Meclis Kararları

2018 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan 224 ada,1 ve 2 parselleri kapsayan 1/1000’lik Uygulama İmar Planındaki park alanı “Otopark ve Park” olarak düzenlenebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 1226 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yapİşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 17 pafta, 3455 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, hudutlarında 588 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi olarak Bulgaristan Pomorie Belediyesi arasında 2016 yılında başlayan kardeşlik ilişkileri neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde kardeş şehir ilişkisi ön protokolü imzalanmış olup, Bulgaristan Pomorie Belediyesi ile imzalanmış olan protokolün onaylanmasına ayrıca Romanya Techirghiol Belediyesiyle kardeşlik ilişkilerinin başlatılmasına, Belediye Meclisi onayının ve 5393 sayılı kanunun 74. Maddesindeki onay süreçlerinin sonlandırılması konusunun kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1564 ada, 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre Gül YILDIZ adına satışı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan kısmının kamulaştırılması veya parsel üzerindeki ilköğretim tesis alanı ifadesinin kaldırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilatı’nın yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine istinaden onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 2.27, 2.28, 2.29 nolu hükümlerinin, kentin bütünlüğü ve tüm plan bölgelerinin aynı haklara sahip olması amacıyla Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 872 parsel sayılı taşınmaza yönelik mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, sınırları içerisindeki sokakların asfalt kaplama yapılması için TÜPRAŞ’tan alınacak bitümün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine verilerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt kaplama (bsk) yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, taş yapım işi ile ilgili olarak bedeli ödenmek kaydı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden taş alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesinde 2160 ada içerisinde bulunan park alanına İsmail ÇAKICI parkı adı verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde Turgut – Gündoğdu Mahallesi, Seyhan Sokak, Yüzbaşı Derviş Bey Sokak, Ceyhan Sokak, Derya Sokak üzerine Salı Günleri kurulmakta olan halk pazarının, Eski – Ortacami Mahallesi Soysal Sokağın Cafer Tayyar ilköğretim Okulu parselinin başladığı yerden, Beyhan Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmına taşınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ile 151 ada 41 parsel arasında kalan çıkmaz sokağın, uygulama imar planında İlköğretim Tesisi Alanına katılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2862 nolu ada ile 2837 nolu adanın arasındaki park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi, Sevimli Sokak, No:3 D:1 (tapuda; 2503 ada, 4 parsel) adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili yerinde yapılan incelemede, talep konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin içkili alan sınırları içine dahil edilmesinde her hangi bir hukuka aykırılık ya da muhtemel bir olumsuz durumun ortaya çıkmasının söz konusu olmayacak olması da göz önünde bulundurulmuş ve İlçemiz Altınova Mahallesi Sevimli Sokak No:3 D:1(tapuda 2503 Ada 4 parsel) adresinde bulunan taşınmazın, İlçemiz içkili alan sınırlarına dahil edilmesi talebinin, İrfan DEMİR ve Nurettin DEĞİRMENCİ’nin red oylarına karşılık, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan 18. Madde uygulama sınırının değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde 18 ada 39 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 18 ada 39 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 3026 ada 321 parsel ile mülkiyeti Volkan AKÇAKAYA ve Erol AKÇAKAYA’ya ait 3027 ada 324 parselin takas işleminin yapılmasının Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu önleme bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde 2152 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 2152 nolu parselin yolda kalan kısmı ile bedeli mukabilinde takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada 127 parseldeki parka trafo konulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 7.400.000,00 (yedimilyondörtyüzbin) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Wimbledon Tenis Turnuvası’nda şampiyon olan, ilk Türk tenisçi olma başarısını gösteren Tekirdağlı Yankı EREL’e 1(bir) yıl süre ile ayda 2.000,00TL yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Toplumu bilinçlendirmek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak sanatsal alanda kadının yerini vurgulamak ve kentimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Eylül ayı içerisinde 1. Süleymanpaşa Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayının düzenlenmesine ve çalıştayda yapılan harcamaların Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
23-26 Ağustos 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın Pomorie kentinde düzenlenecek kültür programına Süleymanpaşa Belediyesi davet edilmiştir. Bulgaristan’ın Pomorie kentinde düzenlenecek kültür programına Belediyemizi temsilen 23-26 Ağustos 2018 tarihlerinde, Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Eşi Belgin EŞKİNAT’ın katılması, katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması, konu hakkında ilk meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Belediye Encümeninden 09.08.2018 tarihli 974 sayılı karar alındığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
15-18 Ağustos 2018 tarihlerinde Kardeş Şehrimiz Romanya’nın Techirghiol Belediyesi Süleymanpaşa Belediyesini “Techirghiol Günleri” etkinliklerine davet etmiştir. Romanya’nın Techirghiol şehrinde düzenlenecek olan “Techirghiol Günleri” etkinliklerine Belediyemizi temsilen 15-17 Ağustos 2018 tarihlerinde, Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Eşi Belgin EŞKİNAT ile Belediye Meclis Üyelerimiz İlhan İMRAK, Veysel KAPLAN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Rüştü ÖZGÜN’ün katılması, katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması, konu hakkında ilk meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Belediye Encümeninden 02.08.2018 tarihli 952 sayılı karar alındığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarihli ve 216 sayılı kararı ile Almanya’nın Bayreuth şehrinde 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Richard-Wagner 2018 Festivaline Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul ÖZKÖK’ün 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya Bayreuth’a seyahat gerçekleştirmesi, bu seyahatin yol, konaklama ve iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmıştır. Fakat Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul ÖZKÖK iş yoğunluğu sebebiyle katılamayacağından yerine yine Hürriyet Gazetesinden Savaş ÖZBEY’in bahse konu seyahati gerçekleştirmesi, bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve konu hakkında ilk meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Belediye Encümeninden 06.08.2018 tarihli ve 957 sayılı karar alındığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 248 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, resmi kurum alanı olan 248 ada 10 parsel ile tevhidi gerektiğinden adı geçen taşınmazların Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredilmesi veya Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan ve tapuda 1645 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1645 ada A parselin ve belediyemize ait 1645 ada 16 ve 17 parsellerin 1645 ada 8-9-10-11 parsellerle tevhit işleminin yapılmak üzere şatışının ve tevhit işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesindeki Hüseyin Arıtepe Sokak ile Kazım Ayvaz Sokak arasında ve 1414 ada 15 parsel ile 1416 ada 22 parsel arasında bulunan sokağa Osman AKMAN sokak isminin verilmesi talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.09.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Marina Sokak, No:3 (tapuda; 1709 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024