Meclis Kararları

2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 20.10.2017
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. 2018 Mali yılı bütçe gelirleri 117.000.000TL. olarak hazırlanmış, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 13.000.000TL. borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 130.000.000TL’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 130.000.000TL. hazırlandığı görülmüştür. 2018 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi incelenmiş olup Belediye Meclisinin 20/10/2017 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gider Bütçesi Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Rüştü ÖZGÜN, Haluk YILMAZ ve Ali DARICI’nın red oylarına, Temizlik İşleri Müdürlüğü Gider Bütçesi Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına, diğer bütçe kararnamesi maddeleri Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red, oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Boş Kadro Unvan ve Derece Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 11- 21 Kasım 2017 tarihlerinde Tekirdağ Ramada Otel’de Türkiye Satranç Turnuvası düzenlenmesi planlandığından, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüne istinaden; Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından turnuvanın ödül miktarının %50’si olan 17.500,00TL’nin federasyonun hesap numarasına ödenmesine, diğer tüm giderlerin Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2256 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel ile tevhit işlemlerinin yapılmak üzere 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel malikine satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Taşınır Mal Kayıtlarındaki araçlardan, yaşlarına bağlı olarak bakım, onarım giderlerinin artması ve ekonomik verimliliğini kaybetmiş olan, Süleymanpaşa 90-007 Plakalı 2006 Model Komatsu Marka 0108017 Şasi Nolu 1 adet İş Makinesinin modelinin 1990 Model, 59 AD 999 Plakalı 2005 Model Citroen Berlingo Marka PSAWJY10DXGA6002296 Şasi Nolu 1 adet Komyonetin, şasi numarasının VF7GCWJYB93198323 Şasi Nolu olarak düzeltilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın SODEM’in (Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği) daveti üzerine Belçika’nın Brüksel kentinde 9-12 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesinin hazırladığı “Open Days” Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftasına katılmak için 08-13 Ekim 2017 tarihlerinde Belçika’ya seyahati planlandığından, Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın bahse konu etkinliğe katılabilmek üzere 08- 13 Ekim 2017 tarihlerinde Belçika’ya seyahat gerçekleştirmesi bilgisi belediye meclisine verilmiş olup, Belediye Meclisince de bahse konu etkinliğe Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk KÜÇÜK’ün de katılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2018 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Koç Kemer ve Deri Ürünleri Gayr. Kuyum Petr. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi, Yeşilçam Sokak, YSK Center, No: 24 (tapuda; G18 Pafta, 2393 Parsel) adresindeki Troyka Cafe isimli işyerinin içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili olarak Süleymanapaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün görüşü ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak; söz konusu mahallin, içkili yer bölgesi ilan edilmesinin yerinde görülmemesi nedeniyle, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 1602 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde bulunan, 1899,74 m² a(ihdas) alanının 99 parselin 2839,91 m² yol1 alanı ile, 992,61 m² b(ihdas) alanının 100 parselin 3483,43 m² yol7 alanı ile, 797,67 m² c(ihdas) alanının 3370 parselin 969,76 m² yol3 alanı ile takas işlemlerinin yapılması talebinin kabulüne Nevzat BAHAR’ın red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararına bedel ve miktar farkı gözetmeksizin cümlesinin eklenerek komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notları1.15 nolu plan hükmünün “1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Muratlı Caddesi, Çevreyolu ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan Ve Sit, Sit Etkileme Geçiş Ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla Ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönletmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı Ve Binalar Yapılabilir.” şekliyle onaylanmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait, tapuda 974 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 4 fıkrasında bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer dendiğinden, partisinden istifa eden Haluk YILMAZ’ın yerine Tarım Komisyonu üyesi olarak Abdurrahim KAR’ın seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 4 fıkrasında bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer dendiğinden, partisinden istifa eden Ali DARICI’nın yerine Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak Berk ÖGE’nin seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 4 fıkrasında bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer dendiğinden, partisinden istifa eden Rüştü ÖZGÜN’ün yerine İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi olarak Sezai ÇETİN’in seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2018 mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2018 yılı Performans Programının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.10.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddelerine istinaden cetvelde belirtilen Hizmet Binası Tertibinden, Akaryakıt ve Yağ Alımları, Taşıt Kiralaması Giderleri, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Hareketli İş Makinası Alımları, Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım Tertiplerine, aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024