Meclis Kararları

2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yatırım kodları ile birlikte yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardım İşleri Birimine bağlı Aşevinin günlük yemek dağıtım faaliyetlerinde kullanılan malzeme ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yatırım kodları ile birlikte yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner İşleri Biriminin Tıbbi malzeme ve ilaç alım işinin yapılabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yatırım kodları ile birlikte yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi giriş çıkışlarını daha düzenli hale getirmek için yapılacak yol projesine göre 720,721,1939,772,2409,764,1991,2551,2555,2556 numaralı persellerde kamulaştırma işlemi yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyindeki uygulama imar planında Park Alanında kalan alana trafo konulması ve Çiftlikönü Mahallesi 106 ada 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yatırım kodları ile birlikte yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel v3 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ’ın ve Süleymanpaşa’nın gelecekteki 50 yılını belirleyecek bahse konu çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne çalışmalar hakkında rapor sunmak üzere Meclis Üyelerinden oluşacak Çalışma ve İnceleme Ekibinin Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL başkanlığında Şenol KARAKÜÇÜK, Münür KARAEVLİ ve Gürol BİBER’den oluşmasına, 2020 yılı sonuna kadar görev yapmalarına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Avrupa’da bulunan kardeş şehirlerimiz (Almanya-Bayreuth, Bulgaristan-Pomorie, Macaristan-Kecskemet, Macaristan-Sarospatak, Romanya-Techirgol, Yunanistan-Kavala) arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği, yerel yönetimlerimizin arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere Temmuz ayı içerisinde bir seyahat planlandığından, seyahate ekli listede T.C numaraları ve isimleri bulunan Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri ile Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi Hasan ALP’in katılmasına, seyahat giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardım İşleri Birimine bağlı Aşevinin günlük yemek dağıtım faaliyetlerinde kullanılan malzeme ihtiyacını karşılamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yatırım kodları ile birlikte yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner İşleri Biriminin Tıbbi malzeme ve ilaç alım işinin yapılabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği cetvelde belirtilen ödenekler arası aktarımın yatırım kodları ile birlikte yapılmasına konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Belediye Başkanlığı Meclisinin 05.05.2010 tarihli ve 221 sayılı kararında “Sahil şeridinde denize bakan parsellerin denize cephesi olan yerlerde içkili yer açılmasına ve bu yerlerin krokide açık mavi ile gösterilmesine” karar verildiği ve Başkanlığımız 02.07.2014 tarihli ve 127 sayılı Meclis Kararı ile de "Tekirdağ Belediye Başkanlığınca içkili yer bölgeleri ile ilgili alınan karar ve krokinin devamına” karar verildiği tespit edilmiştir. Ancak 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde Yelken Kulübünden başlayarak Altınova Kavşağına kadar olan yerde; Özel Sağlık Tesisi Alanı, Askeri Tesis Alanı, Su Ürünleri Toptan Satış Hali, Tekirdağ Adalet Sarayı, Tekirdağ Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Namık Kemal Stadyumu, Tekirdağ Valiliği Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Askeri Alan gibi birçok kamu kurumunun bulunduğu tespit edildiğinden, 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde Yelken Kulübünden başlayarak Altınova Kavşağına kadar olan sahil şeridinin içkili yer bölgesinden çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3133 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planlarında Ticaret ve Konut Alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Ayrık Nizam 4 Kat E=1.40 yapılanma koşullarına sahip Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
09.09.2019 tarih E.736704 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6234 sayılı Kurul Kararı ile Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge “Korunma Alanı” olarak belirlenmiş olup Kurul Kararında Korunma Alanındaki tescilli yapıların kütle ve gabari özellikleri dikkate alınarak Belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin Kurula sunulması şeklinde karar verilmiştir. 05.11.2019 tarih 394 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 11.12.2019 tarih 1172 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 25.02.2020 tarih ve 6688 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmemiş 145 adada yer alan tescilli parseller gözetilerek yeniden hazırlanmasına karar verilmiştir. İlgili Kurul Kararına istinaden yeniden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1/3A (tapuda;130Ada, 12 parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunmamasına rağmen; bahse konu tapuda Köseilyas olarak belirtilen bölgede yeterli İçkili Yer Bölgesi olması ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmede gürültü kirliliği vb. şikayetlerin artacağını sözlü olarak beyan etmeleri göz önünde tutularak taşınmazı İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi No:183 (tapuda; 1915 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, emniyet ve asayiş tarafından ekte belirtilen ‘söz konusu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi durumunda trafik kazası ve gürültü kirliliği yönünden olumsuz durumlar yaratabileceği’ maddesi göz önüne alınarak; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Mevkii (tapuda 2 Pafta; 1293 ve 1294 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, Barbaros Mahallesinde emniyet ve asayiş yönünden gelen olumsuz yazıdan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’nin şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesi, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılması konusunda Bakanlık görüşü alınacağından, çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarım Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince de Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’nin %100 sahibi olduğu şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketini gelecek Bakanlık görüşüne göre Süleymanpaşa Belediyesine hibe olarak devretmesine, devir işleminin yapılmasına müteakip ekli listede bulunan ve yukarıda bahsi geçen taşınmazların şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına ve bu işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince 18 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde Covid-19 dönemine denk geldiği için yapılamadığı, diğer festival ve şenliklerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Covid-19 Normalleşme planı kapsamındaki tedbirler çerçevesinde, müdürlüklerden gelen bütçe talepleri doğrultusunda kaynak ayrılarak yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’ nin şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesi, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılması konusunda Bakanlık görüşü alınacağından, çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca ve Tarım Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince de Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’ nin %100 sahibi olduğu şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketini gelecek Bakanlık görüşüne göre Süleymanpaşa Belediyesine hibe olarak devretmesine, devir işleminin yapılmasına müteakip ekli listede bulunan ve yukarıda bahsi geçen taşınmazlardan Işıklar Mahallesi, 104 ada 20 parsel, 162 ada 12 parsel, 104 ada 21 parsel, 106 ada 1 parsel, İnecik Mahallesi 563 parsel hariç olacak şekilde ve Hayrabolu İlçesi Fahrioğlu Mahallesi 222 parsel ilave edilerek taşınmazların şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinden katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesine, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılmasına ve bu işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince 18 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı 4131,57m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz uygulama imar planında “Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Bahse konu taşınmazın 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 11.06.2020 talep dilekçesine istinaden ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Covid-19 Normalleşme planı kapsamındaki tedbirler çerçevesinde Karadeniz Yayla Şenliklerine belediye bütçesinden 40.000,00TL ödenek ayrılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, ayrıca Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 11/06/2020 talep dilekçesine istinaden ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Covid-19 Normalleşme planı kapsamındaki tedbirler çerçevesinde Karadeniz Yayla Şenliklerinin 2020 yılı Ağustos ayı içerinde yapılmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince de Karadeniz Yayla Şenliklerinin yapılması halinde belediye bütçesinden 50.000,00TL ödenek ayrılmasına, Karadeniz Yayla Şenliklerinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan (pandemi kurulundan) ve Kaymakamlık Makamından alınacak izin çerçevesinde şenliklerin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Cumhuriyet Mahallesinde ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla mahalle sınırları içerisinde uygun bir alana idare tarafından plan değişikliği düzenlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarının değiştirilmesi ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Eskicami Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne imar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Meri İmar Planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin Plan Notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2432 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0.50 KAKS: 1.40 yapılanma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notlarının 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı taşınmazın kültürel tesis alanında kalmasından dolayı 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde bulunan Atatürk Ormanında Belediyemiz kültür, sanat ve spor organizasyonlarının yapılabilmesi için (N.K.Ü Rektörlüğü bünyesindeki Atatürk Ormanının Belediyemiz ile birlikte kullanılması, Atatürk ormanı içersinde bulunan yolların tamirat ve bakımlarının Belediyemizce yapılması) Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı, “Tarla” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında kısmet konut, kısmen park ve yol alanında kalmaktadır. Park alanının sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğundan Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 388 ve 398 sayılı kararlarının iptal edilerek Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.07.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karahisarlı, Barbaros, Karacamurat, Hacıköy mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince kadastro işlemlerinde, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere; Karahisarlı Mahallesinden: Mustafa BARBAROS, İmdat KIRMIZIGÜL, Üzeyir AKGÜN, Ali İNCİ, Kaşif SATIK ve Raşit YAVUZ’un bilirkişi olarak görev yapmalarına, Doğrukkaracamurat Mahallesinden; Rahmi ÖZEL, Sait EMİR, Seyfettin DEMİREL, Ferit ŞİMŞİR, Recep YILMAZ ve Senayi ARSLAN’ın bilirkişi olarak görev yapmalarına, Barbaros Mahallesinden; Mehmet BAYKAN, Mehmet BAYRAM, Rafet ONAY, Nimetullah ONAY, Şaban KAYAN ve Ufuk Alper YILDIZ’ın bilirkişi olarak görev yapmalarına, Hacıköy Mahallesinden: Remzi KAYHAN, Fahri KUŞOĞLU, Kamil ŞİRİN, Hayrullah ÜSTÜN, Halil YAVUZ ve Yaşar İBİŞ’in bilirkişi olarak görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024