Meclis Kararları

2018 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 12.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarını İzlenmesi isimli proje ile aşağıda belirtilen ana amaçlara ulaşma hedeflenmektedir. -Marmara Denizinin alt ve üst su katmanlarındaki genel durumun saptanması, -Söz konusu bölgenin ekolojik özellikleri, Fuane ve Florası ve Oşinografik özellikleri hakkında bir veri tabanı oluşturması, -Uzun yıllardan beri Marmara’da gerçekleştirilmiş çalışmaların sonuç ve verilerinden yararlanılarak, değişim hız ve trendinin saptanması, -Marmara Denizi’nde çeşitli amaçlarla ele alınacak projeler ve tasarımlar için gerekli bilimsel veri tabanı ve öneri paketlerinin oluşturulması, -Vakıf programlarında yer alan proje konuları ile ilgili öğrencilere eğitim ve öğretim amaçlı uygulamalar yaptırılarak bu konularda verimliliğin sağlanması, -Marmara Denizi çevresinde, bu proje kapsamındaki konularda yapılabilecek çalışmalara ilişkin olanaklara sahip, ancak birbirinden ayrı ve iletişim açısından son derece kısıtlı grupların birlikteliğini sağlayacak bir zemin oluşturulması, -Yapılacak gözlem, analiz ve bunlara dayalı orijinal yorumlar içeren ve her biri başlı başına değer taşıyacak orijinal bilimsel yayınların meydana gelmesini sağlamaktır. İlçemizin sahillerinin ve denizinin insan sağlığına ve yaşanabilir bir çevre anlayışına uygun hale getirilebilmesi ve doğal ekosistemin korunabilmesi amacıyla Marmara Denizinin Kirliliğinin ölçülebilmesi için gereken çalışmaların MAREM Marmara Environmental Monitoring Project kapsamında Sevinç-Erdal İNÖNÜ vakfı tarafından gerçekleştirilebilmesi için, Marmara Denizinin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi süreğen projenin 2018 yaz ayağı arazi ölçüm çalışmasının gerçekleşebilmesi için, 25-30m uzunlukta, derin su örneklemede kullanmak üzere 10mm çaplı en az 4000m çelik halat kapasiteli, -18°C derece soğuk depo olanaklı, Marmara Denizi genelinde çalışmanın süreceği planlanan 20 günlük periyotta 22 bilimsel personeli sürekli barındıracak özelliklere sahip, örnekleme için su ürünleri avlama olanaklarına sahip, aletler için sürekli 220 volt tedarikli bir teknenin kiralama ve yakıt giderleri dahil 55.000TL+KDV öngörülen bedelin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 01. Ocak.2017 tarihinden itibaren, Avrupa, Dünya Şampiyonlarında ve Olimpiyat Oyunlarında ilk 3 (üç) e giren sporcuların ayda 2.000,00 TL.ile ödüllendirilmelerine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3074 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0,35 KAKS:1,40 yapılaşma koşullarına sahip olmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Bisanthe Photo Festivali kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu altyapısı üzerinde yapılacak olan ulusal online (çevrimiçi)yarışmalarının duyuru, onay ve hizmet bedeli olarak 3.500,00 (üçbinbeşyüz) TL+%18 KDV’nin (toplam tutar olarak 4.130,00 (dörtbinyüzotuz) TL.TFSF İktisadi İşletmesinin Türkiye Garanti Bankası Ankara Necatibey Şubesinin ilgili hesap numaralarına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesinden ödenmesine; Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Çocuk Hakları Birimi tarafından Babalar Günü Etkinlikleri kapsamında ‘Babamla Muhteşem İkiliyiz Yarışması’ ’düzenlenmesi planlandığından; yarışmada dereceye giren ilk 20 Çocuk Kulübü üyesi çocuğun ödül olarak, babaları ile birlikte 2 gün 1 gece konaklamalı Nasuh Mahruki Liderlik Kampına gönderilmesi ve ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine; Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan ‘’Süleymanpaşa Belediyesi Genç Bisanthe Umut veren Heykeltraş Yarışması’’ şartnamesinde belirtilen yarışma kapsamında dereceye giren 1.’lik Ödülü 5.000,00 TL., 2.’lik Ödülü 3.000,00 TL., 3.’lük Ödülü 2.000,00 TL., Mansiyon (2 Adet) 1.500,00 TL., Jüri Özel Ödülü (1 Adet) 1.000,00 TL. ödüllerin verilerek ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesinden karşılanmasına; Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk Öge, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sezayi ÇETİN ‘in red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarihli toplantısında ramazan ayı içerisinde Bulgaristan da bulunan müslüman kardeşlerimizle beraber olmak ve ramazanın manevi hazzını birlikte tatmak için Kırcaali kentinde Büyükşehir Belediyesince iftar yemeği düzenlenmesi kararı alındığından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek olan iftar yemeğine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT ve Meclis Üyeleri İlhan İMRAK, Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gülferah GÜRAL, Volkan Berkay ÇAKIR, Meral ÖZDEMİR, Veysel KAPLAN, Alpay KUTAL, Edibe AKÇAKAYA, Sezayi ÇETİN, Nevzat BAHAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali Rıza ETİ, Ali DARICI, Haluk YILMAZ, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Sabri ÇINAR’dan oluşacak bir heyetin katılmalarına, yol, konaklama ve iaşe giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
28 Haziran 2018 tarihinde Fransa’nın Strasbourg şehrinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından düzenlenecek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri huzurunda verilecek “Avrupa Diploması” resmi sunumu gerçekleşeceğinden, bahse konu tarihte düzenlenecek Avrupa Diplomasi Törenine Süleymanpaşa Belediyesi davet edilmiştir. Avrupa Diploması Törenine belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyelerinden Ali Tunç SAYGUN, Gülferah GÜRAL ve Berk ÖGE’nin buna ilave olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde Tekirdağ İlinden seçilecek olan milletvekilinden katılmak isteyenlerden oluşacak heyetin, 27 Haziran- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Strasbourg’a seyahat gerçekleştirmelerine, seyahatin yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın 28 Haziran tarihinde Strasbourg şehrinde düzenlenecek Avrupa Diploması ödül törenine katılması ve 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Strasbourg’a seyahat gerçekleştirilmesi, bu seyahatin yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması ve bu konu hakkında ilk meclis toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi hususunda belediye encümeninde 31.05.2018 tarihli 713 sayılı karar alınmış olduğu bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu ve Yavuz Mahallesi, G19A01A4B ve G18B10B1A paftalarında bulunan park alanları içinde 2 adet trafo konulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 Ada 321 nolu parselin, 3027 Ada 324 nolu parsel ile takası konusunun; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Cihankent 1 Tatil Sitesinin güneyinde bulunan tescilsiz alanın içkili yer bölgesine alınıp alınmayacağı konusunun Çevre Sağlık Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan DostEli Aşevine artan talepler doğrultusunda sıcak yemek dağıtım aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şase Kamyonet ( BB Van ) N1 sınıfı, en az 1300cm3 ve en az 6 euro sınıfında motor hacmi, en az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu, turbo dizel ve intercooler sistemine sahip, motor gücü en az 90 HP ve üzerinde, maksimum tork en az 200 Nm ve üzerinde özelliklere sahip kamyonet alımına ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen aracın 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine (Ek Cümle: 03/07/2015 tarih 5393/85 mb) göre 2018 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Fen İşleri Müdürlüğü’nün Kereste ve Kereste Ürünü Alımları bütçesinden 60.000,00 TL, Kara Taşıtı Alımları bütçesinden 200.000,00 TL, Hareketli İş Makinesi Alımları bütçesinden 500.000,00 TL, Sosyal Tesis Mefruşat Alımları bütçesinden 200.000,00 TL, Sosyal Tesisler bütçesinden 100.000,00 TL’nin, Yol Yapım Giderleri bütçesine 1.060.000,00 TL aktarım işleminin yapılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Etüt Proje Müdürlüğü’nün Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri bütçesinden 200.000,00 TL, Plan Proje Alımları bütçesinden 700.000,00 TL ve Proje Giderleri bütçesinden 150.000,00TL’nin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Kalkınma Ajanslarına 435.000,00 TL ve TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Bütçesine 615.000,00 TL aktarım işleminin yapılması Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, ve Sezayi ÇETİN’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Belediye Meclisi’nin 03.10.2007 tarih ve 289 numaralı kararı ile ‘(1920-25) Bel. Bşk. Hilmi Bey Parkı’ olarak isimlendirilmiş olan Değirmenaltı Mahallesi Palamut Sokak ve Açelya Sokak’ın kesiştiği park alanının adının, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda ‘Muhtar Faik Baba Parkı’ olarak değiştirilmesine; 100. Yıl Mahallesi Dürüst Sokak, Karataş Sokak ve Şölen Sokakların arasında kalan isimsiz park alanına da ‘(1920-25) Bel. Bşk. Hilmi Bey Parkı’ isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İçişleri Bakanlığı’nın 26490 sayılı 11.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin tüm belediyeleri kapsayıcı nitelik arz etmesi nedeniyle, Belediye Meclisimizin 02.07.2014 tarih ve 132 numaralı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 117 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının ve talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 20.07.2017 tarih 4217 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla tescil şerhi kaldırılmış olup bu karar doğrultusunda yapılan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda, 1705 parselin bulunduğu yapı adasını bütünlemeye yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşı komisyon kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarih 2017/1873 sayılı Kararına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu önleme bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarih 2018/55 K. Sayılı kararına istinaden Süleymanpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1148 parsel sayılı taşınmazın güneyinden geçen yolun 10 metreye düşürülmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tercihli ticari alanların belirlenmesine yönelik önergenin kent içinde ihtiyaç duyulan bazı cadde veya sokaklarda tercihli ticaret alanlarının belirlenmesinin uygun olmadığı Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarih ve E.2440 sayılı yazısında belirtilmekte olup, bu şekilde gelen taleplerin ada bazında fonksiyon değişikliği yapılarak değerlendirilmesi gerektiğinden önergenin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, G19A02B1A, G19A02B1C, G19A02B1D numaralı paftalarda, Namık Kemal Üniversitesi alanına ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve E.2440 sayılı yazısında Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında yer alan 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesinin de eklenmesine dair sunulan ve 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 13.12.2017 tarih ve 1391 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (k) bendine ve 26. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiş olduğundan, 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, 1.15 nolu plan hükmünün 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararından önceki haline döndürülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere ödenek aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan ve tapuda 109 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmının ihdas edilecek parsel ile takas yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan tapuda, 116 ada 4 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 116 ada 4 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca taksi durakları projesinin hayata geçirilmesi ve belediyemize bağışlanmak istenen taksi duraklarının kabul edilmesi maksadıyla sosyal yardım ve bağış sözleşmesi yapmak üzere belediye başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a protokol / sözleşme yapma yetkisi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Kara Taşıtı Alımları bütçesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Bütçesine aktarım işleminin yapılması talebinin geri çekilerek karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Etüt Proje Müdürlüğünün Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri, Plan Proje Alımları ve Proje Giderleri bütçelerinden, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Kalkınma Ajanslarına ve TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Bütçelerine aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Şehit Aydın BALIM’ın isminin Süleymanpaşa İlçesinde bir sokağa verilmesi talep edildiğinden, söz konusu taleple ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak çalışmaya dayanak oluşturmak üzere konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün 07.05.2018 tarihli ve 12026639-757.01-E.14802 sayılı yazısı ile görüş sorulduğundan konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 168 ada 2 parselde kayıtlı belediyemize ait taşınmazın 168 ada 18, 19, 27 ve 28 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarıyla takas ve sonrası satışı talep edildiğinden, takas ve satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çanakçı Mahallesinde bulunan tapuda, 169 ada 8 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 169 ada 7 nolu parsel malikinin satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3047 adanın önünde bulunan park alanının, spor tesisi yapmak amacıyla kiralama talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.06.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi ve ilçemizin sosyal - kültürel yaşamını tanıtmak, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de hediye edilmek amacıyla 3. Mutlugiller Öykü Yarışması düzenleneceğinden, dereceye giren her öykü için “1.000TL Telif Ödülü” ödemesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024