Meclis Kararları

2018 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Akçahalil Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 415 nolu parselin 148 nolu parselle tevhit edilmek üzere satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan ve bu caddeye cephesi olan 4960, 4968, 4969, 4970 ve 4971 nolu parsellerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınıp alınmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi hudutlarında bulunan, tapuda 299 ada 7 parsel ve 310 ada 2 parsel sayılı taşınmazlarda müze kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 168 ada 2 nolu parsel Belediyemize ait olup parselin yola terkinden kalan alanının 168 ada 18-19-27-28 parsellerin tevhidinden sonra yolda kalan c ve d alanlarıyla takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesinde bulunan tapuda, 2263 ada 7 ve 8 parsellerin cephe aldığı 7 metrelik yolun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza özel sağlık tesis alanı yapılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin arasından geçen imar yolunun kaldırılması ve kaldırılan yol alanı kadar parsellerin kuzeyinde otopark alanı oluşturulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş. yazısı doğrultusunda, kullanılacak krediye karşılık olarak bankanın kiralanacak araçların kira bedellerinin Temlik altına alınması talebi olduğundan gerekli Temlik işleminin yapılmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin 12.000.000,00TL kullanacağı kredi için bankanın Kefalet istemesinden kaynaklı Belediye Şirketinin kullanacağı 12.000.000,00TL kredi için Kefalet vermesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin KHK 696 sayılı Kanun doğrultusunda Çöp Toplama ve Kent Temizliği hizmetinde kullanılmak üzere özel nitelikli ve özel ekipmanlı çeşitli araçların alımına ihtiyaç duyulmaktadır. KHK’de mevcut araçların kiralanması veya yeni araçlar alınması konusunda idarelere yetki tanınmıştır. Bu bağlamda Belediyelerin daha fonksiyonel ve daha verimli olabilmesi için Belediye şirketi marifetiyle bu sürecin ilerlemesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenlerle çeşitli özel nitelikli ve özel ekipmanlı araçların alınması için Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin kredi kullanması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli izin, kredi kullanımı ve Süleymanpaşa Belediyesinin Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş. tarafından kullanılacak 12.000.000,00TL’ye kadar krediye kefil olmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin KHK 696 sayılı Kanun doğrultusunda Çöp Toplama ve Kent Temizliği hizmetinde kullanılmak üzere özel nitelikli ve özel ekipmanlı çeşitli araçların alımına ihtiyaç duyulmaktadır. KHK’de mevcut araçların kiralanması veya yeni araçlar alınması konusunda idarelere yetki tanınmıştır. Bu bağlamda Belediyelerin daha fonksiyonel ve daha verimli olabilmesi için Belediye şirketi marifetiyle bu sürecin ilerlemesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenlerle çeşitli özel nitelikli ve özel ekipmanlı araçların alınması için Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin 2.500.000,00TL olan sermayesinin 2.500.000,00TL Sermaye Taahhüdü yoluyla artırılarak 5.000.000,00TL’ye çıkarılması; Ayrıca 01/02/2017 tarih ve 57 sayılı meclis kararında yapılan 500.000,00TL ayni sermaye artırımında belirtilen taşınır malların bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 152 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Mevcut Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarında yapı yüksekliği Hmax:9,50 metre olup yapı yüksekliğinin Yençok:15,50 metre olarak değiştirilmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 71 ada 26 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 71 ada 26 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 776 parsel bitişiğindeki C ihdas parselinin, 776 parselin parkta kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 33 ada 47 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 47 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 614 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 614 ada 23 parsel sayılı taşınmaz ile tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 218 ada 34 parsele ilişkin sunulan 07.02.2018 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.06.2016 tarih 753 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 1333 ada 3 parsel sayılı taşınmaz; ayrık nizam, 3 katlı, TAKS:0,35 KAKS:1,05 yapılaşma koşulu ile ve 1333 ada 4 parsel sayılı taşınmaz; ayrık nizam, 5 katlı, TAKS:0,35 KAKS:1,75 yapılaşma koşulu ile sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 343 ada 122 parsel sayılı taşınmazın, taşkın tehlikesi ortadan kalkması sebebi ile taşkın tarama ve çizgilerinin kaldırılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.03.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 775 parsel bitişiğinde A ve B parsellerin ihdasen oluşturulmasından sonra, 775 parselin yolda kalan ve parkta kalan kısımları ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024