Meclis Kararları

2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Zabıta Müdürlüğü Genel Giderler yatırım koduna tanımlı 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 3. Kurumsal Ekonomi Stratejik Alanı, A3.1 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanmak Stratejik Amacı, H.3.1 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibini, Onarım ve Bakımlarını Yapmak Performans Hedefi, F3.1.6 Süleymanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Yolların Tamir, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması faaliyetine tanımlı olan 065707 Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Genel Giderler yatırım koduna tanımlı cetvelde belirtilen bütçe tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 3. Kurumsal Ekonomi Stratejik Alanı, A3.1 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanmak Stratejik Amacı, H.3.1 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibini, Onarım ve Bakımlarını Yapmak Performans Hedefi, F3.1.6 Süleymanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Yolların Tamir, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması faaliyetine tanımlı olan 065707 Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Genel Giderler yatırım koduna tanımlı 037202 Fikri Hak Alımları bütçe tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 3. Kurumsal Ekonomi Stratejik Alanı, A3.1 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanmak Stratejik Amacı, H.3.1 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibini, Onarım ve Bakımlarını Yapmak Performans Hedefi, F3.1.6 Süleymanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Yolların Tamir, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması faaliyetine tanımlı olan 065290 Diğer Giderler Bütçe tertibine;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Etüt Proje Müdürlüğünden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 3. Kurumsal Ekonomi Stratejik Alanı, A3.1 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanmak Stratejik Amacı, H.3.1 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibini, Onarım ve Bakımlarını Yapmak Performans Hedefi, F3.1.6 Süleymanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Yolların Tamir, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması faaliyetine tanımlı olan 065707 Yol Yapım Giderleri Bütçe tertibine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünde İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 3. Kurumsal Ekonomi Stratejik Alanı, A3.1 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanmak Stratejik Amacı, H.3.1 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibini, Onarım ve Bakımlarını Yapmak Performans Hedefi, F3.1.6 Süleymanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Yolların Tamir, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması faaliyetine tanımlı olan 065290 Diğer Giderler Bütçe tertibine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğünde Belediyemiz adına İller Bankası ve diğer bankalara faiz ödemelerinin yapılabilmesi için müdürlüğümüz bünyesinde yer alan genel gider yatırım koduna tanımlı TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri bütçe tertibine; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün cetvelde yer alan bütçe tertiplerinden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan kadrolu personel maaş kalemlerinin ödenebilmesi için Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yer alan genel gidere tanımlı bütçe tertiplerinden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği 36. maddesi gereği aktarım yapılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde “Sivrisinek, Karasinek, Larva, Uçkun, Kemirgen ve kapalı alanlarda zararlılarla mücadele hizmet alım” işinin yapılabilmesi için; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5 Kentsel Yaşam Stratejik Alanı A.5. Sağlıklı Yaşam ve Çevre Kalitesini Arttırmak, Halk Sağlığını ve Güvenliğini Korumak Stratejik Amacı, H5.2 Vatandaşın Sağlığını Korumak, Destek Olmak ve Gerekli Bilinçlendirmeyi Yapmak Stratejik Hedefine Halk Sağlığının Tehdit Eden Vektörlerle Mücadele Etmek faaliyetine tanımlı 035104 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine cetvelde yer alan; yatırım ve ekonomik kodları belirtilen bütçeler arası aktarım yapılmasına; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 1 ve 22 parsellerin kuzeyi pazar alanı ve ticaret alanı için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün "Çevre Kirliliğinin Giderilmesi (Proje)" konulu 28.10.2020 tarih ve 229485 sayılı yazısında "SIFIR ATIK" kapsamında kullanılmak üzere = 2.000.000,00 TL= şartlı nakdi yardım yapıldığı belirtilmektedir.5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi (g) bendi uyarınca yukarıda belirtilen şartlı nakdi yardımın kabul edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde yapılacak işler için 2 adet 13m³ kapasiteli sıkıştırmalı kamyon, 1 adet 4 m³ kapasiteli süpürge aracı, 1 adet 2 m³ kapasiteli süpürge aracı ve 1 adet çift şaftlı endüstriyel tip parçalayıcı (shredder) ihtiyacı vardır. Söz konusu araçların 2020 yılı T Cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan 1268 ada 85 parsel numaralı taşınmazın 8.840,00 m2' lik kısmı ile 1268 ada 76 parsel numaralı taşınmazın tamamının "Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı" olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanlığımıza 2 (iki) yıl süre ile ön tahsisinin uygun görüldüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nün 15.09.2020 tarih ve E.192464 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Söz konusu tahsis amacının kullanımı açısından Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1268 ada 31 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 607,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 869,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı' na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre kamulaştırılması için Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması veya uzlaşı halinde belediyemiz parselleri ile takasının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları istinaden İdaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi sınırlarında yer alan, kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve Bakanlık adına tahsisli Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi Gönül Yazar Sok. No:42 1268 ada, 85 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan Buz Pateni Spor Kompleksi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kullanım konusunda protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Zabıta Müdürlüğü Genel Giderler yatırım koduna tanımlı 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Genel Giderler yatırım koduna tanımlı cetvelde belirtilen bütçe tertibinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Genel Giderler yatırım koduna tanımlı 037202 Fikri Hak Alımları bütçe tertibinden; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Etüt Proje Müdürlüğünden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokuzuncu fıkraları uygulanmaz.” Hükümlerine istinaden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Köprübaşı Kapalı Pazar Yerinde yeni Pazar kurulması ve düzenlenmesi, Pazar Pazarının Kurulması ve Meslek kuruluşlarına kayıtlı esnaf için protokol yapılması, yeni kayıtların ise ihale edilerek kiralanması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 612 ada 1 ve 22 parsellerin kuzeyi pazar alanı ve ticaret alanı için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 414 ada 1 parsel ve 248 ada 39 parsel arasından geçen yolun yer değiştirilmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türkiye ve Azerbaycan’ın iki Devlet tek Millet olarak birlik olduğu bu günlerde, İlçemiz 100. Yıl mahallesi hudutlarında bulunan, Cevat Kurtuluş sokak ve Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesinden cephe alan isimsiz park alanına ‘’Azerbaycan Kardeşlik Parkı’’ isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. bünyesinde kurulan Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık A.Ş. tüm faaliyetlerine bedelsiz hibe alınan yeni şirket üzerinden devam edeceğinden tasfiye edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz adına İller Bankası ve diğer bankalara faiz ödemelerinin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yer alan genel gider yatırım koduna tanımlı TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri bütçe tertibine; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ekli cetvelde yer alan bütçe tertiplerinden; ödenek aktarımı yapılmasın konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler müdürlüğü bünyesinde yer alan kadrolu personel maaş kalemlerinin ödenebilmesi için ekli cetvelde yer alan bütçe tertiplerinden ödenek aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Namık Kemal Vergi Dairesine kayıtlı, 8610957491 Vergi numaralı, 11488 Tic. Sic. numaralı, Tuna Boyu İnşaat Taahhüt Hafriyat Turizm Enerji Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin unvan değişikliği yapılarak yeni ünvanının Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine, bedelsiz olarak hibe yolu ile alınan Şirketin 50.000.00TL olan ödenmiş sermayesinin 1.950.000,00TL nakdi arttırılarak 2.000.000,00TL çıkartılmasına, bedelsiz olarak hibe yolu ile alınan şirketin mevcut adresinin Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak No:6 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ olarak değiştirilmesine ve bedelsiz olarak hibe yolu ile alınan Şirketi Süleymanpaşa Belediyesi adına Temsil ve İlzam etmesine Belediye Meclis Üyesi Muhammet POLAT‘ın görevlendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ekli cetvelde yer alan faaliyet ve bütçe tertiplerine;5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununda, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler” denilmektedir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılmasına Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 13 red oya karşı 18 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parselin Emsal 0.30 Yençok: 7.00 m (2 kat) yapılanma koşullarına sahip Konut, Yol ve Park alanına dönüştürülmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarihli ve 29579 sayılı yazısı ile tanzim edilen 2008/71 nolu Genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi gereğince, içerisinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti ana faaliyet konulu (sıfır taşıt satışı) işletmeler muaf olmak üzere, İlçemizde “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bölgeleri”nin; - Malkara-Tekirdağ Karayolunun (İsmet İnönü Bulvarı) Barbaros Liman Bağlantı Yolu Kavşağından Altınova Kavşağına (Atatürk Bulvarı Başlangıcı) kadar olan kısmında yolun her iki istikametinde doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yan yollardan cephe alan ilk parseller, - Tekirdağ-İstanbul Çevreyolunun (Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı) Altınova Kavşağından Yenice Kavşağına kadar olan kısmından yolun her iki istikametinde doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yan yollardan cephe alan ilk parseller, - Ekte yer alan krokide sınırları belirlenmiş olan 100. Yıl Mahallesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresindeki ticaret alanlarını kapsayan bölge, - Trabzon Caddesi’nin başlangıç noktasından Tahıl Sokak kesişimine kadar olan kısmında yolun her iki istikametinde yoldan doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yan yollardan cephe alan ilk parseller, oluşmak üzere belirlenmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin 1 yıllığına tahsisine şeklinde kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ise talebin kabulü oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş ve bahse konu taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 1 yıllık süre ile tahsis edilmesine Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşı, Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne 13 red oya karşı 18 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 109 ada 47 parselin doğusundaki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait 13.12.2019 tarihli ve 466 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Sosyal Yardım İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı Madde 14’ün (38). bendi olarak “Müdürlüğümüze bağlı aşevinde işlenmek üzere üreticilerden veya ortaklarından tarım ve hayvancılıkla ilgili alım yapabilmek” ifadesinin eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1191 ada 9 parselin Meri İmar Planlarında yola cephesi bulunmadığından yol cephesi oluşturma amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 360 ada 5 parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 30.03.2018 tarihinde onaylanan Jeolojik Etüt Raporu'na istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2602 parsel sayılı “Tarla” vasıflı taşınmazın kamulaştırma folyesinde A ile gösterilen ve imar planında yol alanında kalan 2162,00 m2 yüzölçümlü kısmının toplam 1 TL bedel ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması için kamu yararı kararıyla Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınmasına 13 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.11.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak No:9 adresinde ve tapuda Barbaros Mahallesi 4037 nolu parselde (yeni adres: Barbaros Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak, No:7) bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024