Meclis Kararları

2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
10.08.2021 tarih ve 7725 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararına istinaden hazırlanan Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi 564 ada 78 parsel, 1819 ada 1 parsel, 2231 ada 154 parsel, 2229 ada 143 parsel, 2232 ada 155 parsel, 2233 ada 156 parsel, 2234 ada 157 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 8 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 313 ada 4 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 8 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
“Karacakılavuz Keşkek Şenliği" harcamasının 650.000,00TL, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" harcamasının 300.000,00TL olarak yeniden belirlenmesine ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek bütçesi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna 8 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Sporcularından, Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonasında en fazla altın madalya kazanan sporcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Emirhan AKÇAKOCA’ya 10.000,00TL nakdi ödül verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Önergede belirtilen konularla ilgili Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin seralarında çalıştırılmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü envanterine katılacak olan 1 adet bahçe traktörü'nün (sera traktörü) T cetveline işlenmesine 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararına istinaden hazırlanan Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinin daha etkin ve en iyi şekilde sağlamak, yönlendirmek, koordine etmek için, 1 adet hafif ticari araç ile 1 adet açık kasa kamyonet'in 2022 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresindeki Hizmet binamızın bulunduğu taşınmazın, Trakya Kalkınma Ajansından 1 (bir) yıl süre ile kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yapılacak protokolün düzenlenmesine ve bu hususta pazarlık yapmak için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi hudutlarında bulunan tapuda Gündoğdu Mahallesi 2884 ve 2742 adalar arasında kalan tescilsiz "Rekreasyon ve Yeraltı Kültürel Tesis Alanı"nın yeni bir Müze binası yapılması amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesine ve bu hususta protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL' e yetki verilmesine 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Resmi Gazete’nin 17.04.2022 tarih ve 31812 sayısında yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik gereğince, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması gerektiğinden, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddeleri gereğince Teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Atık yönetimini sağlayarak atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve genel gider yatırım kodlarının tanımlanmasının, kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
"Karacakılavuz Keşkek Şenliği" harcamasının 650.000,00 TL, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" harcamasının 300.000,00 TL olarak yeniden belirlenmesine ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
"Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiş; ancak “Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin iki gün olarak planlandığında ilçemizin ve özelde Ferhadanlı Karpuzunun marka değerine sağlayacağı katkıdan dolayı 05-06 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atık Toplayıcıları konulu 2022/6 sayılı Genelgeye ilişkin konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 870 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100.Yıl Mahallesi 564 Ada 78 Parsel, 1819 Ada 1 Parsel, 2231 Ada 154 Parsel, 2229 Ada 143 Parsel, 2232 Ada 155 Parsel, 2233 Ada 156 Parsel, 2234 Ada 157 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kaşıkçı Mahallesi 1808 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 313 ada 4 parsel numaralı taşınmaz için İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Macaristan Macar Turan Vakfı tarafından düzenlenecek olan etkinliğe 09-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Belediye Meclis Üyesi Sabri ÇINAR ve tercüman olarak Sevcan ÖNBEY’in katılmasına ve katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından düzenlenen ilçemiz sınırları içerisinde olan liseler arası "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" adlı tiyatro yarışmasında dereceye giren okulların oyuncularına ve sorumlu öğretmenlerine 2-3-4 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan söz konusu geziye sorumlu öğretmen ve ödül alan öğrenciler ile Belediye Başkan Yardımcısı Sabri ÇINAR, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve sanat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ALP, Tercüman olarak Sevcan ÖNBEY'in katılmasına, seyahat giderlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Şehit Jandarma Onbaşı Çağrı KURT isminin Altınova’da ileride açılacak cadde veya çocuk parkına verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak, No: 9 (tapuda; 4037 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 08.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Önergede talep edilen imar parselleri içinde yeraltı çöp konteynerı ve sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerı için yer ayrılması hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında Belediyemizce çalışmaları yürütülen Alkaya-Değirmenaltı arası sahil yürüyüş yolu projesine Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametinden bağlantı yapılabilmesi, vatandaşların erişiminin kolaylaştırılması ve bu bölgede kamusal hizmetlerin artırılması amacıyla Belediyemizce resen yapılmış olduğundan itirazın reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Topağaç Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Koru Evleri Sitesi B1 Blok No:18/9' D:14'te yapılan incelemede vatandaşımızın evinin yandığı ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edilmiştir. Evi yanan kişiye ait ilgili evraklar ve raporlar sunulmuş olup, evin yenilenmesi için 10.000,00 TL. yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım Projeleri kapsamında her ay ihtiyaç sahibi ailelere 100.00 TL yüklenmesi şeklinde hayata geçirilen “İMECE KART’ın 200.00 TL' olarak uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi'nin doğalgaz arzının karşılanması amacıyla imalatları planlanan doğalgaz basınç düşürme istasyonu (BR) yeri olarak ayrılan alanın mevcuttaki yaya kaldırımı ve yolda kaldığı tespit edildiği, Belediyemiz teknik personelleri ile birlikte yerinde yapılan tespitler neticesinde belirlenmiş olan ve sunulan krokide belirtilen alana alınması konusunun kabulüne 9 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması kapsamında yürüteceği “Zirai İlaç Ambalaj Atıklarını Atmazsan Batmaz” isimli proje ve faaliyet uygulamalarının desteklenmesi maksadıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024