceli (2) adet Mühendis T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı,T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet MimarT.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet, 6 dereceli (6) adet Tekniker,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet ve 5 dereceli (1) adet TeknikerT.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadroları’na ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 46 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman,G.İ.H Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 3 dereceli (1) adet Eğitmen, S.H.Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh,,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm. T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 1 dereceli (2) adet Mühendis T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı,T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet MimarT.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet, 6 dereceli (6) adet Tekniker,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet ve 5 dereceli (1) adet TeknikerT.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadroları’na ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 46 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman,G.İ.H Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 3 dereceli (1) adet Eğitmen, S.H.Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh,,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm. T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 1 dereceli (2) adet Mühendis T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı,T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet MimarT.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet, 6 dereceli (6) adet Tekniker,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet ve 5 dereceli (1) adet TeknikerT.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadroları’na ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 46 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman,G.İ.H Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 3 dereceli (1) adet Eğitmen, S.H.Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh,,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm. T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet ve 1 dereceli (2) adet Mühendis T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı,T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet MimarT.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Ekonomist,T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet, 6 dereceli (6) adet Tekniker,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet ve 5 dereceli (1) adet TeknikerT.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı,T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadroları’na ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 46 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman, S.H. Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh.,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm.)T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı, T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist, T.H. Sınıfında 6 dereceli (6) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında da halen çalışan (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 37 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman, S.H. Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh.,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm.)T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı, T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist, T.H. Sınıfında 6 dereceli (6) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında da halen çalışan (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 37 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman, S.H. Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh.,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm.)T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı, T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist, T.H. Sınıfında 6 dereceli (6) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında da halen çalışan (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 37 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman, S.H. Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh.,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm.)T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı, T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist, T.H. Sınıfında 6 dereceli (6) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında da halen çalışan (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 37 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan A.H. Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, G.İ.H Sınıfında 7 dereceli (2) adet Kameraman, S.H. Sınıfında 5 dereceli (1 adet) Veteriner Hekim, T.H. Sınıfında 5 dereceli (9) adet Mühendis (4 adet Jeodezi ve Fotog. Müh.,2 adet Ziraat Müh.,1 adet Jeofizik Müh.,1 adet Bilg. Müh.,1 adet Çevre Müh.(İş Güv. Uzm.)T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Şehir Plancısı, T.H. Sınıfında 5 dereceli (2) adet Mimar, T.H. Sınıfında 5 dereceli (6) adet Ekonomist, T.H. Sınıfında 6 dereceli (6) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 5 dereceli (1) adet Tekniker, T.H. Sınıfında 8 dereceli (4 ) adet Teknisyen, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Programcı, T.H. Sınıfında 7 dereceli (1) adet Çözümleyici kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında da halen çalışan (01/01/2015- 31/12/2015 tarihleri arası), 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 37 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (07/01/2014 tarih ve 133 sayılı GENELGE ( Sıra No:4) ‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro ve Dolu Kadro Derece Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmeliğin gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak hazırlanan (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli (Memur) 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet Mahallesi Muhtarlığınca, Hürriyet Mahallesi sınırlarını oluşturan Bağlar Yurdu Caddesi ile Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi arasında yer alan ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin tek numaralar kısmındaki alanda ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda; bu alanların, Gündoğdu Mahallesinden Hürriyet Mahallesine katılması ve iki mahalle arasındaki sınırın değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet Mahallesi Muhtarlığınca, Hürriyet Mahallesi sınırlarını oluşturan Bağlar Yurdu Caddesi ile Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi arasında yer alan ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin tek numaralar kısmındaki alanda ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda; bu alanların, Gündoğdu Mahallesinden Hürriyet Mahallesine katılması ve iki mahalle arasındaki sınırın değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet Mahallesi Muhtarlığınca, Hürriyet Mahallesi sınırlarını oluşturan Bağlar Yurdu Caddesi ile Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi arasında yer alan ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin tek numaralar kısmındaki alanda ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda; bu alanların, Gündoğdu Mahallesinden Hürriyet Mahallesine katılması ve iki mahalle arasındaki sınırın değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet Mahallesi Muhtarlığınca, Hürriyet Mahallesi sınırlarını oluşturan Bağlar Yurdu Caddesi ile Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi arasında yer alan ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin tek numaralar kısmındaki alanda ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda; bu alanların, Gündoğdu Mahallesinden Hürriyet Mahallesine katılması ve iki mahalle arasındaki sınırın değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet Mahallesi Muhtarlığınca, Hürriyet Mahallesi sınırlarını oluşturan Bağlar Yurdu Caddesi ile Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi arasında yer alan ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin tek numaralar kısmındaki alanda ikamet eden vatandaşların istekleri doğrultusunda; bu alanların, Gündoğdu Mahallesinden Hürriyet Mahallesine katılması ve iki mahalle arasındaki sınırın değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan “Bilal Sokak” isminin değiştirilerek “Osman TABAK Sokak” isminin verilmesi talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan “Bilal Sokak” isminin değiştirilerek “Osman TABAK Sokak” isminin verilmesi talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan “Bilal Sokak” isminin değiştirilerek “Osman TABAK Sokak” isminin verilmesi talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan “Bilal Sokak” isminin değiştirilerek “Osman TABAK Sokak” isminin verilmesi talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesinde bulunan “Bilal Sokak” isminin değiştirilerek “Osman TABAK Sokak” isminin verilmesi talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İş Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliğinin, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlüğün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliğinin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliğinin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliğinin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliğinin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hobi Bahçesi Tahsis ve Kullanma Yönetmeliğinin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesi tapuda 181 Ada ve 180 Ada olarak kayıtlı adalar arasında yer alan 'Kayın Sokak'ın isminin, 'Adil Sokak' olarak değiştirilmesine; diğer hususlar ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesi tapuda 181 Ada ve 180 Ada olarak kayıtlı adalar arasında yer alan 'Kayın Sokak'ın isminin, 'Adil Sokak' olarak değiştirilmesine; diğer hususlar ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesi tapuda 181 Ada ve 180 Ada olarak kayıtlı adalar arasında yer alan 'Kayın Sokak'ın isminin, 'Adil Sokak' olarak değiştirilmesine; diğer hususlar ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesi tapuda 181 Ada ve 180 Ada olarak kayıtlı adalar arasında yer alan 'Kayın Sokak'ın isminin, 'Adil Sokak' olarak değiştirilmesine; diğer hususlar ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesi tapuda 181 Ada ve 180 Ada olarak kayıtlı adalar arasında yer alan 'Kayın Sokak'ın isminin, 'Adil Sokak' olarak değiştirilmesine; diğer hususlar ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu-Turgut Mahallesi 212 ada, 12 parsel üzerindeki sitenin girişi önünden geçen isimsiz sokağa “Semih Sokak” ismi verilmesine diğer hususlarla ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu-Turgut Mahallesi 212 ada, 12 parsel üzerindeki sitenin girişi önünden geçen isimsiz sokağa “Semih Sokak” ismi verilmesine diğer hususlarla ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu-Turgut Mahallesi 212 ada, 12 parsel üzerindeki sitenin girişi önünden geçen isimsiz sokağa “Semih Sokak” ismi verilmesine diğer hususlarla ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu-Turgut Mahallesi 212 ada, 12 parsel üzerindeki sitenin girişi önünden geçen isimsiz sokağa “Semih Sokak” ismi verilmesine diğer hususlarla ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gündoğdu-Turgut Mahallesi 212 ada, 12 parsel üzerindeki sitenin girişi önünden geçen isimsiz sokağa “Semih Sokak” ismi verilmesine diğer hususlarla ilgili komisyon çalışmalarının devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki mevcut uygun alanlar incelenmiş ve netice olarak; Yağcı Köyü 1203 numaralı 6.050 metrekare yüz ölçümlü parselin, talep konusu işlerin yürütüleceği alan olarak belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının reddine çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki mevcut uygun alanlar incelenmiş ve netice olarak; Yağcı Köyü 1203 numaralı 6.050 metrekare yüz ölçümlü parselin, talep konusu işlerin yürütüleceği alan olarak belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının reddine çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki mevcut uygun alanlar incelenmiş ve netice olarak; Yağcı Köyü 1203 numaralı 6.050 metrekare yüz ölçümlü parselin, talep konusu işlerin yürütüleceği alan olarak belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının reddine çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki mevcut uygun alanlar incelenmiş ve netice olarak; Yağcı Köyü 1203 numaralı 6.050 metrekare yüz ölçümlü parselin, talep konusu işlerin yürütüleceği alan olarak belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının reddine çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizdeki mevcut uygun alanlar incelenmiş ve netice olarak; Yağcı Köyü 1203 numaralı 6.050 metrekare yüz ölçümlü parselin, talep konusu işlerin yürütüleceği alan olarak belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının reddine çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlenmesi gerekli olan yerlerin ve bu yerlerin maliklerinin ilgili müdürlükçe tespitine; ilgililere, yapılması gerekli olan işlemleri ve ne kadar sürede yerine getirilmesi gerektiğine ve yerine getirilmemesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından, malikler namına işin yapılacağı ve masrafların da kendilerine yükletileceğine ilişkin bir yazının gönderilmesine; bu halde ilgililere yükletilmesi muhtemel bedelin Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlenmesi gerekli olan yerlerin ve bu yerlerin maliklerinin ilgili müdürlükçe tespitine; ilgililere, yapılması gerekli olan işlemleri ve ne kadar sürede yerine getirilmesi gerektiğine ve yerine getirilmemesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından, malikler namına işin yapılacağı ve masrafların da kendilerine yükletileceğine ilişkin bir yazının gönderilmesine; bu halde ilgililere yükletilmesi muhtemel bedelin Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlenmesi gerekli olan yerlerin ve bu yerlerin maliklerinin ilgili müdürlükçe tespitine; ilgililere, yapılması gerekli olan işlemleri ve ne kadar sürede yerine getirilmesi gerektiğine ve yerine getirilmemesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından, malikler namına işin yapılacağı ve masrafların da kendilerine yükletileceğine ilişkin bir yazının gönderilmesine; bu halde ilgililere yükletilmesi muhtemel bedelin Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlenmesi gerekli olan yerlerin ve bu yerlerin maliklerinin ilgili müdürlükçe tespitine; ilgililere, yapılması gerekli olan işlemleri ve ne kadar sürede yerine getirilmesi gerektiğine ve yerine getirilmemesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından, malikler namına işin yapılacağı ve masrafların da kendilerine yükletileceğine ilişkin bir yazının gönderilmesine; bu halde ilgililere yükletilmesi muhtemel bedelin Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlenmesi gerekli olan yerlerin ve bu yerlerin maliklerinin ilgili müdürlükçe tespitine; ilgililere, yapılması gerekli olan işlemleri ve ne kadar sürede yerine getirilmesi gerektiğine ve yerine getirilmemesi halinde Belediyemizin ilgili birimleri tarafından, malikler namına işin yapılacağı ve masrafların da kendilerine yükletileceğine ilişkin bir yazının gönderilmesine; bu halde ilgililere yükletilmesi muhtemel bedelin Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek belirlenmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 pafta, 1890 parselde kayıtlı Yıldız Evler Sitesi etrafındaki imar yollarının, herhangi birine isim verilmesi talebinin kabulü ile, talep konusu mahalde bulunan 'Serin Sokak' isimli sokağın isminin 'Duran Sokak' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 pafta, 1890 parselde kayıtlı Yıldız Evler Sitesi etrafındaki imar yollarının, herhangi birine isim verilmesi talebinin kabulü ile, talep konusu mahalde bulunan 'Serin Sokak' isimli sokağın isminin 'Duran Sokak' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 pafta, 1890 parselde kayıtlı Yıldız Evler Sitesi etrafındaki imar yollarının, herhangi birine isim verilmesi talebinin kabulü ile, talep konusu mahalde bulunan 'Serin Sokak' isimli sokağın isminin 'Duran Sokak' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 pafta, 1890 parselde kayıtlı Yıldız Evler Sitesi etrafındaki imar yollarının, herhangi birine isim verilmesi talebinin kabulü ile, talep konusu mahalde bulunan 'Serin Sokak' isimli sokağın isminin 'Duran Sokak' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 13 pafta, 1890 parselde kayıtlı Yıldız Evler Sitesi etrafındaki imar yollarının, herhangi birine isim verilmesi talebinin kabulü ile, talep konusu mahalde bulunan 'Serin Sokak' isimli sokağın isminin 'Duran Sokak' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağına, İmar planı açısından ise park, otopark ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağına, İmar planı açısından ise park, otopark ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağına, İmar planı açısından ise park, otopark ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağına, İmar planı açısından ise park, otopark ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağına, İmar planı açısından ise park, otopark ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hacıköy Mahallesinde bulunan kantarın Köy Kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunda yapılan incelemede, söz konusu kantarın Köy Kooperatifine devredilmesinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hacıköy Mahallesinde bulunan kantarın Köy Kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunda yapılan incelemede, söz konusu kantarın Köy Kooperatifine devredilmesinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hacıköy Mahallesinde bulunan kantarın Köy Kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunda yapılan incelemede, söz konusu kantarın Köy Kooperatifine devredilmesinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hacıköy Mahallesinde bulunan kantarın Köy Kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunda yapılan incelemede, söz konusu kantarın Köy Kooperatifine devredilmesinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hacıköy Mahallesinde bulunan kantarın Köy Kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi konusunda yapılan incelemede, söz konusu kantarın Köy Kooperatifine devredilmesinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağının, İmar planı açısından ise park ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağının, İmar planı açısından ise park ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağının, İmar planı açısından ise park ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağının, İmar planı açısından ise park ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağının, İmar planı açısından ise park ve yol alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Yıllık Evsel Katı Atık Toplama Ücretlerine ilişkin tarifelerin uygunluğuna Sezai ÇETİN’in çekimser oy vermesine karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon raporu oylanarak 22 kabul, 9 red oyuna karşı komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Yıllık Evsel Katı Atık Toplama Ücretlerine ilişkin tarifelerin uygunluğuna Sezai ÇETİN’in çekimser oy vermesine karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon raporu oylanarak 22 kabul, 9 red oyuna karşı komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Yıllık Evsel Katı Atık Toplama Ücretlerine ilişkin tarifelerin uygunluğuna Sezai ÇETİN’in çekimser oy vermesine karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon raporu oylanarak 22 kabul, 9 red oyuna karşı komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Yıllık Evsel Katı Atık Toplama Ücretlerine ilişkin tarifelerin uygunluğuna Sezai ÇETİN’in çekimser oy vermesine karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon raporu oylanarak 22 kabul, 9 red oyuna karşı komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce hazırlanan Yıllık Evsel Katı Atık Toplama Ücretlerine ilişkin tarifelerin uygunluğuna Sezai ÇETİN’in çekimser oy vermesine karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon raporu oylanarak 22 kabul, 9 red oyuna karşı komisyon raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karaevli Mahallesinde bulunan, tapuda 655 parselde kayıtlı 158.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışı ya da kiralama yapılması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karaevli Mahallesinde bulunan, tapuda 655 parselde kayıtlı 158.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışı ya da kiralama yapılması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karaevli Mahallesinde bulunan, tapuda 655 parselde kayıtlı 158.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışı ya da kiralama yapılması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karaevli Mahallesinde bulunan, tapuda 655 parselde kayıtlı 158.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışı ya da kiralama yapılması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karaevli Mahallesinde bulunan, tapuda 655 parselde kayıtlı 158.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 654 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışı ya da kiralama yapılması talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması talebi hakkında belediyemizde tapu tahsis belgesi mevcut olma ihtimali sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması talebi hakkında belediyemizde tapu tahsis belgesi mevcut olma ihtimali sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması talebi hakkında belediyemizde tapu tahsis belgesi mevcut olma ihtimali sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması talebi hakkında belediyemizde tapu tahsis belgesi mevcut olma ihtimali sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 165 ada 16 parselde kayıtlı 53,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılması talebi hakkında belediyemizde tapu tahsis belgesi mevcut olma ihtimali sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan imar planında park alanında kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan imar planında park alanında kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan imar planında park alanında kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan imar planında park alanında kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti S.S. Atılım Yapı Kooperatifine ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2063 ada 1 parsel, 2061 ada 1 parsel, 2059 ada 1 ve 3 parsel ve 215 ada 18 parsellerde bulunan imar planında park alanında kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına ve ya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize yeni Hizmet Binası yapılması amacıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi,2547 ada 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerde bulunan ve kamulaştırması istenen taşınmazlardan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 2547 ada 2 parsel ve 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin kamulaştırılmasının uygun olduğuna, 248 ada 7 ve 3 parsellerin ise Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalıyor olmasından ve kamuya ait olmasından dolayı kamulaştırılmasının uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize yeni Hizmet Binası yapılması amacıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi,2547 ada 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerde bulunan ve kamulaştırması istenen taşınmazlardan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 2547 ada 2 parsel ve 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin kamulaştırılmasının uygun olduğuna, 248 ada 7 ve 3 parsellerin ise Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalıyor olmasından ve kamuya ait olmasından dolayı kamulaştırılmasının uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize yeni Hizmet Binası yapılması amacıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi,2547 ada 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerde bulunan ve kamulaştırması istenen taşınmazlardan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 2547 ada 2 parsel ve 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin kamulaştırılmasının uygun olduğuna, 248 ada 7 ve 3 parsellerin ise Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalıyor olmasından ve kamuya ait olmasından dolayı kamulaştırılmasının uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize yeni Hizmet Binası yapılması amacıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi,2547 ada 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerde bulunan ve kamulaştırması istenen taşınmazlardan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 2547 ada 2 parsel ve 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin kamulaştırılmasının uygun olduğuna, 248 ada 7 ve 3 parsellerin ise Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalıyor olmasından ve kamuya ait olmasından dolayı kamulaştırılmasının uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize yeni Hizmet Binası yapılması amacıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi,2547 ada 2 parsel, 248 ada 7 ve 3 parsel, 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsellerde bulunan ve kamulaştırması istenen taşınmazlardan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 2547 ada 2 parsel ve 256 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerin kamulaştırılmasının uygun olduğuna, 248 ada 7 ve 3 parsellerin ise Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalıyor olmasından ve kamuya ait olmasından dolayı kamulaştırılmasının uygun olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar planında emsal artışı talep edildiğinden plan bütünlüğüne aykırılık sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar planında emsal artışı talep edildiğinden plan bütünlüğüne aykırılık sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar planında emsal artışı talep edildiğinden plan bütünlüğüne aykırılık sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar planında emsal artışı talep edildiğinden plan bütünlüğüne aykırılık sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 41 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar planında emsal artışı talep edildiğinden plan bütünlüğüne aykırılık sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozması ve ağaçlandırılacak ve yeşil alanları azaltması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozması ve ağaçlandırılacak ve yeşil alanları azaltması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozması ve ağaçlandırılacak ve yeşil alanları azaltması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozması ve ağaçlandırılacak ve yeşil alanları azaltması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2712 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin plan bütünlüğünü bozması ve ağaçlandırılacak ve yeşil alanları azaltması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon raporunun kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, tapuda 1478 ada, 7550 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, tapuda 2490 parselde kayıtlı taşınmazın büyük bir kısmının yolda kalıyor olmasından dolayı kamulaştırılmasına veya eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine kamulaştırma hususunda Plan ve Bütçe Komisyonunda da çalışma yapılması gerektiğine ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazın Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kamulaştırılmasına ve eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazın Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kamulaştırılmasına ve eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazın Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kamulaştırılmasına ve eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazın Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kamulaştırılmasına ve eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1047 ada 27 parselde kayıtlı taşınmazın Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kamulaştırılmasına ve eş değer bir taşınmaz ile takas önermesi halinde bu talebin tekrar değerlendirilebileceğine eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis edilen, tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 873 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz talebinin uygun olmadığına, su isale hattının geçişine, irtifak hakkı tesis edilmeksizin müsaade edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon raporunda geçen “irtifak hakkı tesis edilmeksizin” cümlesini “irtifak hakkı tesis edilerek” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis edilen, tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 873 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz talebinin uygun olmadığına, su isale hattının geçişine, irtifak hakkı tesis edilmeksizin müsaade edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon raporunda geçen “irtifak hakkı tesis edilmeksizin” cümlesini “irtifak hakkı tesis edilerek” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis edilen, tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 873 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz talebinin uygun olmadığına, su isale hattının geçişine, irtifak hakkı tesis edilmeksizin müsaade edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon raporunda geçen “irtifak hakkı tesis edilmeksizin” cümlesini “irtifak hakkı tesis edilerek” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis edilen, tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 873 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz talebinin uygun olmadığına, su isale hattının geçişine, irtifak hakkı tesis edilmeksizin müsaade edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon raporunda geçen “irtifak hakkı tesis edilmeksizin” cümlesini “irtifak hakkı tesis edilerek” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis edilen, tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 873 parselde kayıtlı taşınmazın ifraz talebinin uygun olmadığına, su isale hattının geçişine, irtifak hakkı tesis edilmeksizin müsaade edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu oybirliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon raporunda geçen “irtifak hakkı tesis edilmeksizin” cümlesini “irtifak hakkı tesis edilerek” şeklinde değiştirilerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, Nisan 2014 tarihinde tespit edilen çadırkent alanlarının kontrol edilmesi ve tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, Nisan 2014 tarihinde tespit edilen çadırkent alanlarının kontrol edilmesi ve tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, Nisan 2014 tarihinde tespit edilen çadırkent alanlarının kontrol edilmesi ve tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, Nisan 2014 tarihinde tespit edilen çadırkent alanlarının kontrol edilmesi ve tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, Nisan 2014 tarihinde tespit edilen çadırkent alanlarının kontrol edilmesi ve tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barınma Hizmet Grubu’ operasyon planı hazırlıkları çerçevesinde, TEKAMP (Tekirdağ Afet Müdahale Planı) senaryosunda hesaplanan açıkta kalan insan sayısına göre konteyner kent kurulacak sahaların tespit edilmesi için Belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmalarının sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi için belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmaları sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi için belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmaları sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi için belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmaları sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi için belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmaları sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı, olası afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenmesi için belediyemizin ilgili müdürlüklerinin konu hakkında çalışmaları sonucunun beklenmesine, bahse konu talep hakkındaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandığından Üniversitenin yazılı olumlu görüşünün beklenmesine bu nedenle çalışmaların devamına İmar ve bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandığından Üniversitenin yazılı olumlu görüşünün beklenmesine bu nedenle çalışmaların devamına İmar ve bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandığından Üniversitenin yazılı olumlu görüşünün beklenmesine bu nedenle çalışmaların devamına İmar ve bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandığından Üniversitenin yazılı olumlu görüşünün beklenmesine bu nedenle çalışmaların devamına İmar ve bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandığından Üniversitenin yazılı olumlu görüşünün beklenmesine bu nedenle çalışmaların devamına İmar ve bayındırlık Komisyon raporu doğrultusunda Belediye Meclisince de oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 1 kabul oyuna karşılık 4 ret oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon kararı oylanarak 22 kabul oyuna karşı, 9 red oyuyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 1 kabul oyuna karşılık 4 ret oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon kararı oylanarak 22 kabul oyuna karşı, 9 red oyuyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 1 kabul oyuna karşılık 4 ret oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon kararı oylanarak 22 kabul oyuna karşı, 9 red oyuyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 1 kabul oyuna karşılık 4 ret oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon kararı oylanarak 22 kabul oyuna karşı, 9 red oyuyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 1 kabul oyuna karşılık 4 ret oyuyla oyçokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de İmar Komisyon kararı oylanarak 22 kabul oyuna karşı, 9 red oyuyla komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini gerektiren kadastral uyuşmazlık hakkında daha geniş çapta çalışma yapılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini gerektiren kadastral uyuşmazlık hakkında daha geniş çapta çalışma yapılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini gerektiren kadastral uyuşmazlık hakkında daha geniş çapta çalışma yapılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini gerektiren kadastral uyuşmazlık hakkında daha geniş çapta çalışma yapılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini gerektiren kadastral uyuşmazlık hakkında daha geniş çapta çalışma yapılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda, 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon raporu doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet Anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye kanununun Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Bölümünde 14. maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle, İlçe halkımızın içerisinde mağdur, engelli yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan halkımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı, merkezler aracılığı ile halkımıza sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün oluşturulmasına, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet Anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye kanununun Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Bölümünde 14. maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle, İlçe halkımızın içerisinde mağdur, engelli yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan halkımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı, merkezler aracılığı ile halkımıza sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün oluşturulmasına, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet Anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye kanununun Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Bölümünde 14. maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle, İlçe halkımızın içerisinde mağdur, engelli yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan halkımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı, merkezler aracılığı ile halkımıza sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün oluşturulmasına, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet Anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye kanununun Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Bölümünde 14. maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle, İlçe halkımızın içerisinde mağdur, engelli yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan halkımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı, merkezler aracılığı ile halkımıza sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün oluşturulmasına, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet Anlayışı ile çalışmak, 5393 sayılı Belediye kanununun Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumluluk Bölümünde 14. maddenin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak suretiyle, İlçe halkımızın içerisinde mağdur, engelli yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan halkımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak, yardımları organize etmek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizin düzenleyeceği sosyal yardım, eğitim yardımlarını organize etmek, kendisine bağlı, merkezler aracılığı ile halkımıza sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün oluşturulmasına, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına ve gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 134 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 31 Mart 2014 tarihinden itibaren yapılan ve 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Bayreuth Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Bayreuth Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Bayreuth Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Bayreuth Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Bayreuth Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak 1478 ada, 515 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılmasıyla ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak 1478 ada, 515 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılmasıyla ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak 1478 ada, 515 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılmasıyla ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak 1478 ada, 515 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılmasıyla ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak 1478 ada, 515 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırılmasıyla ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 194 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 1824,71m2 taşınmazın sahibi Fethi ÖCEL, adı geçen taşınmazın İmar Planında park alanı olarak gözüktüğü, parselin emlak vergisini ödemesine rağmen üzerinde herhangi bir işlem yapamadığını, mağduriyetinin giderilmesini, gerekirse arsasına eşdeğer başka bir yerle takas edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 194 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 1824,71m2 taşınmazın sahibi Fethi ÖCEL, adı geçen taşınmazın İmar Planında park alanı olarak gözüktüğü, parselin emlak vergisini ödemesine rağmen üzerinde herhangi bir işlem yapamadığını, mağduriyetinin giderilmesini, gerekirse arsasına eşdeğer başka bir yerle takas edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 194 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 1824,71m2 taşınmazın sahibi Fethi ÖCEL, adı geçen taşınmazın İmar Planında park alanı olarak gözüktüğü, parselin emlak vergisini ödemesine rağmen üzerinde herhangi bir işlem yapamadığını, mağduriyetinin giderilmesini, gerekirse arsasına eşdeğer başka bir yerle takas edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 194 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 1824,71m2 taşınmazın sahibi Fethi ÖCEL, adı geçen taşınmazın İmar Planında park alanı olarak gözüktüğü, parselin emlak vergisini ödemesine rağmen üzerinde herhangi bir işlem yapamadığını, mağduriyetinin giderilmesini, gerekirse arsasına eşdeğer başka bir yerle takas edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 194 ada, 43 parselde kayıtlı bulunan 1824,71m2 taşınmazın sahibi Fethi ÖCEL, adı geçen taşınmazın İmar Planında park alanı olarak gözüktüğü, parselin emlak vergisini ödemesine rağmen üzerinde herhangi bir işlem yapamadığını, mağduriyetinin giderilmesini, gerekirse arsasına eşdeğer başka bir yerle takas edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 11
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve Tapuda 700 ada 37-38-39-40-228-237 parseller, 360 ada, 35-36-43-44-45 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 11
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve Tapuda 700 ada 37-38-39-40-228-237 parseller, 360 ada, 35-36-43-44-45 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 11
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve Tapuda 700 ada 37-38-39-40-228-237 parseller, 360 ada, 35-36-43-44-45 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 11
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve Tapuda 700 ada 37-38-39-40-228-237 parseller, 360 ada, 35-36-43-44-45 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 11
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve Tapuda 700 ada 37-38-39-40-228-237 parseller, 360 ada, 35-36-43-44-45 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Tapuda 1715 ada güney cephesindeki parsellere dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama Planı Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024