Meclis Kararları

2020 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi’ne karşı açılmış olup, mahkemece Belediyemiz aleyhine hükmedilen mahkeme ilamları ile Belediyemiz aleyhine açılmış olan icra takiplerinde alacaklı ve / veya vekilleri ile alacakların ödenmesi konusunda sulh ile uzlaşma ve protokol yapılması konusunda Belediye Kanununun 18/h maddesi uyarınca Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Personel Anonim Şirketinin Devlet Kurumlarına olan borçları için, ihtiyaç halinde Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş.’ye kefil olunmasına, ipotek verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi, bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi, 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesi’ne eklenen ibareye istinaden yükseklik belirtilmeyen alanlarda Yençok belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalle sınırları ve yeni mahalle kurulması ile ilgili alınan Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 73 sayılı kararına itiraz edilerek ilgili çalışmaların yeniden yapılması talep edildiğinden, talebin ve itirazın reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100.Yıl) Mahallesi, 3099 ada, 5 parselde mülkiyeti Belediyemize ait 837,52 m2 park parselinin arsa stokumuzun yetersiz olmasından dolayı Belediyemize gelir getirici projelerde kullanılması amacıyla “Kamu Yararı” gözetilerek yapılaşmaya açılması için Yeni Sanayi Bölgesinde plan hükümlerine bağlı kalarak yeni park alanı oluşturulması ve bu hususlarda imar planı tadilatı çalışması yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1720 ada, 2 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların, imara açılması yönünde gerekli olan imar planı tadilatının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize alımı yapılacak olan Konkasör, Hidrostatik Yol Süpürgesi, Asfalt Kazıcı ve Asfalt Serim Makinesinin saatlik kiralama ücretinin belirlenmesi gerektiğinden mevcut tarifede yer almayan, Madde 5.1-Konkasör kiralama ücreti(saatlik) : 400,00 TL. (KDV dahil) -Hidrostatik Yol Süpürgesi kiralama ücreti(saatlik) : 250,00 TL. (KDV dahil) -Asfalt Kazıyıcı kiralama ücreti(saatlik) : 900,00 TL. (KDV dahil) -Asfalt Serim Makinesi kiralama ücreti(saatlik) : 600,00 TL. (KDV dahil) alınması için, Yukarıda belirtilen Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 5. maddesi Fen İşleri Müdürlüğü tarifesinde 5.8 maddesinden sonra gelmek üzere; Madde 5.9 olarak Konkasör Madde 5.10 olarak Hidrostatik Yol Süpürgesi Madde 5.11 olarak Asfalt Kazıyıcı Madde 5.12 olarak Asfalt Serim Makinesi bedeli eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2 adet Tek Kabin Açık Kasa Kamyonetin 2020 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2019 yılı için İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 2 adet araç kiralama izni verilmişken 2020 yılı için bu sayı 1 adete düşürüldüğü araç sayısının azalması sebebiyle verilen hizmetlerde aksamalar yaşandığı bu nedenle Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğünde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımızdan bir aracın tahsis edilmesi talep edilmektedir. Tekirdağ Valiliği Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Fen İşleri Müdürlüğü envanterinde bulunan 59 AK 910 plakalı Passat 1.8 marka aracın bedelsiz olarak devrinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 42 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 254 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın üzerinde yapılması planlanan “Sosyal Etkinlik Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için taşınmazın mevcut binası ile birlikte kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir kısmı yola kaldığından kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenlikler ile ilgili 1. 56. Kiraz Festivalinin 2020 Yılı 11-12-13-14 Haziran tarihlerinde yapılması ve festivalin kortej yürüyüşü ile başlaması uygun görülmüştür. 2. FESTİVAL YÜRÜTME KOMİSYONUNUN; Süleymanpaşa Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Kültür Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Özel kalem Müdürü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Zabıta Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü’nden oluşmasına, 3. FESTİVAL İCRA KOMİTESİNİN Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. 4. Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan diğer festival ve şenliklerin içeriği konusunda çalışmaların devamına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Cüneyt YÜKSEL’in çekimser oyuna karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olan 56. Uluslararası Kiraz Festivali için 1.500.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzbinTL), 23 Nisan 6. Uluslararası Çocuk Şenlikleri için 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL),Trakya Şenlikleri 150.000,00 TL (YüzellibinTL), harcama bütçesi ayrılmasına, Diğer şenlikler için yapılacak etkinliklerin çalışmalarının devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2020 yılı için tahsis bedelinin 1.000TL(BinTL) olarak belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin onayladığı 18. Madde uygulama sınırları içerisinde kaldığından kamulaştırılmasına gerek kalmadığına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrık nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesi’ne eklenen ibareye istinaden komisyon kararının reddine talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 57 sayılı Kararı ile onaylanarak kesinleşen 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait sınırın içinde kalması nedeniyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 parsel sayılı taşınmazın yolda kalmasından dolayı 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına asansör ölçülerinin eklenmesine ilişkin hazırlanan ve Meclis Kararları ile uygun görülen ayrıca Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile de uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.03.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024