Meclis Kararları

2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Serkan Tuban Caddesi ve Tepebaşı Caddesi ile birlikte iki cadde arasında kalan park alanlarının tasarlanması için fikir yarışması yapılmasına, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden yaptırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 1704 adanın kuzeyinde kalan tescilsiz park alanına Trafo yapılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İdare Mahkemesinde 2016/846 E. ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 04.08.2010 tarih 371 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava 2017/149 K. İle 31.01.2017 tarihinde karara çıkmış olup, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı Nazım ve Uygulama İmar Planlarıyla ilgili olan bir Meclis Kararını ilgilendirdiğinden, mahkeme kararının uygulanmasına konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gönderilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Kumbağ Uygulama İmar Plan Notlarına “Kentsel İş-Ticaret Merkezi Alanlarında zemin kat haricindeki normal katlarda konut yapılabilir” hükmünün eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kentimizin ev sahipliği yapacağı 5-10 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 50. Balkan Kupası Yelken Şampiyonası için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile Belediyemiz arasında imzalanan iş birliği protokolüne bağlı olarak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 3. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ve hakemlere; KATEGORİLER KATEGORİ SIRALAMASI ÖDÜLLER A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Hakem Ücretleri 11 hakemin görev ücretleri ve diğer giderler tutarı: 3.000,00TL Yukarıda belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine “Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklar ile park vb. kamu alanlarına Kamyon, Tır, Beko Loder, Eskavatör, Grayder vb iş makinalarının park edilmesi ve bu yollarda paletli iş makinalarının seyretmesi yasaktır.” hususunun 122’inci madde olarak eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde şehirlerinde düzenlenecek Pomorie Festivali’ne belediyemizi davet etmiş olup; bahse konu tarihlerde Fen İşleri Müdür Vekili Halit ARİŞ’in Pomorie Belediyesinin düzenlediği Pomorie Festivali’ne katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1917 ada 80 ve 81 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde istihdam edilecek Mimar Ünvanlı kadroya ilişkin görevleri yürütmek üzere 2017 Mali Yılında 31.12.2017 tarihine kadar 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) adet sözleşmeli personel için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 325 sayılı Genelgesi ekinde yayımlanmış olan (1) sayılı cetvelde belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar” ile (2) sayılı cetvelde belirtilen “01/01/2017 – 30/06/2017 Dönemi Brüt Oran ve Tutar” üzerinden ücret ödemesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’nin bu yıl 30 Haziran-02 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek olan etkinliklerinin Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa “Süleymanpaşa Belediyesi Karadeniz Yayla Şenlikleri” adıyla organize edilmesine Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gerçekleştireceği etkinlik için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalle sınırlarının tespiti ve kesinleştirilmesi konusunda çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan semt pazarlarının yeni inşaat bitimine kadar geçici olarak 100.yıl Mumcu Çeşme Caddesinin Yakup Göçmen sokak ile Nurettin Ersin sokak arasında kalan kısmı ile Hamit Kaplan sokak, Kızılcık sokak, Mazı sokak, Lider sokak, Ahu sokak, Ali Yücel sokak, Nejat Tümer sokak ve Şenol Kartal Caddesi üzerine kurulmasına; pazar yeri için uygulanan tahsis takviminin iptal edilerek; toplanan başvuru evraklarının inşaat bitiminde tahsis işlemlerinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi ve pazar yeri inşaatının tamamlanıp kullanıma uygun hale getirilmesinden sonra kura yolu ile gerçekleştirilecek tahsis işlemlerinde kullanılmasına yönelik talebin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
10.01.2017 tarih 138 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak sunulan 3099 ada 1 parselin batısında bulunan park ve trafo alanının alan büyüklüğü korunarak adanın batısına kaydırılması, adanın doğu kesiminde bulunan ticaret fonksiyonunun alan büyüklüğü korunarak adanın batı kesimine kaydırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parseli içeren, ilgili parsellerin arasındaki imar yolunun değiştirilmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliği teklifinde 10 metrelik imar yolu hattının değiştirilmesi uygun görülmediğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 30 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takas işleminin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 212 ada 70 parselin batısında kalan imar yolunun değiştirilmesine yönelik teklif edilen uygulama imar plan değişikliğinde 12 metrelik imar yolunun 10 metreye düşürüldüğü görülmüş olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesine aykırılık oluşturması sebebiyle reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, CBS’ye altlık teşkil edecek şekilde konum bilgisiyle oluşturulması, eksik ve hatalı kayıtların düzeltilmesi işi ile ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilmekte olup mahalle sınırlarının tespiti ve kesinleştirilmesi konusunda incelemelerin devam etmesi sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına “Planın onay tarihi olan 07.12.2007 Tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notunun eklenmesine, Barbaros Uygulama İmar Plan Notlarına “Planın onay tarihi olan 16.06.2004 Tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notunun eklenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 10799 nolu parsel ve 10689 nolu parsellerin kendi başına yapılaşabilir parseller olması ve tevhit şartlı imar durumu bulunmaması sebebiyle talebin reddine Rüştü Özgün’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN, Haluk YILMAZ, Sabri ÇINAR Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne konunun yeniden incelenmesi için 13.03.2017 tarih 2862 sayılı yazı yazılmış olup, 11.04.2017 tarih E.2782 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısında, “13.02.2017 tarih E.1225 sayılı yazıda onaylanan plan değişikliği ile ilgili tespit edilen aykırılıklara ilişkin gerekli düzenlemelerin ilgili idaresince gerçekleştirilmesi istenmiş olup konu ile ilgili ilave edilecek bir husus bulunmadığı, diğer yandan 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile imar mevzuatına, planlama esaslarına, şehircilik ilklerine ve kamu yararına uygunluğunun sağlanması planı yapan ve onaylayan ilgili idarelerin sorumluluğunda olduğu, bu itibarla konunun mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili idaresince değerlendirilebileceği” belirtilmiş olup komisyonumuz Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih 302 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen uygulama imar plan değişikliğinin iptal edilerek 01.06.2016 tarih 302 sayılı Meclis Kararından önce geçerli olan plana dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde Perşembe ve Pazartesi günleri kurulan semt pazar alanına ilgili yönetmelikler gereği modern ve çok katlı Pazar yeri inşa edileceğinden bu alan içerisinde halen faaliyet gösteren Perşembe ve Pazartesi kurulan semt pazarlarının inşaat bitimine kadar, 100.yıl Mumcu Çeşme Caddesinin Yakup Göçmen sokak ile Nurettin Ersin sokak arasında kalan kısmı ile Hamit Kaplan sokak, Kızılcık sokak, Mazı sokak, Lider sokak, Ahu sokak, Ali Yücel sokak, Nejat Tümer sokak ve Şenol Kartal Caddesi üzerine kurulmasına ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan Tahsis takviminin iptal edilip, toplanan başvuru evraklarının inşaat bitiminde tahsis işlemlerinde kullanılması için arşivlenerek muhafaza edilmesi ve Pazar yeri inşaatı tamamlanıp faaliyete başlayacak duruma ulaştığında, toplanan taleplere, ilgili yönetmelik gereği kura yolu ile tahsis işlemi uygulanması ile ilgili incelemelerin yerinde yapılması gerekmekte olduğundan çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin kabulüne, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 81 ada 22 parselin yolda kalan kısmı ile ihdasen oluşan 81 ada b parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2016 Mali Yılı Kesin Hesapları madde madde okunup oylanarak Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 700 ada, 206 ve 419 parsellerde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas, yola terk ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 77 ada, 206 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile belediyemize ait 700 ada, 419 parselin takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 439 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, ifraz, takas, yola terk ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 439 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin proje ortağı olduğu S.S. Hayal Adası Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi belediyemizi kooperatife üye olmaya davet ettiğinden, kadın emeğine sahip çıkmak, kadının toplumsal hayata katılımını sağlamak amacıyla kurulan kooperatife üye olunabilmesi amacıyla Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Pomorie Belediyesi Belediyemizi 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde şehirlerinde düzenlenecek Pomorie Festivali’ne davet ettiğinden bahse konu geziye, 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde, Belediye Başkan Yardımcılarımız V. Berkay ÇAKIR ve M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediyemizin bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 700 ada, 202 ve 422 parsellerde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 700 ada, 202 ve 422 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta belediye encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karabezirgan Mahallesinde bulunan tapuda, 878 nolu parsel, cinsi “Çayır” mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, enerji nakil hattı tesisine ait 0.89 m2’lik pilon yeri mülkiyeti ile 912.43 m2’ lik irtifak hakkı tesisinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi uyarınca 2.400,00 TL bedel karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 12.05.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 212 ada 41 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024