Meclis Kararları

2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 195.000.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 40.000.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 235.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 235.000.000,00TL.hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 13.10.2020 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 195.000.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 40.000.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 235.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 235.000.000,00TL.hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 13.10.2020 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 195.000.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 40.000.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 235.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 235.000.000,00TL.hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 13.10.2020 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 195.000.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 40.000.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 235.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 235.000.000,00TL.hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 13.10.2020 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 195.000.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 40.000.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 235.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 235.000.000,00TL.hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 13.10.2020 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2021 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları içeren 2021 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verildiği görülmüştür. Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan izleme değerlendirme sistemi kurulmuş olup, 2021 Performans Programının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları içeren 2021 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verildiği görülmüştür. Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan izleme değerlendirme sistemi kurulmuş olup, 2021 Performans Programının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları içeren 2021 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verildiği görülmüştür. Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan izleme değerlendirme sistemi kurulmuş olup, 2021 Performans Programının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları içeren 2021 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verildiği görülmüştür. Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan izleme değerlendirme sistemi kurulmuş olup, 2021 Performans Programının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 13.10.2020
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları içeren 2021 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verildiği görülmüştür. Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan izleme değerlendirme sistemi kurulmuş olup, 2021 Performans Programının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ek’li cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; aktarım yapılmasının uygunluğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ek’li cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; aktarım yapılmasının uygunluğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ek’li cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; aktarım yapılmasının uygunluğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ek’li cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; aktarım yapılmasının uygunluğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Ek’li cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; aktarım yapılmasının uygunluğuna, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşağıdaki cetvelde Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ve Yatırım Kodları belirtilen bütçe tertiplerinden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine istinaden aktarım yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu önergeye istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu önergeye istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu önergeye istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu önergeye istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu önergeye istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Diğer Giderler Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Diğer Giderler Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Diğer Giderler Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Diğer Giderler Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Diğer Giderler Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte ekli cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması gerektiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu işçi ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için; Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden ekli cetvelde belirtilen ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu işçi ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için; Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden ekli cetvelde belirtilen ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu işçi ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için; Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden ekli cetvelde belirtilen ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu işçi ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için; Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden ekli cetvelde belirtilen ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrolu işçi ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için; Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden ekli cetvelde belirtilen ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parsel ile ilgili sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parsel ile ilgili sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parsel ile ilgili sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parsel ile ilgili sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parsel ile ilgili sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Ticaret Sicilinin 11488 numarasında kayıtlı Tuna Boyu İnşaat Taahhüt Hafriyat Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Belediyemize bedelsiz hibe yoluyla bağışlanmasının kabulü ile hisselerinin tamamını hiçbir bedel ödemeden Süleymanpaşa Belediyesine devir almaya, hisseleri devir alınan şirkette ortak olarak veya yönetim kurulunda her hususta temsil ve ilzam etmeye Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL ‘e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Ticaret Sicilinin 11488 numarasında kayıtlı Tuna Boyu İnşaat Taahhüt Hafriyat Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Belediyemize bedelsiz hibe yoluyla bağışlanmasının kabulü ile hisselerinin tamamını hiçbir bedel ödemeden Süleymanpaşa Belediyesine devir almaya, hisseleri devir alınan şirkette ortak olarak veya yönetim kurulunda her hususta temsil ve ilzam etmeye Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL ‘e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Ticaret Sicilinin 11488 numarasında kayıtlı Tuna Boyu İnşaat Taahhüt Hafriyat Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Belediyemize bedelsiz hibe yoluyla bağışlanmasının kabulü ile hisselerinin tamamını hiçbir bedel ödemeden Süleymanpaşa Belediyesine devir almaya, hisseleri devir alınan şirkette ortak olarak veya yönetim kurulunda her hususta temsil ve ilzam etmeye Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL ‘e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Ticaret Sicilinin 11488 numarasında kayıtlı Tuna Boyu İnşaat Taahhüt Hafriyat Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Belediyemize bedelsiz hibe yoluyla bağışlanmasının kabulü ile hisselerinin tamamını hiçbir bedel ödemeden Süleymanpaşa Belediyesine devir almaya, hisseleri devir alınan şirkette ortak olarak veya yönetim kurulunda her hususta temsil ve ilzam etmeye Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL ‘e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Ticaret Sicilinin 11488 numarasında kayıtlı Tuna Boyu İnşaat Taahhüt Hafriyat Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Belediyemize bedelsiz hibe yoluyla bağışlanmasının kabulü ile hisselerinin tamamını hiçbir bedel ödemeden Süleymanpaşa Belediyesine devir almaya, hisseleri devir alınan şirkette ortak olarak veya yönetim kurulunda her hususta temsil ve ilzam etmeye Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL ‘e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu sokakların yol güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ‘’Süleymanpaşa Sokak Sağlıklaştırma’’ işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinler ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu sokakların yol güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ‘’Süleymanpaşa Sokak Sağlıklaştırma’’ işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinler ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu sokakların yol güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ‘’Süleymanpaşa Sokak Sağlıklaştırma’’ işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinler ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu sokakların yol güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ‘’Süleymanpaşa Sokak Sağlıklaştırma’’ işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinler ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu sokakların yol güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ‘’Süleymanpaşa Sokak Sağlıklaştırma’’ işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinler ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 775 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında alınan 04/02/2020 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için Kamu Orta Malı ve Çayır vasfından çıkarılmasına, Belediyemiz adına tahsis veya devir iş ve işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 775 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında alınan 04/02/2020 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için Kamu Orta Malı ve Çayır vasfından çıkarılmasına, Belediyemiz adına tahsis veya devir iş ve işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 775 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında alınan 04/02/2020 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için Kamu Orta Malı ve Çayır vasfından çıkarılmasına, Belediyemiz adına tahsis veya devir iş ve işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 775 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında alınan 04/02/2020 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için Kamu Orta Malı ve Çayır vasfından çıkarılmasına, Belediyemiz adına tahsis veya devir iş ve işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 775 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz hakkında alınan 04/02/2020 tarih ve 81 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için Kamu Orta Malı ve Çayır vasfından çıkarılmasına, Belediyemiz adına tahsis veya devir iş ve işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1117 ada 1 parsel numaralı taşınmazın plan değişikliği nedeniyle Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesine, ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1117 ada 1 parsel numaralı taşınmazın plan değişikliği nedeniyle Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesine, ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1117 ada 1 parsel numaralı taşınmazın plan değişikliği nedeniyle Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesine, ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1117 ada 1 parsel numaralı taşınmazın plan değişikliği nedeniyle Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesine, ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1117 ada 1 parsel numaralı taşınmazın plan değişikliği nedeniyle Maliye Hazinesi adına bedelsiz devredilmesine, ilgili iş ve işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ekli listede Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, harman yeri ve çayır vasıflı taşınmazların mülkiyetlerinin “Kamu Orta Malına” kayıt olması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ekli listede Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, harman yeri ve çayır vasıflı taşınmazların mülkiyetlerinin “Kamu Orta Malına” kayıt olması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ekli listede Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, harman yeri ve çayır vasıflı taşınmazların mülkiyetlerinin “Kamu Orta Malına” kayıt olması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ekli listede Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, harman yeri ve çayır vasıflı taşınmazların mülkiyetlerinin “Kamu Orta Malına” kayıt olması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ekli listede Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, harman yeri ve çayır vasıflı taşınmazların mülkiyetlerinin “Kamu Orta Malına” kayıt olması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütçe tertiplerinden ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütçe tertiplerinden ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütçe tertiplerinden ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütçe tertiplerinden ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan bütçe tertiplerinden ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesindeki Elit Sokaktan Planlarda 25 metrelik yol ile kesiştiği yere, 25 metrelik yoldan Karaevli istikametinde Osman Tabak Caddesine, Osman Tabak Caddesinden 3725. Sokak kesişimine, 3725. Sokaktan 3724. Sokağa kesişimine, 3724. Sokaktan 3713. Sokak kesişimine ,3713. Sokaktan 3722. Sokak kesişimine,3722 .Sokaktan 3710. Sokak kesişimine, 3710. Sokaktan Süleymanpaşa İlçe sınırı olan 3711. Sokak Sınır olarak belirlenerek sınırın İstanbul Bulvarı kısmı ve Karaevli Mahallesinin İstanbul bulvarının Alt kısmındaki alanın (Bahçelievler Sınır ile –Yenice Mahalle Sınırı) Bahçelievler Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, Ayrıca Sancar Sokak İle Atatürk Bulvarının Kesiştiği Noktadan Atatürk Bulvarı Üzerinden Kumbağ Caddesine, Kumbağ Caddesinden Kanuni Sultan Süleyman Bulvarına, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile Eski Malkara Caddesinin Kesiştiği Yer Sınır olmak üzere, belirlenen sınırın Nusratlı, Altınova ve Topağaç’a sınır olan tarafı ve bu sınıra 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarının Denize Bakan Kısmında dahil edilerek Yeni bir Mahalle Kurulmasına ve Kurulacak Olan Mahalleye VATAN MAHALLESİ isminin verilmesine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesindeki Elit Sokaktan Planlarda 25 metrelik yol ile kesiştiği yere, 25 metrelik yoldan Karaevli istikametinde Osman Tabak Caddesine, Osman Tabak Caddesinden 3725. Sokak kesişimine, 3725. Sokaktan 3724. Sokağa kesişimine, 3724. Sokaktan 3713. Sokak kesişimine ,3713. Sokaktan 3722. Sokak kesişimine,3722 .Sokaktan 3710. Sokak kesişimine, 3710. Sokaktan Süleymanpaşa İlçe sınırı olan 3711. Sokak Sınır olarak belirlenerek sınırın İstanbul Bulvarı kısmı ve Karaevli Mahallesinin İstanbul bulvarının Alt kısmındaki alanın (Bahçelievler Sınır ile –Yenice Mahalle Sınırı) Bahçelievler Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, Ayrıca Sancar Sokak İle Atatürk Bulvarının Kesiştiği Noktadan Atatürk Bulvarı Üzerinden Kumbağ Caddesine, Kumbağ Caddesinden Kanuni Sultan Süleyman Bulvarına, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile Eski Malkara Caddesinin Kesiştiği Yer Sınır olmak üzere, belirlenen sınırın Nusratlı, Altınova ve Topağaç’a sınır olan tarafı ve bu sınıra 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarının Denize Bakan Kısmında dahil edilerek Yeni bir Mahalle Kurulmasına ve Kurulacak Olan Mahalleye VATAN MAHALLESİ isminin verilmesine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesindeki Elit Sokaktan Planlarda 25 metrelik yol ile kesiştiği yere, 25 metrelik yoldan Karaevli istikametinde Osman Tabak Caddesine, Osman Tabak Caddesinden 3725. Sokak kesişimine, 3725. Sokaktan 3724. Sokağa kesişimine, 3724. Sokaktan 3713. Sokak kesişimine ,3713. Sokaktan 3722. Sokak kesişimine,3722 .Sokaktan 3710. Sokak kesişimine, 3710. Sokaktan Süleymanpaşa İlçe sınırı olan 3711. Sokak Sınır olarak belirlenerek sınırın İstanbul Bulvarı kısmı ve Karaevli Mahallesinin İstanbul bulvarının Alt kısmındaki alanın (Bahçelievler Sınır ile –Yenice Mahalle Sınırı) Bahçelievler Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, Ayrıca Sancar Sokak İle Atatürk Bulvarının Kesiştiği Noktadan Atatürk Bulvarı Üzerinden Kumbağ Caddesine, Kumbağ Caddesinden Kanuni Sultan Süleyman Bulvarına, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile Eski Malkara Caddesinin Kesiştiği Yer Sınır olmak üzere, belirlenen sınırın Nusratlı, Altınova ve Topağaç’a sınır olan tarafı ve bu sınıra 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarının Denize Bakan Kısmında dahil edilerek Yeni bir Mahalle Kurulmasına ve Kurulacak Olan Mahalleye VATAN MAHALLESİ isminin verilmesine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesindeki Elit Sokaktan Planlarda 25 metrelik yol ile kesiştiği yere, 25 metrelik yoldan Karaevli istikametinde Osman Tabak Caddesine, Osman Tabak Caddesinden 3725. Sokak kesişimine, 3725. Sokaktan 3724. Sokağa kesişimine, 3724. Sokaktan 3713. Sokak kesişimine ,3713. Sokaktan 3722. Sokak kesişimine,3722 .Sokaktan 3710. Sokak kesişimine, 3710. Sokaktan Süleymanpaşa İlçe sınırı olan 3711. Sokak Sınır olarak belirlenerek sınırın İstanbul Bulvarı kısmı ve Karaevli Mahallesinin İstanbul bulvarının Alt kısmındaki alanın (Bahçelievler Sınır ile –Yenice Mahalle Sınırı) Bahçelievler Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, Ayrıca Sancar Sokak İle Atatürk Bulvarının Kesiştiği Noktadan Atatürk Bulvarı Üzerinden Kumbağ Caddesine, Kumbağ Caddesinden Kanuni Sultan Süleyman Bulvarına, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile Eski Malkara Caddesinin Kesiştiği Yer Sınır olmak üzere, belirlenen sınırın Nusratlı, Altınova ve Topağaç’a sınır olan tarafı ve bu sınıra 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarının Denize Bakan Kısmında dahil edilerek Yeni bir Mahalle Kurulmasına ve Kurulacak Olan Mahalleye VATAN MAHALLESİ isminin verilmesine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesindeki Elit Sokaktan Planlarda 25 metrelik yol ile kesiştiği yere, 25 metrelik yoldan Karaevli istikametinde Osman Tabak Caddesine, Osman Tabak Caddesinden 3725. Sokak kesişimine, 3725. Sokaktan 3724. Sokağa kesişimine, 3724. Sokaktan 3713. Sokak kesişimine ,3713. Sokaktan 3722. Sokak kesişimine,3722 .Sokaktan 3710. Sokak kesişimine, 3710. Sokaktan Süleymanpaşa İlçe sınırı olan 3711. Sokak Sınır olarak belirlenerek sınırın İstanbul Bulvarı kısmı ve Karaevli Mahallesinin İstanbul bulvarının Alt kısmındaki alanın (Bahçelievler Sınır ile –Yenice Mahalle Sınırı) Bahçelievler Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, Ayrıca Sancar Sokak İle Atatürk Bulvarının Kesiştiği Noktadan Atatürk Bulvarı Üzerinden Kumbağ Caddesine, Kumbağ Caddesinden Kanuni Sultan Süleyman Bulvarına, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile Eski Malkara Caddesinin Kesiştiği Yer Sınır olmak üzere, belirlenen sınırın Nusratlı, Altınova ve Topağaç’a sınır olan tarafı ve bu sınıra 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarının Denize Bakan Kısmında dahil edilerek Yeni bir Mahalle Kurulmasına ve Kurulacak Olan Mahalleye VATAN MAHALLESİ isminin verilmesine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi Tapuda 8 Pafta 506,507 ve1237 nolu adreslerde bulunan taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi Tapuda 8 Pafta 506,507 ve1237 nolu adreslerde bulunan taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi Tapuda 8 Pafta 506,507 ve1237 nolu adreslerde bulunan taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi Tapuda 8 Pafta 506,507 ve1237 nolu adreslerde bulunan taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi Tapuda 8 Pafta 506,507 ve1237 nolu adreslerde bulunan taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi 2020–2024 yılları Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi 2020–2024 yılları Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi 2020–2024 yılları Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi 2020–2024 yılları Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi 2020–2024 yılları Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından, bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesi ve 6. Maddesi doğrultusunda söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından, bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesi ve 6. Maddesi doğrultusunda söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından, bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesi ve 6. Maddesi doğrultusunda söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından, bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesi ve 6. Maddesi doğrultusunda söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından, bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesi ve 6. Maddesi doğrultusunda söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın kabul oylarına karşı, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, VE Ali Rıza ETİ’nin bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın kabul oylarına karşı, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, VE Ali Rıza ETİ’nin bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın kabul oylarına karşı, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, VE Ali Rıza ETİ’nin bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın kabul oylarına karşı, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, VE Ali Rıza ETİ’nin bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın kabul oylarına karşı, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, VE Ali Rıza ETİ’nin bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İçinde bulunduğu binanın yıkılacak olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyacak olan Şehit ve Gaziler Derneği’ne yer tahsis edilmesi talebinin Belediyemizin İlçemizde yer alan tüm dernekler ile ilgili çalışmaları bulunması nedeniyle İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İçinde bulunduğu binanın yıkılacak olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyacak olan Şehit ve Gaziler Derneği’ne yer tahsis edilmesi talebinin Belediyemizin İlçemizde yer alan tüm dernekler ile ilgili çalışmaları bulunması nedeniyle İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İçinde bulunduğu binanın yıkılacak olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyacak olan Şehit ve Gaziler Derneği’ne yer tahsis edilmesi talebinin Belediyemizin İlçemizde yer alan tüm dernekler ile ilgili çalışmaları bulunması nedeniyle İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İçinde bulunduğu binanın yıkılacak olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyacak olan Şehit ve Gaziler Derneği’ne yer tahsis edilmesi talebinin Belediyemizin İlçemizde yer alan tüm dernekler ile ilgili çalışmaları bulunması nedeniyle İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İçinde bulunduğu binanın yıkılacak olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyacak olan Şehit ve Gaziler Derneği’ne yer tahsis edilmesi talebinin Belediyemizin İlçemizde yer alan tüm dernekler ile ilgili çalışmaları bulunması nedeniyle İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınarak kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınarak kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınarak kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınarak kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınarak kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık, bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık, bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık, bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık, bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık, bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yol hizasının bozulması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yol hizasının bozulması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yol hizasının bozulması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yol hizasının bozulması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yol hizasının bozulması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin reddine İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 kabul oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin reddine İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 kabul oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin reddine İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 kabul oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin reddine İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 kabul oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin reddine İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 kabul oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait plan notlarında yer alan “b) Ticaret-Turizm-Konut Alanında diğer fonksiyonların yapılmaması halinde tamamı konut yapılabilir. Turizm tesisleri %50 oranında yer alabilir. Turizm tesisleri için yapılaşma şartları (taks-kaks) %50 oranında arttırılabilir. ve c) Belediye Hizmet Alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” maddelerinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait plan notlarında yer alan “b) Ticaret-Turizm-Konut Alanında diğer fonksiyonların yapılmaması halinde tamamı konut yapılabilir. Turizm tesisleri %50 oranında yer alabilir. Turizm tesisleri için yapılaşma şartları (taks-kaks) %50 oranında arttırılabilir. ve c) Belediye Hizmet Alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” maddelerinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait plan notlarında yer alan “b) Ticaret-Turizm-Konut Alanında diğer fonksiyonların yapılmaması halinde tamamı konut yapılabilir. Turizm tesisleri %50 oranında yer alabilir. Turizm tesisleri için yapılaşma şartları (taks-kaks) %50 oranında arttırılabilir. ve c) Belediye Hizmet Alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” maddelerinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait plan notlarında yer alan “b) Ticaret-Turizm-Konut Alanında diğer fonksiyonların yapılmaması halinde tamamı konut yapılabilir. Turizm tesisleri %50 oranında yer alabilir. Turizm tesisleri için yapılaşma şartları (taks-kaks) %50 oranında arttırılabilir. ve c) Belediye Hizmet Alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” maddelerinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait plan notlarında yer alan “b) Ticaret-Turizm-Konut Alanında diğer fonksiyonların yapılmaması halinde tamamı konut yapılabilir. Turizm tesisleri %50 oranında yer alabilir. Turizm tesisleri için yapılaşma şartları (taks-kaks) %50 oranında arttırılabilir. ve c) Belediye Hizmet Alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” maddelerinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plana ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2021 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan idare bütçe tasarısı ile ilgili konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plana ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2021 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan idare bütçe tasarısı ile ilgili konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plana ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2021 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan idare bütçe tasarısı ile ilgili konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plana ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2021 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan idare bütçe tasarısı ile ilgili konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plana ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2021 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan idare bütçe tasarısı ile ilgili konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden; Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2021 yılı Performans Programı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden; Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2021 yılı Performans Programı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden; Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2021 yılı Performans Programı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden; Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2021 yılı Performans Programı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden; Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2021 yılı Performans Programı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 397 ada 7 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 154,30m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki atıl durumda olan binası kullanılmadığından ve 1575 parsel üzerinde binamız mevcut olması sebebiyle söz konusu arsanın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına ve Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 397 ada 7 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 154,30m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki atıl durumda olan binası kullanılmadığından ve 1575 parsel üzerinde binamız mevcut olması sebebiyle söz konusu arsanın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına ve Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 397 ada 7 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 154,30m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki atıl durumda olan binası kullanılmadığından ve 1575 parsel üzerinde binamız mevcut olması sebebiyle söz konusu arsanın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına ve Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 397 ada 7 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 154,30m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki atıl durumda olan binası kullanılmadığından ve 1575 parsel üzerinde binamız mevcut olması sebebiyle söz konusu arsanın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına ve Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 397 ada 7 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 154,30m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki atıl durumda olan binası kullanılmadığından ve 1575 parsel üzerinde binamız mevcut olması sebebiyle söz konusu arsanın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına ve Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 109 ada 47 parselin doğusundaki Uygulama İmar Planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 109 ada 47 parselin doğusundaki Uygulama İmar Planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 109 ada 47 parselin doğusundaki Uygulama İmar Planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 109 ada 47 parselin doğusundaki Uygulama İmar Planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 109 ada 47 parselin doğusundaki Uygulama İmar Planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolunun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolunun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolunun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolunun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.10.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolunun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024