Meclis Kararları

2017 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami- Ortacami Mahallesi, 589 ada 30 parselin batısında kalan alanın Uygulama İmar Planında Katlı Otopark Alanına katılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2890 ada 4 parselin bulunduğu yapı adası içindeki imar hattının değiştirilmesine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2017 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1772 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mah. Tapuda 114 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazlardan, tapuda 20/316 hisseye sahip Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğinde, 30/316 hisseye sahip 4. Kat 10 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğinde ve 12/316 hisseye sahip Bodrum Kat 12 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mağaza niteliğinde bulunan taşınmazlar, atıl durumda olduğundan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmadığından dolayı satılmasına, satış ihalesi dosyasının hazırlanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi olan Emlak İstimlak Biriminin kaldırılarak Emlak Birimi ve İstimlak Birimi olarak ayrılmasına, Emlak Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi, İstimlak Biriminin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimi olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
02.11.2016 tarih 498 sayılı Meclis kararı ile 2017 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifelerinde belirlenen Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 2.1- Evlendirme Memurluğunca Yapılan Nikah İşlemleri maddesinin; g-) Tüm nikahlardan alınacak Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslararası Evlilik cüzdanı ücreti 90,00TL olarak belirlenmiştir. Ancak; 21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliğinde Aile Cüzdanları Ücreti 86,00TL olarak belirlendiğinden, 2.1- Evlendirme Memurluğunca Yapılan Nikah İşlemleri maddesinin; g-) Tüm nikahlardan alınacak Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslararası Evlilik cüzdanı ücretinin 86,00TL olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi (tapuda; 78-81 Pafta, 661 Ada, 1 Parsel, 1 nolu Bağımsız Bölüm) adresinde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İnsani Gelişme Vakfı tarafından 25.01.2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Act - Human İnsani Gelişme Zirvesine Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ ın katılmasına yol, iaşe, konaklama ve toplantı kayıt ücretlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesinde bulunan tapuda, 125 Ada 4 parsel üzerindeki binanın çekme mesafelerinden kaynaklanan parsel sahibinin mağduriyetinden ötürü, komşu parseli olan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 125 Ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satışı, satışı uygun görülmez ise 119 Ada 10 parsel ile 125 Ada 3 parselin takas talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ait Çalışma Yönetmeliği'nin, Çocuk Hakları Birimi ile ilgili hususların da eklenmiş haliyle, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Pazar Yerleri İkincil Düzenleme yönetmeliği ve çizelge ile bunlara uygun olarak hazırlanmış tutanak örneğinin, mevzuata uygun görülerek kabulüne; yönetmelik ve çizelge içinde bulunan ve idari para cezası içeren bölümlerde yer alan ceza miktarları ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizin ilgili komisyonunun da görüşünün alınmasının tavsiye edilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait Görev Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No:8,10,12,14,16 sayılı yerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri için içkili yer bölgesine alınmasını talebine istinaden Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda asayiş sorunları yaşanmasının muhtemel olduğu görüşünde olan Şükrüye GÜNDÜZLER ve İrfan DEMİR'in ret oylarına karşılık, 3 kabul oyu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 17 pafta, - ada, 3286 parselde mülkiyeti belediyemize ait olan 3286 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili Mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne .oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda mülkiyeti belediyemize ait olan 1226 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili Mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda, 8314 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 382 nolu tarla vasfındaki parsel kadastral yoldan cephe almakta ve parselin bir kısmı Barbaros Uygulama İmar Planında yol alanında kalmaktadır. Yerinde yapılan incelemede yolun fiili durumda Uygulama İmar Planında gösterildiği şekliyle genişletilmediği ve 382 parselden geçecek şekilde bir uygulama yapılmadığı, talep sahibinin parselinin tamamını kullanabildiği ve herhangi bir mağduriyet olmadığı tespit edilmiş olup Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından talep sahibine yazılı bilgi verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 208 ada, 179 nolu parselin tapu kaydında “Üzerindeki üç kerpiç ev ve kuyu Osman Yılmaz’a ait olup bu yerde şağildir” ifadesi bulunmakta olup Tapu Kaydının Muhdesat Bilgileri kısmındaki bu ifade kaldırılıp, parselin yola terklerinin yapılmasından sonra satış işleminin tekrar görüşülmek üzere reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih E.17526 sayılı yazısı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince imar planında otopark alanında bulunan 1504 ada 42 parselin kamulaştırma sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00TL olan banka teminat mektubunun 5.000.000,00TL olarak değiştirilerek kabulüne, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 Ada 7 Parselin imar planlarında yolda kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, 8 (Sekiz) adet dolu kadro değişikliği cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde belediye meclis üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ (32) oy, Deniz TANER (32) oy, Ali Tunç SAYGUN (32) oy, Sezayi ÇETİN (31) oy ve Serpil NALCIOĞLU (31) oy almış olup, 1 (bir) yıl süre ile Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2017 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce yapılacak olan Buz Pisti Giriş Ücret tarifesi belirlenmesi gerektiğinden mevcut tarifelerde yer almayan; 1.5-BUZ PİSTİ GİRİŞ ÜCRETİ : a-) Öğrenci Bilet (30 dk) : 5,00.-TL. (KDV dahil) b-) Tam Bilet (30 dk) : 8,00.-TL. (KDV dahil) c-)Çocuk Kulübü Bileti (30 dk) : 2,50.-TL. (KDV dahil) olarak belirtilen tarifelerin Ücrete Tabi İşler Tarifesine 1.4-den sonra gelmek üzere 1.5- tarife maddesi olarak eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan 543 ada 1 nolu parselde kayıtlı toplam 78,27 m2 alana sahip gayrimenkulün 37,54 m2 ’lik kısmının kamulaştırma bedelinin yüksek olmasından dolayı, açılmış olan kamulaştırma davasından vazgeçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca, Belediyemizde 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 46 (Kırk altı) adet sözleşmeli personel kadrolarından A.H. sınıfı Avukat unvanlı 1/1 derecede 3 adet , G.İ.H. sınıfı Kameraman unvanlı 4/1 derecede 2 adet , G.İ.H. sınıfı Eğitmen unvanlı 3/1 derecede.1 adet, S.H. sınıfı Veteriner Hekim unvanlı 1/1 derecede 2 adet, T.H. sınıfı Mühendis unvanlı 1/1 derecede 12 adet, T.H. sınıfı Şehir Plancısı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Mimar unvanlı 1/1 derecede 3 adet, T.H. sınıfı Ekonomist unvanlı 1/1 derecede 7 adet, T.H. sınıfı Tekniker unvanlı 1/1 derecede 8 adet, T.H. sınıfı Teknisyen unvanlı 3/1 derecede 4 adet, T.H. sınıfı Programcı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H sınıfı. Çözümleyici unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Kimyager unvanlı 1/1 derecede 1 adet olarak istihdam edilecek olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2017 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel “net aylık tutarı” üzerinden ücret ve (2) sayılı “ek ödeme oranları” cetvelinde belirtilecek oran ve tutarlar üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, b parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 3521 ve 1414 parsellerle birleştirilmesi için 1414 parselin yolda kalan kısımları ile takasının yapılması konusu belediye Encümeninde karara bağlanması yönünde oylanmış olup; Ancak konu takas olduğundan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklinde değiştirilerek konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 360 ada, 106, 107,109 ve 110 nolu parsellerin bir kısmının İmar Planlarında yolda kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde 183 adada bulunan alanın, Kumbağ Spor Kulübü’ne spor tesisleri yapılması için tahsis edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024