Meclis Kararları

2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize, çevresindeki yerleşim birimlerinden gelen vatandaşlarımızın otel konforunda bir ortamda ücretsiz konaklama yapabilmesi amacıyla, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde ''Süleymanpaşa Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi'' yapılabilmesi için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemize, çevresindeki yerleşim birimlerinden gelen vatandaşlarımızın otel konforunda bir ortamda ücretsiz konaklama yapabilmesi ve sağlık hizmetlerinin arttırılması amacıyla, Namık Kemal Üniversitesi bahçesinde ''Süleymanpaşa Belediyesi Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Kemoterapi Merkezi '' yapılabilmesi için Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Bilardo Şampiyonasına İlimiz temsilcisi olarak katılmaya hak kazanan sporcu Türker GÜNDOĞAN'a 1 adet bilardo ıstakası alınmasına ve harcamanın Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin duayen gazetecilerinden 23 Şubat 2019 da vefat eden rahmetli Şerif BAYSALAN'ın hatırasını yaşatmak adına, mümkünse ailesinin yaşadığı sokağa veya uygun görülen bir yere isminin verilmesi talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için ihtiyaç olan Belediyeler, Üniversiteler ve Kamu Kurumlarına asfalt, parke taş, çöp konteynırı ve bilumum araç-ekipman desteği taşınır devir işlemleri noktasında karşılıklı yardım, uygulama işbirliği ve protokol yapılmasına, imzalanması hususunda; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 2533 parsel sayılı "Yol" niteliğindeki 100,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 1608 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 468,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 1438 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 263,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına,2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 1607 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 460,75 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi 2087 ada 10 parsel üzerindeki 805,34 m2 arsaya cami yapılabilmesi için Süleymanpaşa Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında gerekli protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 2525 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 713,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına,2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 2074 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 200,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına,2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 1509 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 298,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına,2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 2343 parsel sayılı "4 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası" niteliğindeki 200,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 1434 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 132,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi (Değirmenaltı) 1510 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 249,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 403 ada 1 parsel sayılı 244,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal ve kültürel hizmetlerinde kullanılması esnasında çay, kahve v.s. ihtiyaçların karşılanması amacıyla 14,00m2'lik alanı kafeterya olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü' nün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesi uyarınca açmış olduğu ihale sonucunda 15/06/2022-15/09/2022 dönemi için Belediyemizce kiralanmıştır. Söz konusu kiralananın kira bedeli % 3 fazlası ile Belediyemiz şirketince işletilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Rıza ŞAHİN, Hasan YENİPAZARLI ve Sabri ÖZVARDAR’a ait, seralarda hava muhalefetinden dolayı oluşan, hasar mağduriyet giderilmesi talepleri konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin tekrar değerlendirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Muhtarlık ve Turkcell tarafından verilen dilekçelerde, köyden mahalleye dönüşen Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmektedir. Talebin; GSM kulesi ve geniş kapsamlı olmaması nedeniyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla, yıllık 1.000TL bedel ile izin verilmesine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı 4131,57 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanında" kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. Belediye Meclisi' nin 07/07/2020 tarih ve 199 sayılı kararı ile Kamulaştırma talebinin, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14/04/2021 tarih ve 813 ile 814 sayılı kararları ile plan değişikliği olmuştur. Güncel durumda parsel "Özel Kültürel Tesis" alanında kalmaktadır. "Özel Kültürel Tesis" alanında kalması nedeniyle Kamulaştırma Kararının iptaline Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 317 karar numarası ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Belediyenin yetki alanında kalan Mahallelerinde bulunan Elektronik Haberleşme İstasyonlarının 2021 yılı için yer kullanım bedeli yıllık 30.528,00 TL olarak belirlenmiş olup Belde Belediyesi iken kapanarak Mahalleye dönüşen yerler ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %40 indirimli olarak uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmede; 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedelinin Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden; Elektronik Haberleşme İstasyonlarının yer kullanım bedeli konusunun üç katı olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi 515 ada 127 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanı; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 06.03.2019 tarih ve 80 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 12.06.2019 tarih ve 581 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi 140 ada 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilen konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024