Meclis Kararları

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 11.000.000,00TL olan sermayesinin şirket faaliyetlerini genişletmek amacıyla 2.000.000,00TL nakdi arttırılarak, 13.000.000,00TL'ye çıkartılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2021 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
"Süleymanpşa'nın Renkleri" temalı fotoğraf yarışmasının Mayıs -Temmuz aylarında düzenlenmesi planlandığından, etkinlikte görev alacak jüri üyelerinin ulaşım, konaklama, yemek ücretleri ve katılım ücretleri ile dereceye giren katılımcılara tabloda yer alan ödüllerin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Ekmek ve Unlu Mamulleri Üretici Derneği arasında işbirliği protokolü kapsamında 06.05.2022 tarihinde Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL ve Dernek Başkanı Aydın DÜVENCİ tarafından işbirliği protokolü imzalanmıştır. İşbirliği protokolünün Belediyemiz Meclisi'nde onaylanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yunanistan'ın Selanik şehrine 24-25-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan geziye sorumlu öğretmen ve ödül alan öğrenciler ile Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ALP, Tercuman olarak Sevcan ÖNBEY'in katılmasına, seyahat giderlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 196. Sokak, 200. Sokak, 255. Sokak, 257. Sokaklar arasında İmar Planında park alanında kalan taşınmaz bulunmaktadır. Yapılaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerimiz içerisinde yer alan Atatürk Mahallesi 196. Sokak, 200. Sokak, 255. Sokak, 257. Sokaklar arasında olan park alanına çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulduğundan söz konusu park alanı için hazırlanan projenin uygulanması şartı ile söz konusu taşınmazın 10 (on) yıl süreli kiralanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Taşyolu Sokak, Tapuda; Köseilyas Mahallesi, 2468 parselin yanında bulunan İmar Planında park alanında kalan taşınmaz bulunmaktadır.Yapılaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerimiz içerisinde yer alan Namık Kemal Mahallesi, Taşyolu Sokak, Tapuda; Köseilyas Mahallesi, 2468 parselin yanında bulunan park alanına çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulduğundan söz konusu park alanı için hazırlanan projenin uygulanması şartı ile söz konusu taşınmazın 10 (on) yıl süreli kiralanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Uysallar Sokak ile Ulu Sokak arasında İmar Planında park alanında kalan taşınmaz bulunmaktadır.Yapılaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerimiz içerisinde yer alan 100. Yıl Mahallesi, Uysallar Sokak ile Ulu Sokak arasında olan park alanına çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulduğundan söz konusu park alanı için hazırlanan projenin uygulanması şartı ile söz konusu taşınmazın 10 (on) yıl süreli kiralanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2551 ada 1 parsel ile 2552 ada 1 parsel arasında olan ve İmar Planında park alanında kalan taşınmaz bulunmaktadır. Yapılaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerimiz içerisinde yer alan Hürriyet Mahallesi 2551 ada 1 parsel ile 2552 ada 1 parsel arasında olan park alanına çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulduğundan söz konusu park alanı için hazırlanan projenin uygulanması şartı ile söz konusu taşınmazın 10 (on) yıl süreli kiralanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 215 ada 15 parselin bitişiğinde ve Şehit Muharrem Yanal Sokaktan cephe alan İmar Planında park alanında kalan taşınmaz bulunmaktadır. Yapılaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerimiz içerisinde yer alan Hürriyet Mahallesi, 215 ada 15 parselin bitişiğinde ve Şehit Muharrem Yanal Sokaktan cephe alan park alanına çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yapabilecekleri alanlara ihtiyaç duyulduğundan söz konusu park alanı için hazırlanan projenin uygulanması şartı ile söz konusu taşınmazın 10 (on) yıl süreli kiralanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
02/03/2021 tarih, 75 sayılı Belediye Meclisi ile alınmış olan; 2022 yılı için Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine 12 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kamu yatırımı olarak ve finansmanının Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Belediye bütçesinden karşılanarak proje kapsamında, Mülkiyeti "Kamu Orta Malı" geçen İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 2507 parsel sayılı 222.836,82m2 yüzölçümlü "Mera" nitelikli taşınmazın ekli krokide gösterilen 30.000,00m2 lik kısmının, Trap Ata Sporu ve Sosyal Tesis olarak kullanılması amacıyla Belediyemize tahsis edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisimizin 04.01.2022 tarih ve 36 sayılı kararın iptal edilerek; Asfalt Yapımı işi için İller Bankası A.Ş.’den 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinin 06.04.2021 tarihinde ihalesi yapılarak, 30.04.2021 tarihinde yıllara sari toplamda KDV dahil 20.629.350,00 TL'lik sözleşmesi imzalanmıştır. Asfalt ihalesinin iş artışı ve artan fiyat farkı hesaplamalarından dolayı Ek Finansman ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu nedenle bu sezonda yapılacak asfaltlama çalışmaları için İller Bankasından Nakdi ve Gayri nakdi 25.000.000,00TL (yirmibeşmilyonTL) kredi talebinde bulunulacaktır. Belediye Meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere 25.000.000,00TL (yirmibeşmilyonTL) borçlanma izni verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi 1788 parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
24 Temmuz tarihinde ilkinin yapılacağı "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Birlik ve Beraberlik Kültür Pikniği" ismi altında yapılacak olan etkinliğin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Tekirdağ Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Tekirdağ Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde Vatan Mahallesi kapsamında bölgesel ölçekte yapılması planlanan ekte sınırları gösterilen 445.41 ha alanı kapsayan plan değişikliği çalışmasının içerisinde kalan 112 ha'lık Tarım Alanı fonksiyonundaki alanın “Tarım Dışı Kullanım İzninin” alınabilmesi amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilebilecek Kamu Yararı Kararı’nın alınması için gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2518 ada 11 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabülüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabülüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Asus Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. Tekirdağ Kurumsal Bayi Aksiyon Bilişim İlt. Ltd. Şti. vermiş olduğu dilekçeleri ile şartlı bağıştan vazgeçtiklerini bildirdiğinden konunun geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisinden karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş..’nin 11.000.000,00 TL olan sermayesinin şirket faaliyetlerini genişletmek amacıyla 2.000.000,00 TL nakdi arttırılarak, 13.000.000,00 TL'ye çıkartılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2021 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.05.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yunanistan Yassıköy Belediyesi tarafından 4-5 Haziran 2022'de düzenlenecek 20. Kiraz Festivaline Belediyemiz davet edilmiştir.Söz konusu festivale Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Meclis üyeleri, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve sanat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ALP’in, Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KAYI’nın ve Belediyemizde görevli şirket personelleri Turhan DURUKAN, Aliş GÜR, Enes YÜKSEL ve Sevcan ÖNBEY’in katılmasına , seyahat giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024