Meclis Kararları

2017 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi Projesi kapsamında ilimizin eski fotoğraflarının sahibi olup kurulacak müze için bağışlayan Dimitrios MAVRIDIS ile toplantı ve değerlendirmeler yapmak, açılış hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 10-11-12-13-14-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentine seyahati planlandığından, belediye başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın bahse konu seyahati gerçekleştirmesine, seyahatin yol, yemek, konaklama ve iaşe giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesi gereğince 2017 yılında uygulanacak tarifeler 02.11.2016 tarih ve 498 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş olup, ancak tarifede kurban satışı yerlerinin su gideri, elektrik gideri ve temizlik hizmetlerine istinaden üreticilerden alınacak ücret belirlenmediğinden, Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 8’nci maddesini değiştirmek üzere; 8-3- Küçükbaş hayvan satışı yapılan 25m2’lik açık alanda :175.00 TL 8-4- Büyükbaş hayvan satışı yapılan yerden hayvan adedi başına :50.00 TL olarak alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
05-06 Ağustos 2017 tarihlerinde Gündal Plajında düzenlenmesi planlanan Rodosto File Voleybol Turnuvasında dereceye girenlere aşağıda belirtilen ödüllerin verilmesine, turnuvada yer alacak hakemlere ücret ödenmesine ve ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi. KADINLAR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLERDEN BİRİNCİYE 4.000,00TL İKİNCİYE 2.000,00TL ERKEKLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLERDEN BİRİNCİYE 4.000,00TL İKİNCİYE 2.000,00TL + HAKEM ÜCRETLERİ
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında 13 Eylül-13 Ekim 2017 tarihleri arasında “III. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu” düzenlenmesi planlandığından, etkinliğin düzenlenmesi ve sempozyum ile ilgili düzenlenecek protokollerin imza yetkisinin Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Mayıs 2006’da Avusturya’nın Innsbruck kentinde imzaya açılan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın’’ imzalanması gerektiğinden Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle, vatandaşlar için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazırlanan Yerel yönetimler bu şarta imza koymaya, kadın erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanları dahilinde bu uygulamayı imzalamaya çağırıldığından Şartın ilkelerine uygun olarak taahhütlerinin uygulanmasını desteklemek maksadıyla Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yasal temsilci olarak şartı imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Dost Eli Aşevine artan talepler doğrultusunda sıcak yemek dağıtım aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şase Kamyonet (BB Van) N1 Sınıfı, Motor Hacmi En az 1.600 cm3 ve en az 5 EURO sınıfında motor hacmi, En az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu, Turbo Dizel ve intercooler sitemine sahip, Motor gücü en az 100 HP ve üzerinde, Maksimum Tork en az 290 Nm ve üzerinde özelliklere sahip Kamyonet alımına ihtiyaç duyulduğundan belirtilen aracın 237 sayılı taşıt kanunun 10. Maddesine (EK cümle :03/07/2015 5393/85mb) göre 2017 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde bulunan 1899,74 m2 a(ihdas) alanının 99 parselin 2839,91 m2 yol1 alanı ile, 992,61 m2 b(ihdas) alanının 100 parselin 3483,43 m2 yol7 alanı ile, 797,67 m2 c(ihdas) alanının 3370 parselin 969,76 m2 yol3 alanı ile takas işlemlerinin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve eki olan Disiplin Amirleri çizelgesinin kabulüne, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, Uygulama İmar Planına işlenmiş olan 18. Madde uygulama sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişiklik talebinin reddine İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün kabul oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin kabulüne Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 1576 parselin yola terkinin yapılması, 1577 parselin ifraz ile yolda kalan kısmının ayrılması daha sonra ihdas parseli K parsel ile 1577 parselin yolda kalan kısmı b parselin takas işleminin bedel ve miktar farkı gözetilerek yapılması ve takas işleminin yapılması neticesinde ihdas parseli K ve 1576 parsel ile 1577 parselin imar adasında kalan kısmı a parselin tevhit işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1316 ada 21, 22 ve 23 parseller ile 2132 ada 24 parselin arasında bulunan, mevcut durumda yapı adası içinde kalan kadastral boşluğun imar yolu olarak açılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2.23 nolu plan notu değişikliğine ilişkin gelen itirazın reddine, 12.04.2017 tarih 495 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan şekliyle devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunana tapuda, 1705 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 533 ada 33 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin tescil beyannamesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 343 ada 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerin ortasından kuzeydoğu-güneybatı yönünde 7 metrelik yol açılmasına ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliğinin Nevzat BAHAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün kabul oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 174 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile yoldan ihdas edilecek alanın bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 151 ada 41 nolu parselin 151 ada 42 nolu parsel ile tevhit şartı olması sebebiyle satış talebinin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallerde bozulmuş cadde ve sokaklarda parketaş yol yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi için İller Bankasından 6.090.000,00 TL’lik kredi kullanılması gerektiğinden İller Bankasından kredi kullanılabilmesinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No: 184 (tapuda; 15 Pafta, 2965 Parsel) adresindeki işyerinin ve 15 pafta, 2966 parselin içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1645 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 168 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.07.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1477 ada, 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024