Meclis Kararları

2020 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 4
KARAR ÖZETİ:
Yeni kurulan Cumhuriyet Mahallesinde, halkımızdan gelen talep üzerine, mahalle sınırları içerisinde ibadethane ihtiyacının karşılanması için alternatif alan bulunması ve bununla ilgili plan veya plan değişikliklerinin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 4
KARAR ÖZETİ:
Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için, ihtiyacı olan belediyelerle asfalt, parke taş, çöp konteynırı ve bilumum araç-ekipman desteği noktasında karşılıklı yardım ve uygulama işbirliği yapılması hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 4
KARAR ÖZETİ:
Salgın hastalık tedbirleri kapsamında Nisan ve Mayıs ayı Meclis oturumlarının gerçekleştirilmemiş olması sebebiyle, belediyecilik hizmetlerinde yaşanması olası aksamaları en aza indirgemek adına Ağustos ayı dahilinde yapılması kararlaştırılmış olan Meclis tatilinin iptal edilmesi talebinin reddine, Ağustos Ayının Meclis tatil ayı olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 4
KARAR ÖZETİ:
03.09.2019 Tarih ve 268 ile 273 nolu Belediye Meclis kararlarının iptal edilerek Eskicami Mahallesi, 3026 Ada 321 parseldeki Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup Uygulama İmar Planında akaryakıt istasyonu alanında kalan “Arsa” vasıflı 268,27 m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup Uygulama İmar Planında kısmen park kısmen yol alanında kalan 803,45 m2 alanı bulunan “Arsa” vasıflı taşınmazın fiyat farkı gözetilerek takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 4
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi ve bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarının ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarının değiştirilmesi ve Banarlı Uyglama İmar Planı Notlarına ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin stratejik bölgelerindeki yatırımları ve şehrin gelişimini doğrudan etkileyen üst ölçekli planlarının mahkeme kararlarıyla kısmen iptal edilmiş olması nedeniyle Belediyemizce bu bölgelerde yapılması düşünülen plan revizyonları ile ilçemizin kentsel yaşam alanlarını iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar için A sınıfı Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi bulunan kişi ve/veya kurumlar ile çalışmalar yapılarak meclise sunulması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ,Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 kabul oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Aykome Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Madde, 12. Bendine istinaden 2020 yılı içerisinde üst yapı yenileme yatırım programına alınan ham toprak ve stabilize zeminli Süleymanpaşa İlçesi muhtelif cadde ve sokaklarında yapılacak alt yapı çalışmalarında ilgili Kurumlardan, tekrar kazı yapılmaması için boş parsel bağlantı bacalarının konulması halinde sadece Keşif Bedeli ve Ruhsat Harcı alınması, Zemin Tahrip Bedeli alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Aykome Çalışma Yönetmeliği’nin 7. Madde, 12. Bendine istinaden 2020 yılı içerisinde üst yapı yenileme yatırım programına alınan ham toprak ve stabilize zeminli Süleymanpaşa İlçesi muhtelif cadde ve sokaklarında yapılacak alt yapı çalışmalarında ilgili Kurumlardan, tekrar kazı yapılmaması için boş parsel bağlantı bacalarının konulması halinde sadece Keşif Bedeli ve Ruhsat Harcı alınması, Zemin Tahrip Bedeli alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi Sanayi Caddesi ve Adnan Kahveci Caddesi kesişiminde bulunan meydana “Devlet Bakanı Ahmet KARAEVLİ Meydanı” adının verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan, tapuda Yavuz Mahallesi 103 pafta, 1268 ada, 70 parseldeki ‘’Gençlik Merkezi’’ ne, ‘‘Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet AYGÜN Gençlik Merkezi’’ adının verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesinde bulunan, tapuda Yavuz Mahallesi 82 pafta, 3019 ada, 494 parselde mülkiyeti Belediyemize ait Aşevi ve Hayır Çarşısı’na, ‘’Süleymanpaşa Belediyesi Op. Dr. Adem DALGIÇ Aşevi ve Hayır Çarşısı’’ adının verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İdaremizce Meri İmar Planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin Plan Notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi ve bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
EDS ve KGYS projesi kapsamında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek:16. Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar” gereğince İl/ İlçe Emniyet Müdürlükleri ve ilgili diğer kurumlarla Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine. Yine bahse konu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS ve KGYS sistemlerinin kurulması, en az 5 yıl süre ile işletilmesine yönelik, hizmet alımı veya diğer usullerle gerekli ihalelerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi’nin 2020 Yılı borçlanma limiti 15.512.541,88TL’dir. Covid-19 salgını tüm dünya gibi, toplumsal yaşamı ve ekonomik dengeleri olumsuz etkilemiştir. Pandemi mücadelesi sebebiyle, gelir ve gider gerçekleşmelerinde geçmiş yıllara oranla farklılıklar yaşanmaktadır. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan gelirlerin sıfıra kadar düştüğü dönemler yaşanmıştır. Belediyelerin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi ve hizmetlerin yapılması gerekmektedir. Belediyemiz; Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan yerlerde; asfalt yol, yapım, onarım, yeni imalat yapılması, bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapılması, Muhtarlık binaları, okul, cami vb. yerlerde Tamir ve Tadilat Yapımı, Akaryakıt Alımı, Kamulaştırma İşlemleri, Kapalı Pazar Yerlerinin Oluşturulması, Spor Sahaları Sosyal Tesis Yapımı, Semt Sahası Yapımı ve Yenilenmesi, Yeni Park Yapımı, Meydan ve Park Düzenleme Çalışmaları, Tarımın Geliştirilmesi İçin Hazırlanan Sera ve Alternatif Tarım Ürünleri Projesi giderlerinde kullanılmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun Borçlanma konulu 68. Maddesinin d ve e bendi gereğince 21.000.000,00TL (YirmibirmilyonTL) borçlanma izni talep edilmesine, yukarıda belirtilen yatırım ve projelerin gerçekleştirmesi için Belediye meclisinde %10’u geçen iç borçlanma ve borçlanma ile ilgili iş ve işlemlerin yapılabilmesi için belediye başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 19 kabul oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No: 1/3A (tapuda; 130 ada, 12 parsel, 8 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemin uygulanmasına başlandığından halihazırda kullanılmakta olan 20 adet yer altı konteyneri açığa çıkacaktır. Yeni sistemde kullanılması planlanmayan bu konteynerlerin kamu yararı gözetilerek ilimizde bulunan ve bu sistemi kullanan veya kullanmayı planlayan ilçe belediyelerimizden talep olması halinde “1TL/adet” karşılığında verilmesi konusunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin 29/05/2020 tarih ve 46 sayılı yazısı ile Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin 08/06/2020 tarih ve 52 sayılı yazısına istinaden; Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’ nin şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile Belediyemize ait olan ekli listedeki yerlerin (405.000,00 TL + 1.408.762,00 TL) ayni sermaye olarak devredilmesi talep edilmiştir.Talebe istinaden ekli listede bulunan Karahalil Mahallesi, 719 ve 942 parsel İnecik Mahallesi, 1446 Parsel, Demirli Mahallesi, 107 ada 72 parsel, Evciler Mahallesi, 114 parsel, Kayı Mahallesi, 786 parsel, Kınıklar Mahallesi, 132 ve 150 parsel, Mahramlı Mahallesi, 516 parsel, Bıyıkali Mahallesi, 124 ada 9 parsel numaralı taşınmazların %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’ nin şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesi, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Personel Giderleri ve Cari Ödemeler İçin İller Bankası A.Ş.’den 7.700.000,00TL (yedimilyonyediyüzbinTL) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2020 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan festival ve şenlik programlarının • 11-14 Haziran 2020 tarihleri arasında ULUSLARARASI 56. KİRAZ FESTİVALİ, • 9-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK FESTİVALİ, • 18-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında FERHADANLI KARPUZ ŞENLİĞİ, • 2-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında KARACAKILAVUZ KEŞKEK ŞENLİĞİ, • 14-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında ANADOLU ŞENLİKLERLERİ, • 29 Ağustos 2020 tarihinde SÜNNET ŞÖLENİ, • 29-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında UÇURTMA ŞENLİĞİ, • 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında SÜLEYMANPAŞANIN ŞAMPİYONLARI SPOR ŞENLİKLERİ, • 5-6 Eylül 2020 tarihleri arasında BAĞ BOZUMU VE SU SPORLARI FESTİVALİ, • 11 Ekim 2020 tarihinde GANOS YOL VE BİSİKLET ŞENLİĞİ’nin olmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 254 ada, 5 parsel sayılı 72,45m2 yüzölçümlü “Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yapılması planlanan “Sosyal Etkinlik Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için taşınmazın kamulaştırılması gerektiğinden, söz konusu taşınmazın üzerindeki mevcut binası ile birlikte 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel numarasında kayıtlı 236,00m2 yüzölçümlü “Tarla” niteliğindeki taşınmazın bir kısmı yola kaldığından taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Yapılaşmaya açılması talep edilen Yavuz Mahallesi 3099 ada 5 parsel sayılı taşınmazda plan hükümlerine bağlı kalarak çevresinde eşit miktarda park alanı yaratılarak İdare tarafından imar planı değişikliği düzenlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasının kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın park alan bütünlüğünün bozulacak olması ve 500 metre içinde eşdeğer bir büyüklükte yeşil alan oluşturulamayacağı için ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 kabul oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan bahse konu parsellerde imara açılması talep edilen park alanında parkın bütünlüğün bozulmaması amacıyla 1480 adanın batısındaki yol boşluğunun Belediye Hizmet Alanı olarak İdare tarafından plan değişikliği düzenlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 42 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için Yençok: 7.50 KAKS:0.40 yapılanma koşullarına sahip Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.30 KAKS:0.60 koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, , Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 kabul oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
27.01.2020 tarih ve 6538 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notlarına asansör ölçülerinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin 03.09.2019 tarih 269 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen teklif ile aynı olması nedeniyle teklifin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2019 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi, bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi, 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesi’ne eklenen ibareye istinaden yükseklik belirtilmeyen alanlarda Yençok belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs (covid-19) salgın hastalığı ile mücadele ve dayanışmasında Belediyemiz, Gıda paketi yardımı, Maske dağıtımı ve Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri yapmış olup, bunların devamı ile Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yaşan, covid-19 salgını dolasıyla yardıma muhtaç kalan ailelere meclisle belirlenecek miktarda ayni ve nakdi yardım yapılması konusunda talep olursa nakdi yardımın belediye meclis kararı ile verilmesi, aynı yardımlara ise devam edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2432 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0.50 KAKS: 1.40 yapılanma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İller Bankası ve diğer bankalarda bulunan kredilerin faiz oranları ve Vergi Dairesi, SGK vb. resmi kurumlara olan borçların yapılandırılması konusunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 5 (beş) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mali İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (5 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının Cüneyt YÜKSEL’in yetkili kılınmasına ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlamıştır. İlgili Yönetmeliğin Tasnif Cetvellerinde Süleymanpaşa Belediyemiz C12 grubundan C13 grubuna yükseltilmiştir.Belediyemiz tarafından öncelikle İlçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için ilgili Yönetmelik gereğince, (I) sayılı cetvel (Kadro İhdası Memur) cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketinin 13/05/2020 tarih ve 9304 sayılı yazısı. Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi’ nin şirketi olan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile Belediyemize ait olan listedeki yerlerin (21.400.000,00 TL) ayni sermaye olarak devredilmesi konusunun Tarım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti “Kamu Orta Malı” geçen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karahisarlı Mahallesi, 103 Ada 1 parselde kayıtlı 31.120,78m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın 25.000,00m2’lik alanının Kamu yatırımının Belediye bütçesinden karşılanmak üzere “Yöresel Ürün Satış Merkezi” yapılması amacıyla Belediyemize tahsisinin talep edilmesi konusun kabulüne ve gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2020 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 15.512.541,88TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, 07.01.2020 tarih, 39 sayılı meclis kararı ile 14.575.000,00TL borçlanma yetkisi alınmış olup, geriye kalan borçlanma tutarı olan 937.541,88 TL borçlanma tutarının proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2020 Yılı için (net) 937.541,88 TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ nün 2020/7 sayılı Genelgesini ve 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı 1’inci maddesinin “ç” bendine istinaden yapılan açıklamalar doğrultusunda Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait taşınmazlardan faaliyetleri durdurulmayanlarının ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerinin 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 ay ertelenmesine, 3 ayın sonunda 3 eşit taksit halinde gecikme zammı ve faiz uygulanmadan alınmasına, faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunamadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesine, faaliyetinin durdurulduğu veya faaliyette bulunamadığı gün sayısı kadar kira sözleşmesinin uzatılmış sayılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti “Kamu Orta Malı” geçen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Güveçli Mahallesi, 110 Ada 19 parselde kayıtlı 65.755,23m2 yüzölçümlü “Mera” vasıflı taşınmazın eski asfalt şantiyesinin bulunduğu 35.000,00m2’lik alanının Kamu yatırımının Belediye bütçesinden karşılanmak üzere “Yöresel Ürün Satış Merkezi” yapılması amacıyla “Mera” vasfından çıkarılmasını ve Belediyemize tahsisinin talep edilmesi konusun kabulüne ve gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Sokak, No:10 adresindeki Hizmet binamızın bulunduğu taşınmazın, Trakya Kalkınma Ajansından 1 (bir) yıl süre ile kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yapılacak protokolün düzenlenmesine ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2019 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
03.09.2019 Tarih ve 268 ile 273 nolu Belediye Meclis kararlarının iptal edilerek Eskicami Mahallesi, 3026 Ada 321 parseldeki Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup Uygulama İmar Planında akaryakıt istasyonu alanında kalan “Arsa” vasıflı 268,27m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup Uygulama İmar Planında kısmen park kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan “Arsa” vasıflı taşınmazın fiyat farkı gözetilerek takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın 11.03.2020 Tarih ve 318 nolu Meclis kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan 306 Ada 3 parselde bulunan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) fıkrası, 18’inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Çalgı Yapım Atölyesi” olarak kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.03.2020 Tarih ve 319 nolu Meclis kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde 3128 Ada, 1 parselde bulunan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde” kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 Mali Yılı Tablolarının incelenmesine ait Meclis Denetim Komisyon Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunu, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU olmak üzere 10 meclis üyesi yetersiz görmüş olup, 19 meclis üyesi yeterli bularak Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Mevkii tapuda 2 pafta,1293 ve 1294 parsel adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Almanya’nın Bayreuth şehrinde 04-08 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Richard- Wagner 2020 Festivaline Süleymanpaşa Belediyesi davet etmiştir. Söz konusu festivale belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyemiz Muhammet KARAMAN ve Gürol BİBER’in katılmak üzere, 03-08 Ağustos 2020 tarihlerinde Almanya’nın Bayreuth şehrine seyahat gerçekleştirmesine ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı 4131,57m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz uygulama imar planında “Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Söz konusu taşınmaz 04.05.2016 tarih ve 241 sayılı Meclis Kararında 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma işlemi yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İzmir Yüksek Teknolojileri Enstitüsü (devlet üniversitesi) Mimarlık Fakültesi ve Bölge Planlama Bölümünden 4 öğretim elemanı ile 39 öğrenciden oluşan bir grup ilçemizin 2040 yılına ait planlama çalışmaları proje dersi kapsamında 4 günlük planlamış olup; 43 kişilik grubun 24-25-26 nisan akşamlarında konaklama giderlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin 2020 yılında 26-27-28 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun Nisan 2021 Olağan toplantısına kadar 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Fedai YÜKSEL, Hikmet MUTLU Hüseyin ÖZTEKİN, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun Nisan 2021 Olağan toplantısına kadar 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şükriye GÜNDÜZLER, Ali Tunç SAYGUN ve Emin Benan UTKU Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun Nisan 2021 Olağan toplantısına kadar 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Meclis Üyelerinden Hüseyin UZUNLAR, Ali Rıza ETİ, Ayşe ŞEN SEVEN, Murat UYSAL ve Nurten YONTAR Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun Nisan 2021Olağan toplantısına kadar 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Şahin UMUR Metin ÇALIŞKAN, İdris YATMAN, Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Nisan 2021 Olağan toplantısına kadar 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak Hüseyin UZUNLAR Şenol KARAKÜÇÜK, Muhammet POLAT, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR seçilmişlerdir.
TARİH: 11.06.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Nisan 2021 Olağan toplantısına kadar görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Şenol KARAKÜÇÜK (19) oy, Şahin UMUR (19) oy, Muhammet KARAMAN (19) oy alarak Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024