Meclis Kararları

2022 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek bütçesi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna oybirliği karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek bütçesi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna oybirliği karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek bütçesi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna oybirliği karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek bütçesi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna oybirliği karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek bütçesi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna oybirliği karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi, 3034 ada 28 ve 82 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübünde okçuluk branşında dört yıldır lisanlı sporcu olan gelir düzeyi düşük bir sporcumuza yarışmalara katılabilmesi için üst düzey yarışma seviyesinde "karbon yay kirişi" alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübünde okçuluk branşında dört yıldır lisanlı sporcu olan gelir düzeyi düşük bir sporcumuza yarışmalara katılabilmesi için üst düzey yarışma seviyesinde "karbon yay kirişi" alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübünde okçuluk branşında dört yıldır lisanlı sporcu olan gelir düzeyi düşük bir sporcumuza yarışmalara katılabilmesi için üst düzey yarışma seviyesinde "karbon yay kirişi" alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübünde okçuluk branşında dört yıldır lisanlı sporcu olan gelir düzeyi düşük bir sporcumuza yarışmalara katılabilmesi için üst düzey yarışma seviyesinde "karbon yay kirişi" alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübünde okçuluk branşında dört yıldır lisanlı sporcu olan gelir düzeyi düşük bir sporcumuza yarışmalara katılabilmesi için üst düzey yarışma seviyesinde "karbon yay kirişi" alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Talebin 31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihine kadar projenin hazırlanıp inşaata başlamaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılmasına belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Talebin 31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihine kadar projenin hazırlanıp inşaata başlamaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılmasına belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Talebin 31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihine kadar projenin hazırlanıp inşaata başlamaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılmasına belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Talebin 31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihine kadar projenin hazırlanıp inşaata başlamaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılmasına belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Talebin 31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihine kadar projenin hazırlanıp inşaata başlamaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılmasına belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki cadde, sokak, meydan vb. alanlarda; mevcut bilboard, clp pano ve megalight ile yeni imal edilecek bilboard, clp pano ve megalightlara reklam asma haklarının kiralanmasına ve işletilmesi işinin 7 (yedi) yıl süre ile kiralanmasının yapılmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki cadde, sokak, meydan vb. alanlarda; mevcut bilboard, clp pano ve megalight ile yeni imal edilecek bilboard, clp pano ve megalightlara reklam asma haklarının kiralanmasına ve işletilmesi işinin 7 (yedi) yıl süre ile kiralanmasının yapılmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki cadde, sokak, meydan vb. alanlarda; mevcut bilboard, clp pano ve megalight ile yeni imal edilecek bilboard, clp pano ve megalightlara reklam asma haklarının kiralanmasına ve işletilmesi işinin 7 (yedi) yıl süre ile kiralanmasının yapılmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki cadde, sokak, meydan vb. alanlarda; mevcut bilboard, clp pano ve megalight ile yeni imal edilecek bilboard, clp pano ve megalightlara reklam asma haklarının kiralanmasına ve işletilmesi işinin 7 (yedi) yıl süre ile kiralanmasının yapılmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki cadde, sokak, meydan vb. alanlarda; mevcut bilboard, clp pano ve megalight ile yeni imal edilecek bilboard, clp pano ve megalightlara reklam asma haklarının kiralanmasına ve işletilmesi işinin 7 (yedi) yıl süre ile kiralanmasının yapılmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek ihtiyacı doğmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek ihtiyacı doğmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek ihtiyacı doğmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek ihtiyacı doğmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek ihtiyacı doğmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajının Esnafları Pasaj tadilatı için bir bütçe ayırdıklarını fakat yapılacak olan tadilata ayırdıkları bütçenin yetmediğinden dolayı, tadilat için Belediye Başkanlığımızdan yardım talebi konusunun kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajının Esnafları Pasaj tadilatı için bir bütçe ayırdıklarını fakat yapılacak olan tadilata ayırdıkları bütçenin yetmediğinden dolayı, tadilat için Belediye Başkanlığımızdan yardım talebi konusunun kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajının Esnafları Pasaj tadilatı için bir bütçe ayırdıklarını fakat yapılacak olan tadilata ayırdıkları bütçenin yetmediğinden dolayı, tadilat için Belediye Başkanlığımızdan yardım talebi konusunun kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajının Esnafları Pasaj tadilatı için bir bütçe ayırdıklarını fakat yapılacak olan tadilata ayırdıkları bütçenin yetmediğinden dolayı, tadilat için Belediye Başkanlığımızdan yardım talebi konusunun kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Atlas Pasajının Esnafları Pasaj tadilatı için bir bütçe ayırdıklarını fakat yapılacak olan tadilata ayırdıkları bütçenin yetmediğinden dolayı, tadilat için Belediye Başkanlığımızdan yardım talebi konusunun kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz kayıtlarında bulunan 59 EL 556 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy ve 59 EL 546 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy’nin satışının yapılmasına, ihale dosyasının hazırlanmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz kayıtlarında bulunan 59 EL 556 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy ve 59 EL 546 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy’nin satışının yapılmasına, ihale dosyasının hazırlanmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz kayıtlarında bulunan 59 EL 556 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy ve 59 EL 546 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy’nin satışının yapılmasına, ihale dosyasının hazırlanmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz kayıtlarında bulunan 59 EL 556 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy ve 59 EL 546 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy’nin satışının yapılmasına, ihale dosyasının hazırlanmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz kayıtlarında bulunan 59 EL 556 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy ve 59 EL 546 Plakalı Renault Marka (4 Tekerlekli) Motosiklet Twizy’nin satışının yapılmasına, ihale dosyasının hazırlanmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak amacı ile Mart ve Nisan ayları içerisinde dağıtılacak olan aile başı 150TL olmak üzere toplamda 300.000TL'lik harcamanın yapılabilmesi, bu iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve tedarik işlemleri konusunda ilçemizdeki kasap esnaflarımızla protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak amacı ile Mart ve Nisan ayları içerisinde dağıtılacak olan aile başı 150TL olmak üzere toplamda 300.000TL'lik harcamanın yapılabilmesi, bu iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve tedarik işlemleri konusunda ilçemizdeki kasap esnaflarımızla protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak amacı ile Mart ve Nisan ayları içerisinde dağıtılacak olan aile başı 150TL olmak üzere toplamda 300.000TL'lik harcamanın yapılabilmesi, bu iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve tedarik işlemleri konusunda ilçemizdeki kasap esnaflarımızla protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak amacı ile Mart ve Nisan ayları içerisinde dağıtılacak olan aile başı 150TL olmak üzere toplamda 300.000TL'lik harcamanın yapılabilmesi, bu iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve tedarik işlemleri konusunda ilçemizdeki kasap esnaflarımızla protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak amacı ile Mart ve Nisan ayları içerisinde dağıtılacak olan aile başı 150TL olmak üzere toplamda 300.000TL'lik harcamanın yapılabilmesi, bu iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve tedarik işlemleri konusunda ilçemizdeki kasap esnaflarımızla protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçemiz Kumbağ Mahallesi 404 ada 1 parsel de bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kumbağ İlkokulu/Ortaokulu yapılarında kullanımında aksaklık yaşandığı aynı zamanda kullanım kapasitesi bakımından da mevcut öğrenci nüfusuna yeterli gelmediği belirtildiğinden Belediyemiz tarafından 4 (dört) derslikli bir okul yapılması talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçemiz Kumbağ Mahallesi 404 ada 1 parsel de bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kumbağ İlkokulu/Ortaokulu yapılarında kullanımında aksaklık yaşandığı aynı zamanda kullanım kapasitesi bakımından da mevcut öğrenci nüfusuna yeterli gelmediği belirtildiğinden Belediyemiz tarafından 4 (dört) derslikli bir okul yapılması talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçemiz Kumbağ Mahallesi 404 ada 1 parsel de bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kumbağ İlkokulu/Ortaokulu yapılarında kullanımında aksaklık yaşandığı aynı zamanda kullanım kapasitesi bakımından da mevcut öğrenci nüfusuna yeterli gelmediği belirtildiğinden Belediyemiz tarafından 4 (dört) derslikli bir okul yapılması talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçemiz Kumbağ Mahallesi 404 ada 1 parsel de bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kumbağ İlkokulu/Ortaokulu yapılarında kullanımında aksaklık yaşandığı aynı zamanda kullanım kapasitesi bakımından da mevcut öğrenci nüfusuna yeterli gelmediği belirtildiğinden Belediyemiz tarafından 4 (dört) derslikli bir okul yapılması talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçemiz Kumbağ Mahallesi 404 ada 1 parsel de bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Kumbağ İlkokulu/Ortaokulu yapılarında kullanımında aksaklık yaşandığı aynı zamanda kullanım kapasitesi bakımından da mevcut öğrenci nüfusuna yeterli gelmediği belirtildiğinden Belediyemiz tarafından 4 (dört) derslikli bir okul yapılması talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS' ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden Belediyemize müracaat edenlere Öğrenci Kartı oluşturulmasına ve bu karta aylık 2 GB internet ile Yahya Kemal BEYATLI Kültür Merkezinde bulunan Paşa Cafede çay ve aperatif yiyeceklerden temin edebilmeleri için aylık 50TL'nin yüklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS' ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden Belediyemize müracaat edenlere Öğrenci Kartı oluşturulmasına ve bu karta aylık 2 GB internet ile Yahya Kemal BEYATLI Kültür Merkezinde bulunan Paşa Cafede çay ve aperatif yiyeceklerden temin edebilmeleri için aylık 50TL'nin yüklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS' ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden Belediyemize müracaat edenlere Öğrenci Kartı oluşturulmasına ve bu karta aylık 2 GB internet ile Yahya Kemal BEYATLI Kültür Merkezinde bulunan Paşa Cafede çay ve aperatif yiyeceklerden temin edebilmeleri için aylık 50TL'nin yüklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS' ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden Belediyemize müracaat edenlere Öğrenci Kartı oluşturulmasına ve bu karta aylık 2 GB internet ile Yahya Kemal BEYATLI Kültür Merkezinde bulunan Paşa Cafede çay ve aperatif yiyeceklerden temin edebilmeleri için aylık 50TL'nin yüklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan YKS' ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise 11 ve 12.sınıf öğrencilerinden Belediyemize müracaat edenlere Öğrenci Kartı oluşturulmasına ve bu karta aylık 2 GB internet ile Yahya Kemal BEYATLI Kültür Merkezinde bulunan Paşa Cafede çay ve aperatif yiyeceklerden temin edebilmeleri için aylık 50TL'nin yüklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve 02.03.2022 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar müracaat edecek olan üniversiteye hazırlanan şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim ve engelli Lise 12. sınıf öğrencileri ile ihtiyaç sahibi dar gelirli ve dezavantajlı ailelerin Lise 12.sınıfta öğrenim gören çocuklarının üniversiteye giriş harçlarının Eğitim Amaçlı Diğer Transferler bütçe tertibinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve 02.03.2022 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar müracaat edecek olan üniversiteye hazırlanan şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim ve engelli Lise 12. sınıf öğrencileri ile ihtiyaç sahibi dar gelirli ve dezavantajlı ailelerin Lise 12.sınıfta öğrenim gören çocuklarının üniversiteye giriş harçlarının Eğitim Amaçlı Diğer Transferler bütçe tertibinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve 02.03.2022 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar müracaat edecek olan üniversiteye hazırlanan şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim ve engelli Lise 12. sınıf öğrencileri ile ihtiyaç sahibi dar gelirli ve dezavantajlı ailelerin Lise 12.sınıfta öğrenim gören çocuklarının üniversiteye giriş harçlarının Eğitim Amaçlı Diğer Transferler bütçe tertibinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve 02.03.2022 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar müracaat edecek olan üniversiteye hazırlanan şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim ve engelli Lise 12. sınıf öğrencileri ile ihtiyaç sahibi dar gelirli ve dezavantajlı ailelerin Lise 12.sınıfta öğrenim gören çocuklarının üniversiteye giriş harçlarının Eğitim Amaçlı Diğer Transferler bütçe tertibinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve 02.03.2022 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar müracaat edecek olan üniversiteye hazırlanan şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim ve engelli Lise 12. sınıf öğrencileri ile ihtiyaç sahibi dar gelirli ve dezavantajlı ailelerin Lise 12.sınıfta öğrenim gören çocuklarının üniversiteye giriş harçlarının Eğitim Amaçlı Diğer Transferler bütçe tertibinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 721 ada 70, 19 ve 20 parseller ile tescilsiz alanı kapsayan Park Alanı içerisinde Yaya Yolu ve Bisiklet Yolu Düzenlenmesi Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik öncelikli son sınıflar olmak üzere seviye belirleme sınavları için sınav giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik öncelikli son sınıflar olmak üzere seviye belirleme sınavları için sınav giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik öncelikli son sınıflar olmak üzere seviye belirleme sınavları için sınav giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik öncelikli son sınıflar olmak üzere seviye belirleme sınavları için sınav giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik öncelikli son sınıflar olmak üzere seviye belirleme sınavları için sınav giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde “bilgi evi /sosyal etkinlik merkezleri” açmak için Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü yapmak için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde “bilgi evi /sosyal etkinlik merkezleri” açmak için Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü yapmak için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde “bilgi evi /sosyal etkinlik merkezleri” açmak için Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü yapmak için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde “bilgi evi /sosyal etkinlik merkezleri” açmak için Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü yapmak için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz bünyesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde “bilgi evi /sosyal etkinlik merkezleri” açmak için Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü yapmak için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atatürk Mahallemizde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile, İstiklal Marşı Caddesinin kesişiminde bulunan Kozan Caddesinin isminin değiştirilerek ilçemizin duayen rahmetli gazetecilerinden Şerif BAYSALAN’ın isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne cadde ismi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atatürk Mahallemizde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile, İstiklal Marşı Caddesinin kesişiminde bulunan Kozan Caddesinin isminin değiştirilerek ilçemizin duayen rahmetli gazetecilerinden Şerif BAYSALAN’ın isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne cadde ismi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atatürk Mahallemizde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile, İstiklal Marşı Caddesinin kesişiminde bulunan Kozan Caddesinin isminin değiştirilerek ilçemizin duayen rahmetli gazetecilerinden Şerif BAYSALAN’ın isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne cadde ismi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atatürk Mahallemizde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile, İstiklal Marşı Caddesinin kesişiminde bulunan Kozan Caddesinin isminin değiştirilerek ilçemizin duayen rahmetli gazetecilerinden Şerif BAYSALAN’ın isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne cadde ismi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atatürk Mahallemizde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile, İstiklal Marşı Caddesinin kesişiminde bulunan Kozan Caddesinin isminin değiştirilerek ilçemizin duayen rahmetli gazetecilerinden Şerif BAYSALAN’ın isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne cadde ismi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı, seralarda hasar mağduriyet talebi oluşan vatandaşlarımızdan, Rıza ŞAHİN’in talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne, Hasan YENİPAZARLI’nın talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne ve Sabri ÖZVARDAR’ın gelir seviyesi yüksek olduğu gerekçesi ile talebin reddine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı, seralarda hasar mağduriyet talebi oluşan vatandaşlarımızdan, Rıza ŞAHİN’in talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne, Hasan YENİPAZARLI’nın talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne ve Sabri ÖZVARDAR’ın gelir seviyesi yüksek olduğu gerekçesi ile talebin reddine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı, seralarda hasar mağduriyet talebi oluşan vatandaşlarımızdan, Rıza ŞAHİN’in talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne, Hasan YENİPAZARLI’nın talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne ve Sabri ÖZVARDAR’ın gelir seviyesi yüksek olduğu gerekçesi ile talebin reddine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı, seralarda hasar mağduriyet talebi oluşan vatandaşlarımızdan, Rıza ŞAHİN’in talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne, Hasan YENİPAZARLI’nın talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne ve Sabri ÖZVARDAR’ın gelir seviyesi yüksek olduğu gerekçesi ile talebin reddine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı, seralarda hasar mağduriyet talebi oluşan vatandaşlarımızdan, Rıza ŞAHİN’in talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne, Hasan YENİPAZARLI’nın talebinin 5.000TL ödenmek koşulu ile kabulüne ve Sabri ÖZVARDAR’ın gelir seviyesi yüksek olduğu gerekçesi ile talebin reddine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Belediye Encümenince satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Belediye Encümenince satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Belediye Encümenince satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Belediye Encümenince satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Belediye Encümenince satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU ve Cenk KORKMAZ’ın red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 6 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 6 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 6 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 6 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 6 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin sunulan ve Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin sunulan ve Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin sunulan ve Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin sunulan ve Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin sunulan ve Uygulama İmar Planı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliği düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine, etkinliğin düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliği düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine, etkinliğin düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliği düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine, etkinliğin düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliği düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine, etkinliğin düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliği düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesine, etkinliğin düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 14 parsel sayılı 273,00 m2 yüzölçümlü, 15 parsel sayılı 278,00 m2 yüzölçümlü, 16 parsel sayılı 283,00 m2 yüzölçümlü ve 17 parsel sayılı 889,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 14 parsel sayılı 273,00 m2 yüzölçümlü, 15 parsel sayılı 278,00 m2 yüzölçümlü, 16 parsel sayılı 283,00 m2 yüzölçümlü ve 17 parsel sayılı 889,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 14 parsel sayılı 273,00 m2 yüzölçümlü, 15 parsel sayılı 278,00 m2 yüzölçümlü, 16 parsel sayılı 283,00 m2 yüzölçümlü ve 17 parsel sayılı 889,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 14 parsel sayılı 273,00 m2 yüzölçümlü, 15 parsel sayılı 278,00 m2 yüzölçümlü, 16 parsel sayılı 283,00 m2 yüzölçümlü ve 17 parsel sayılı 889,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 14 parsel sayılı 273,00 m2 yüzölçümlü, 15 parsel sayılı 278,00 m2 yüzölçümlü, 16 parsel sayılı 283,00 m2 yüzölçümlü ve 17 parsel sayılı 889,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5762 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5762 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5762 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5762 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5762 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parselleri arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parselleri arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parselleri arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parselleri arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.03.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parselleri arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024