Meclis Kararları

2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi üzerinde bulunan, yeni adı ile Çiftlikönü Mahallemize kazandırılan park alanına merhum Alparslan TÜRKEŞ’in isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Her yıl tekerrür eden uluslararası organizasyonlara katılabilmek ve sürekli kamu zararı yaratmamak adına, Süleymanpaşa Meclis Üyelerimiz ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlarına görev süresi boyunca geçerli olmak üzere Gri Renkli Hizmet Pasaportu almaları için gerekli işlemelerin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Uygulama imar planında “Park” alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Mehmet DENKLEŞTİRİCİ adına kayıtlı olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 256 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 186,51 m2 yüzölçümlü, “Bahçeli Kerpiç Ev” nitelikli taşınmazın Mehmet DENKLEŞTİRİCİ’ye ait olan hissenin (5/14) kamulaştırılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan tapuda, 2315 parsel nolu 46,00m2 yüzölçümlü “Kerpiç Dükkan” nitelikli taşınmazın meydan düzenlenmesi yapılmak üzere üzerindeki binası ile birlikte kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
24.12.2019 tarih ve 6518 sayılı Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde yer alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 02.07.2019 tarih ve 228 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen teklif ile aynı olması nedeniyle teklifin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1 Adet Yol Süpürgesinin 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1 Adet Asfalt Kazıcının 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1 Adet Roller Silindirin 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1 Adet Silindirin 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1 Adet Asfalt Serim Makinasının 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Sosyal Etkinlik Merkezi projesini gerçekleştirebilmek için İlçemiz, Hürriyet Mahallesi, 703 ada, 96 parsel numarasında kayıtlı toplam 22.326,71 m2 yüzölçümlü niteliği arsa olan taşınmazın Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gazioğlu Mahallesi 556 parsel numarasında kayıtlı 30700,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla” niteliğindeki taşınmaz ile takasının yapılmasına bu hususta Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Kamu Orta Malına ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 775 parsel numarasında kayıtlı, “Çayır” vasıflı taşınmaz üzerine Belediyemiz tarafından “Seracılıkta Kadın Eli Projesinin” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda proje bütçesinin %80’i Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği olup %20’si Belediye bütçesinden karşılanacaktır. Adı geçen taşınmazın Kamu Orta Malı ve Çayır vasfından çıkarılması ve Belediyemiz adına tahsisinin talep edilmesine, belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin; Yürürlük başlıklı 29. Maddesi Sayıştay Başkanlığının görüşleri doğrultusunda yenilenerek, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait “Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği” nin kabulüne, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
29 Şubat – 01 Mart 2020 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecek olan “Trakya Karate Ligi” organizasyonu giderlerinin 7.500,00 TL. olarak belediye bütçesinden karşılanmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan Seracılıkta Kadın Eli isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 500.360,00 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in veya Başkan Yardımcısı Şenol KARAKÜÇÜK’ün yetkilendirilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi ile ilgili 04.02.2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma Yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacağından, Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2020 yılı için tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 256 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Mehmet DENKLEŞTİRİCİ’ye ait olan hissenin (5/14) kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan tapuda, 2315 parsel nolu taşınmazın meydan düzenlenmesi yapılmak üzere üzerindeki binası ile birlikte kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi :Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından Başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu- Turgut Mahallesinin Çiftlikönü Mevkii nin bulunduğu kısmının vatandaşlarımızca yıllardır Ciftlikönü olarak bilinen mevkinin Çiftlikönü Mahallesi olarak belirlenmesinin, yine bu mahallenin Hürriyet Mahallesinin üzerinden başlayıp çevre yoluna kadar olan kısmına ATATÜRK mahallesi isminin verilmesine, Altınova Mahallesinden sonra, Malkara Caddesine kalan ve İsmet İnönü bulvarının alt kısmında olan Nusratlı Mahallesinin bir kısmını da içerisine alan ve Vatandaşlarca Topağaç olarak bilinen Mevkinin Topağaç mahallesine dönüştürülmesine, Kanuni Sultan Süleyman bulvarının Kuzeyinin (Çevre yolunun) İstiklal Mahallesine dönüştürülmesine EskiCami-OrtaCami Mahallesinin Ortacami mahallesine dönüştürülmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, nüfusu nerdeyse Hayrabolu ilçemizi geçmiş olan Hürriyet Mahallesinin muhtarlık işleri ve işlemlerinin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha hızlı karşılanabilmesi için Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Güney tarafında kalan kısmından Eski İskeleye kadar olan alanın Cumhuriyet Mahallesi olması olarak belirlenmesine, Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR ve İdris YATMAN’ın evet oylarına karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN’ın hayır oylarıyla Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun komisyon kararını kabul oylarına karşı, 19 oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunda; 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesine b bendi olarak “Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık ve benzeri atıkları çevreye atmak yasaktır.”ibaresinin eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 18. Madde uygulama çalışmaları yaptığından, askı süresi devam ettiğinden dolayı, çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunda çalışmaların devamına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
07.01.2020 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunulan önergede talep edilen “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Şeklindeki plan notunu içeren İdare tarafından hazırlanacak olan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin ise Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğunun kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si Belediye Hizmet Alanı’nda kalan taşınmazın kamulaştırılması talebi konusundaki çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın fiili durumda üzerinde mezarlık olmasından dolayı bedelsiz devir talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Toprak Mahsülleri Ofisine ait olan, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1461 Ada, 166 ve 167 parsel nolu taşınmazların uygulama imar planında resmi kurum otopark alanı olarak görülen takribi 6.400,00m2 alanının “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis talep edilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kınıklar Mahallesi C Tipi Orman İçi Dinlenme yeri içinde bulunan Kır Lokantasının 10 (on) yıl süre ile kiralanmasına, kiralama ihalesi için dosyasının hazırlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.02.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde yer alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024